Leh-lehá hetiszakasz 4. kommentár, 5781. Márhesván 10.

Napi Tóra, zoom

Darvas István

 

K”K,

 

Leh-lehá hetiszakasz 4. kommentár, 5781. Márhesván 10.

 

Mai kommentárunkhoz szükség van a héber szövegre is:

 

יָדֹ֨עַ תֵּדַ֜ע כִּי־גֵ֣ר ׀ יִהְיֶ֣ה זַרְעֲךָ֗

 

Isten ezekkel a szavakkal figyelmeztetette az ősatyát az utódaira váró nehézségekre: „tudd meg, hogy idegen lesz magzatod” (15:13). Bölcseink a hat héber kifejezésben egy-egy böjtünkre láttak utalást. Az első, jádoá szó kezdőbetűje jud (י), melynek számértéke 10 (tíz), a Tévét hó 10-én tartandó böjtre vonatkozik. A tédá szót nyitó táv (ת) Tisa beÁv-ra, illetve a táánit Eszter-re utal. A ki (כי) szó két betűje a Tisri tizedikén tartandó Jom Kippurt, a gér gimelje (ג), melynek számértéke három (3) pedig Gedálja böjtjét (dátuma Tisri 3.) idézi meg. A jije záráhá szavak első betűinek (יז) együttes számértéke tizenhét (17), ez nem lehet más, mint Támmuz 17-edike. Itt is érvényesül az elv (Taanit 9a), mely szerint ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא, vagyis nincs olyan dolog, amire ne lenne utalás a Tórában.

 

Szép napot mindenkinek!

 

19.00: Mááriv

zoom.us/j/8992906955

Meeting ID: 899 290 6955