Darvas István rabbi a hetiszakaszról beszélt, tanított.

Szeretet és nagyvonalúság, mert ez is fontos az utunkhoz

Darvas István rabbi a hetiszakaszról beszélt, tanított.

Miről szól az aktuális hetiszakasz?

Reé hetiszakaszát olvassuk a héten, mellette még Ros Hódes Elul van. magából a hetiszakaszból egy mondatot emelnék ki, ami így hangzik: Örökkévaló Istenetek után járjatok! Egyik bölcsünk Rabbi Náchum, aki egyébként Csernobilban élt, no nem a tragédia idejében, itt régebben egy nagyon erős zsidó hagyományokkal átitatott hely volt, ahol rengeteg olyan micvatartó zsidó élt, akinek az életéből mi is példákat meríthetünk. Tehát rabbi Náchumról az volt a hír, hogy aki a zsinagógájába ellátogat, azokkal a legnagyobb szívélyességgel és szeretettel bánik. Ez egy olyan érték, amit mindenkitől várunk, elvárunk, de nála az volt a különleges, ha egy közismert róse, egy gonosz ember toppant be hozzá, azzal is megkülönböztetett kedvességgel és udvariassággal bánt. A hívei, követői rákérdeztek, hogy mire ez az általános szeretet, ahogy az emberekhez viszonyul. Azt felelte rabbi Náchum, hogy az a tórai mondat, miszerint az Örökkévaló Istenetek után járjatok, ez nem csak egy lehetőség, hanem egy kötelesség is minden embernek, hogy próbálja meg a tulajdonságát, a viselkedését hasonlatossá tenni az Örökkévalóéhoz. Ennek a hasonlatosságnak az egyik lehetősége az, hogy időnként még a bűnösökkel, vétkesekkel szemben is szeretettel kell bánni, nagyvonalúan kell fogadni őket. Ha túlzott szigorral elutasítással fogadjuk őket, akkor semmi esélye sem lesz a tsuvának, a megtérésnek. A megtérésnek külön jelentősége van most, amikor elkezdjük az év utolsó hónapját, Elult, hiszen a hagyomány is azt mondja erről az időszakról, hogy ez az elfogadásnak, az akaratnak is az ideje.  Azok, akik ezt az elmúlt időszakot, az 5779-es évet nem feltétlenül abba az irányba vitték, töltötték, hogy ez a megtérés bekövetkezzen az életükben, most ebben a hónapban, akár egy napban is pótolhatják ezt a hiányosságot, elindulva egy olyan úton, ami nekik, a környezetüknek és a Jóistennek is az örömére szolgál.

Mit várunk még Elul havától?

Először is azt, hogy lesz magyar csapat a Bajnokok Ligájában, de spirituálisan azt, amit a Talmud is mond: Minden ember támogatást nyer azon az úton, amelyen menni kíván. Azt várhatjuk, remélhetjük, hogy többen kívánnak elindulni a helyes úton. Azzal, hogy többet és tartalmasabban imádkoznak, többet és nagyobb szívvel adakoznak, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a helytelen, nem annyira szerencsés dolgaikat kijavítsák, azzal egy olyan úton indulhatnak el, ahol a Jóteremtő támogatását is bírni fogják.

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást.

Breuer Péter

Az interjú a 2019. augusztus 30-i Halljad Izrael! adásában elhangzó beszélgetés szerkesztett változata.