Ez az egység ünnepe.

Ez az egység ünnepe.

 

Mohos Gábor Esztergom-Budapest egyházmegye segédpüspöke, a Szent István Bazilika plébánosa a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt pünkösdről.

 

A püspök szerint az ünnep lényegét az első pünkösd mutatta meg. Ekkor történt az, hogy nagyon sok helyről soknemzetiségű ember zarándokolt el Jeruzsálembe, hogy Péter apostolt meghallgassák, aki a többi apostollal együtt közösen tettek tanúbizonyságot. Ez az az egység, amit a mai napig is képvisel a katolikus egyház, és tulajdonképpen ez az egész ünnep legfontosabb mondandója. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Szentlélek kiáramlásának ünnepe, a pünkösd kisebb jelentőséggel bír a hívek körében, mint a karácsony vagy a húsvét. Ennek nyilvánvalóan az is oka lehet, hogy a Szentlélek fogalma a hívek számára is nehezebben értelmezhető. Ami a pünkösdi szokásokat illeti, Mohos Gábor elmondta, hogy például pünkösdvasárnap előtti éjszaka a hívek közösen szoktak csendben imádkozni.

Ami az egységet illeti, arra az egyik jó példa a csíksomlyói búcsú, ami pünkösd szombatján történik. Ez az egyik legjelentősebb Kárpát-medencei kegyhely, ahová évről évre több százezren zarándokolnak el. Az idei ünnep jelentőségéhez még hozzájárul az is, hogy a búcsú június 4-re esik, ami a nemzeti összetartozás napja. Ez még fontosabbá teheti ezt a napot, hiszen nem csak a keresztény hitükért, hanem a magyarsághoz való tartozásukért is kiállnak az emberek. Mohos Gábor elmondta azt is, hogy a mai Magyarország területén is vannak kegyhelyek, mint például Mátraverebély vagy Máriapócs. Ezek szinte mindegyike a magyarországi Mária-kultuszhoz köthetőek.

   A segédpüspök szerint semmi gond nincs azzal, ha valaki püspök létére egy közösséget, azaz egy plébániát vezet. Ezért is érezte megtiszteltetésnek azt a kérést, hogy legyen a Szent István Bazilika, Magyarország második legnagyobb katolikus templomának a plébánosa. Így manapság idejének egy részét Budapesten, míg másik részét az egyházmegye központjában, Esztergomban tölti.

          A segédpüspök elmondta, a tavaly megrendezett Eucharisztikus Konferencia jelentőségét az adta, hogy Ferenc pápa ellátogatott Magyarországra, így volt lehetősége megismerkedni az itteni helyzettel, a magyarországi katolikus közösség életével, mindennapjaival. A katolikus egyház itthon mindenhol jelen van, és a remények szerint a nemzetközi vallási életben is komoly szerepet játszik. 

Köszönöm a beszélgetést  Breuer Péter