Napi Tóra és sáhárit Softim hetiszakasz 5. kommentár, 5779. Elul 5. 

Napi Tóra és sáhárit Softim hetiszakasz 5. kommentár, 5779. Elul 5. 

x

Darvas István

 

K”K,

 

Softim hetiszakasz 5. kommentár, 5779. Elul 5. 

 

„Ha bemész az országba, melyet Örökkévaló Istened ad neked, és elfoglald, és laksz benne és azt mondod: hadd tegyek magam fölé királyt, mint minden nép, mely körülöttem van” (17:14). Amikor Izrael gyermekei végül királyt akartak választani Sámuel prófétának nem volt túl hízelgő véleménye az ötletről: „Ez lesz a király joga, aki uralkodni fog rajtatok. Fiaitokat elveszi, hogy kocsijához tegye magának és fussanak a kocsija előtt…és legjobb mezeiteket, szőlőiteket és olajfáitokat elveszi, hogy szolgálóinak adja…és kiáltani fogtok ama napon királyotok miatt, akit választottatok magatoknak, de nem fog titeket meghallgatni az Örökkévaló ama napon” (1Sámuel 8:11,14,18). A bölcs próféta utólag bizonyítottan jogos aggodalmait Isten nyugtázta, majd utasította: „Hallgass szavukra és rendelj föléjük királyt” (uo.22). Sámuel teljesítette Isten akaratát, de igyekezett mindenkiben tudatosítani, hogy milyen lehangoló véleménnyel van: „Ti pedig ma megvetettétek Isteneteket, őt, aki segítőtök mind a veszedelmeitekből és szorultságaitokból és mondtátok: nem, hanem királyt tégy fölénk” (uo. 10:19). A Talmud (Szanhedrin 20b) rávilágít, hogy mi lehetett Sámuel próféta igazi problémája: „Rabbi Eliezer mondta: Sámuel nemzedékének bölcsei helyesen szóltak, amint írva van: „Adj nekünk királyt, hogy ítéljen minket” (1Sámuel 8:6), de a korszak tudatlan emberei (ám háárec) elrontották: „Legyünk mi is olyanok, mint a többi nép: a királyunk ítélkezzék fölöttünk, ő álljon az élünkön és vezesse harcainkat (uo. 20.).

 

Szép napot mindenkinek!

 

7.30: Sáhárit