A magyar-román Alapszerződés aláírásának 10. évfordulója

Tíz évvel ezelőtt, 1996. szeptember 16-án írta alá a magyar és a román
kormányfő Temesváron a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jó szomszédságról szóló Egyezményt, amely rövidebb nevén Alapszerződésként vált ismertté a diplomáciában és közvélemény számára.


Az alapszerződés aláírásával a magyar-román államközi kapcsolatok
történetében kiemelkedő fontosságú stratégiai dokumentum és politikai eszköz született, amely lezárta a rendszerváltás utáni évek időszakának számos politikai vitáját, és utat nyitott a két ország közös, euroatlanti
értékrenden alapuló politikai, gazdasági és kulturális együttműködése, a két
ország közötti bizalmi légkör megteremtése előtt.
Az alapszerződés új lendületet adott a két ország közötti kapcsolatok
fejlesztésének, eredményeként állandósult a legfelső szintű politikai
dialógus, a két ország állam- és kormányfői, külügyminiszterei, az egyes
szaktárcák vezetői között. Az alapszerződés megszületése után vette kezdetét
szerződéses kapcsolataink megújítása, a rendszerváltás előtti kétoldalú
egyezmények korszerűsítése, illetve új, immár az európai uniós
követelményeknek megfelelő megállapodások létesítése.
A kétoldalú megállapodások sorában fontos állomás volt az 1997-ben aláírt
Egyezmény a Magyar-Román Aktív Partnerségről és az ezt szolgáló Kormányközi Vegyes Bizottság létrehozása és eredményes működtetése. Az Alapszerződés szellemének megőrzése szempontjából fontos szerepe van a Kisebbségi Együttműködési Szakbizottságnak, amely a két országban élő kisebbségek helyzetével, kulturális és nemzeti önazonosságuk megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat hangolja össze. A legutóbbi évek
kedvező politikai fejleményei tették lehetővé, hogy a Romániában élő magyar
közösség közképviseleti és érdekvédelmi szervezete, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség kormánykoalíciós partnerként vehet részt a romániai
közéletben, és aktív részese a kétoldalú kapcsolatok alakításának.
A politikai együttműködés új és sikeres fórumának bizonyult a két kormány
együttes ülése. Az első alkalommal 2005. október 20-án Bukarestben
megtartott ülésen a kétoldalú kapcsolatok legfontosabb területét érintő
megállapodások – összesen 15 dokumentum – aláírására került sor. A két
külügyminiszter legutóbbi bukaresti tárgyalásai során elkezdődött a második,
2006 novemberében Budapesten esedékes együttes kormányülés előkészítése, a két kormány szakértőinek közreműködésével már folyik a napirend egyeztetése.
Magyar részről azt tűztük ki célul, hogy Románia várhatóan 2007. január 1-i
európai uniós csatlakozására tekintettel már a két ország uniós keretek
közötti együttműködésre fókuszáló, konkrét közös feladatokat határozzunk
meg, például a két országot összekötő infrastrukturális fejlesztések, a
regionális együttműködés, a nemzeti fejlesztési tervek összehangolása
terén. Mindezek országaink közvéleménye számára is világosan jeleznék a
magyar-román politikai, gazdasági, kulturális és európai uniós együttműködés
fő irányait.
Magyar részről változatlanul kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a
magyar-román Alapszerződés megkötésében testet öltött kölcsönös politikai
akarat továbbélésének, valamint a két ország és a két nemzet közötti
együttműködés új, európai távlatainak kialakítását célzó kormányzati és
társadalmi készség erősítésének.

BreuerPress-MCOnet