Napi Tóra, sáhárit, tanulás Bo hetiszakasz 2. kommentár, 5780. Svát 1.

Napi Tóra, sáhárit, tanulás

x

Darvas István

 
 

K”K,

 

Bo hetiszakasz 2. kommentár, 5780. Svát 1.

 

Napjainkban nem merül fel gyakorlati problémaként a hitünk megőrzése érdekében bemutatott önfeláldozás, egészen pontosan csak elrettentő példákat láthatunk, gondoljunk az öngyilkos merénylőkre. A mai kommentár olyat időket idéz fel, amikor elődeink kénytelen voltak a kérdéssel foglalkozni, mert rendkívüli erőfeszítésekre volt szükség, hogy megmaradhassanak zsidónak. „Az Örökkévaló pedig átvonul, hogy sújtsa Egyiptomot, és látja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor elkerüli az Örökkévaló a bejáratot, és nem engedi a pusztítót bemenni házaitokba, hogy sújtson. És őrizzétek e dolgot törvényül, magadnak és gyermekeidnek mindörökre”! (12:23-24). Ráv Pinhesz Friedman írja: „Az Or HáChájim rámutat, hogy Mózes parancsa alapján a szemöldökfa és a két ajtófélfa vérrel való bekenése olyan előírás, ami örök időkre szól, ugyanakkor köztudott, hogy a későbbi nemzedékek nem gyakorolták ezt a parancsot. Azt kell feltételeznünk, hogy nem is erre vonatkozott az utasítás. Az “örök időkre” kifejezés azt jelenti, hogy a zsidó ember köteles megőrizni a hajlandóságot arra, hogy – hasonlóan az egyiptomi nemzedék tagjaihoz – akár élete feláldozásával is szolgálja Istent. Az Örökkévaló is e szándék láttán mondta (1Mózes 22:16-17) Ábrahámnak a következőket: “És mondta: Magamra esküszöm, – úgymond az Örökkévaló – mivel megtetted e dolgot és nem vontad meg tőlem fiad, egyetlenedet. Bizony meg foglak áldani és megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és magzatod elfoglalja ellenségeinek kapuját”. Amikor Isten meglátta az Izrael fiai által felkent vért, akkor nem egyszerűen csak azt értékelte, hogy fegyelmezetten teljesítették a parancsot, hanem megemlékezett Izsák “feláldozásának véréről” (Ábrahám és Izsák elkötelezettségéről), és látta, hogy az ősatya utódai megőrízték a hajlandóságot, hogy akár életük árán szolgálják a Világ Alkotóját”. Az új hónap kezdetén emlékezzünk meg azokról, akik életüket adták, hogy zsidók maradhassanak, többek közt azért, hogy 5780-ban is lehessenek zsidó közösségek, ahol reménykedve várják Svát hónapját!

 

Hodes tov, jó hónapot mindenkinek!

 

7.30: Sáhárit

18.00: A zsidóság alapfogalmai