Napi Tóra, zoom Szukkot 1. félünnepe, 5781. Tisri 17.

Napi Tóra, zoom

Darvas István

K”K,

 

Szukkot 1. félünnepe, 5781. Tisri 17.

 

Az elmúlt héten Mózes áldásáról volt szó, idén nem vesszük végig az összes törzset, de Léviről, Benjámiról és Józsefről tanuljunk most! „Léviről mondta…Aki azt mondta apjáról és anyjáról: nem láttam, testvéreit nem ismerte fel, és gyermekeiről nem tudott, mert őrizték szavaidat, és szövetségedet megtartották” (33:8-9). Vajon a családtagokkal kapcsolatos viselkedésükre vonatkozóan dicséret vagy kritika fogalmazódik meg az áldásban? A midrásban (Tanhuma, Behaalotha 8:1) olvassuk: „vedd a léviket (4Mózes 8:6). Erre vonatkozik a vers (Zsoltárok 11:5): „az Örökkévaló próbára teszi az igazakat”. Isten nem emel fel senkit úgy hivatalába, hogy előtte próbára ne tenné és meg ne vizsgálná őt. Ha helytáll a próbatétel során, akkor felemeli hivatalába. Így volt ez Ábrahámmal…Izsákkal…Jákobbal…Józseffel…és ugyanez történt Lévi törzsével is. Ők az életüket ajánlották fel, hogy megszenteljék Isten nevét, nehogy a Tóra el legyen vetve. Amikor Izrael Egyiptomban volt, elutasították a Tórát és a körülmetélést, és mindannyian bálványimádóvá váltak, amint Jehezkél próféta megmutatta (20:5,8)… A Lévi törzsében lévők azonban igazak voltak, és megtartották a Tórát”. A lévik hűségesek maradtak az Örökkévalóhoz, a Tórához, a körülmetélés előírásához, nem vettek részt bálványimádásban, illetve a vétkesek megbüntetésekor sem mutattak részrehajlást („testvéreit nem ismerte fel…”) az aranyborjú készítésekor- derül ki a midrás szövegének folytatásából. A rendkívül nehéz próbatételek mindegyikében helyt álltak, erre mondja a pászuk (Zsoltárok 128:1): „boldog, aki féli az Örökkévalót és az ő útjain jár”. „Az Örökkévaló kedveltje, biztonságban lakik mellette” (33:12). Lévi után Benjámin következik az áldások sorában, akinek bátyjához hasonlóan különleges szerep jutott a szolgálat kapcsán, mert igaz ember volt, és ennek jutalmaként a későbbiekben az ő területén épült fel a Szentély. A Talmud (Szota 37a) szerint erre utal az áldás második fele: „védelmezi őt minden időben és vállai közt lakozik”. Rási kommentárjából kiderül, hogy hasonló okból követi József (33:13-17) Benjámint: „mert az ő területén is állt Szentély, az ún. silói, melyről a zsoltár (78:67) azt mondja: „megvetette József sátrát”, ami arra utal, hogy Isten ott hagyta Siló hajlékát (uo. 61.) mert a jeruzsálemi „örök ház” kedvesebb volt az Örökkévalónak. Ezért helyezte Benjámint József elé Mózes az áldásokban.

 

Moádim leszimhá!

 

19.00: Mááriv

zoom.us/j/8992906955