Gondoskodni a lelki fejlődésről is

Gondoskodni a lelki fejlődésről is

Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője beszélt a Heti Tv Pirkadat című műsorában pártja múltjáról, a történelmi felelősségről beszélt, de szóba kerültek még az egyházi intézmények, különös tekintettel a felekezeti kórházakra.

 

A politikus beszámolt arról, hogy pártja, a KDNP idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, mint megjegyezte, ez egy jelentős történelmi felelősséget jelent, hiszen a párt elődja mind a nyilas, mind pedig a kommunista diktatúra alatt helyet tudott állni, ami azt jelenti, a mai kereszténydemokratáknak ehhez a gondolathoz, a minden szélsőség elutasításához kell hűnek maradni. A párt a viharos idők után is képes volt megmaradni, a rendszerváltás után újjá tudott szerveződni, sőt, az első demokratikus kormányban szerepet is vállalt. Manapság meg azt lehet kijelenteni – tette hozzá a képviselő, hogy a Fidesz-KDNP kormány, amelyik immár kilenc és féléve vezeti az országot, az Európa legsikeresebb politikai konstrukciója.

A KDNP számára kiemelt, hogy a társadalompolitikájába beépítse a katolikus egyház társadalmi tanításait, minden esetben erősítsék az egyházak szerepvállalását. A magyarországi egyházak a rendszerváltás után egyre jelentősebben vállalnak szerepet az oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátások területén, Nacsa Lőrinc szerint ez azért is fontos, ezt azért is kell folytatni, mert az utolsó népszámlálás szerint a magyarok fele tartja magát valamilyen módon hívőnek. A keresztény kultúra pedig ennél még magasabb arányban fontos az embereknek, ám ehhez képest az egyházak szerepe a közoktatásban alig éri el a 15-16 százalékot, azaz van még mit tenni. Arra a kérdésre, hogy a hit megélése mennyiben változott meg a rendszerváltás óta, a képviselő kijelentette, a politikának nem feladata, nem is helyes, ha ez lenne a dolga, hogy ezen a területen megjelenjen, illetve csak annyiban, hogy a hit gyakorlásához megteremtse a kereteket, legyen szó az egyházi iskolákról, szociális és egészségügyi intézményekről, azok működtetéséről, de a különböző közösségi programok támogatásáról is. A hit megélése pedig mindenkinek a magánügye, véleménye szerint egy keresztény politikus sem attól válik kereszténnyé, mert ezt állítja magáról, hanem attól, hogy ennek megfelelően próbál meg élni.

Nacsa Lőrinc külön beszélt arról az együttműködésről, amelyet az egyházi kórházak kötöttek egymással, amelyhez a magyar kormány jelentős összeggel járult hozzá. Ennek az együttműködésnek köszönhető többek között az a családvédő szülészet, amit létrehoztak, ahol egy igazán befogadó közeget teremtenek, segítve a kismamáknak és az apáknak egyaránt, ezzel is biztatva őket a későbbi újabb gyermekvállalásra.

Visszatérve az egyházak egyre növekvő feladatellátására, a képviselő megjegyezte, a felsőoktatásban volt a legkisebb mértékű ez a növekedés, itt kapcsolódhatna be például az a nővérképzés, amit az egyházi kórházak szövetsége is kezdeményezett, de a tanár és a szociális munkás képzés is. Amennyiben az egyházaknak a képzések elindításához szükségük van állami forrásokra, úgy azokra a kormányzat nyitott, a tárgyalások folyamatosak a felek között. Az biztos – tette hozzá Nacsa Lőrinc, csak akkor van értelme egy egyháznak bármilyen intézményt átvenni, ha oda tud egyházi személyt, személyeket is delegálni, akik a lelki fejlődésről tudnak gondoskodni. Egy felekezeti kórház esetében azt lehet mondani, ez az a plusz, amivel a gyógyítást, az ápolás megkönnyítik.  Hozzátette, az egyházi kórházak is hihetetlenül nagy munkát végeznek, amelyet még erősebbét tett a felekezeti intézmények közötti egyre szorosabb együttműködés, hiszen ezzel is megmutatják azt, mit jelent az egymásért való felelősségvállalás.

A magyar kormány segítségével folyamatosan megújulnak az egyházi intézményeket, épületeket, templomokat. Mindezt úgy, hogy minden alkalommal az adott közösség igényeit veszik figyelembe. Mindeközben 2020-ra Magyarországon kerül megrendezésre az eucharisztikus világkongresszus, de mellette nagy figyelmet kell fordítani a kisebb közösségekre is, amiben a kormány természetesen partner lesz a jövőben is.