Az egyetemes méltóságot akkor tiszteljük, ha nem teszünk különbséget ember és ember között

Az egyetemes méltóságot akkor tiszteljük, ha nem teszünk különbséget ember és ember között

Harrach Péter, országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezetője a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt a közelgő Húsvétról, az EP választásról, de szóba került az a közlemény is, amit a párt adott ki a Holokauszt Emléknap alkalmából.

A politikus elmondta, a Nagyhéten is dolgoznak, kampányolnak, véleménye szerint ez akkor tud jól együttműködni, ha az emberben egység van, amennyiben azt a szellemiséget képviseli, amit magában hordoz. lehet úgyis kampányolni, ha a számukra fontos igazságot megpróbálják közérthető módon megfogalmazni. A kampány pedig Európa jövőjéről szól, majd azt tette hozzá a képviselő, ha a gyökerekhez akarnak visszatérni, akkor ez bizony összhangban van a keresztény értékrenddel. Európa jelenlegi helyzete pedig sok zsákutcát mutat, amit el kell kerülni. A mostani kampány a kormánypártok szellemiségének, eszmeiségének megfelelően zajlik.

Harrach Péter szerint meg kell különböztetni a hívő emberek és a zsidó-keresztény kultúrában élők magatartását egymástól bizonyos szempontok szerint. Az igaz, hogy viszonylag kicsi a rendszeres hitgyakorlók száma, ez minden felekezetre elmondható, ám szerencsére az alkalmi templomjárók, a normákat betartani többé-kevésbé igyekvők száma jóval nagyobb. Felidézte a frakcióvezető az első szabadon választott miniszterelnök mondatát, mely szerint Európában még az ateista is keresztény, mert bizonyos gyökereket nem tud elkerülni.

Harrach Péter szerit a hívő embereknek példát kell adni arról – többek között -, hogy miként kell viselkedni, tiszteletben tartani azt az emberi méltóságot, ami az ellenfélben is megvan.

A Notre Dame tragédiája kapcsán arról beszélt a politikus, hogy ez a katedrális minden ember számára kulturális érték, a hívő számára persze ennél jóval több. Ha pedig a kultúra értékeit valaki igazán tiszteli, a hit különböző szimbólumait, épületeit megkülönböztetett tisztelettel fogadja, akkor jobban vigyáz az értékekre, persze még nem tudni, hogy a tűzeset hanyagságból, netán tudatosan történt.

A közelgő Húsvét és a Pészah ünnepe kapcsán, ami idén is szinte teljesen egybeesik a képviselő megjegyezte, mindkét ünnep a megszabadulásról szól, a zsidó ünnep az egyiptomi szolgaságból való megszabadulásról, a keresztény ünnep pedig a bűn következményeitől való megszabadulásról.

A KDNP a Holokauszt Emléknapon egy közleményt jelentetett meg, ezzel kapcsolatban a frakcióvezető leszögezte, keresztényként, amikor megfogalmazzák a véleményüket, akkor ennek két biztos eleme kell legyen, mindkettő az emberi méltóságból indul ki. Az emberi méltóság a teremtettségből, a saját képére alkotott teremtésből fakad. A méltóság pedig részben jogokkal, de részben felelősséggel is jár. A másik emberben az egyetemes méltóságot akkor tiszteljük, ha nem teszünk különbséget ember és ember között, minden hiteles keresztény ember pedig mélyen elítéli a különbségtételt. A felelősséget illetően pedig azt jelentette ki a politikus, hogy az embernek mindent meg kell tenni a különbségtétel megakadályozása érdekében. Hozzátette, a Vészkorszak idején a hívő emberek közül sokan voltak olyanok, akik védelmet adtak az üldözötteknek.

A KDNP frakcióvezetője elmondta, a Húsvét az mindenkinek fontos, így ő maga is már csütörtökön jóval korábban hazaengedi a kollégáit, mert fontos, hogy a mindennapi munka után legyen lehetőség a befele fordulásra is.

Harrach Péter reményét fejezte ki, hogy az EP választás után az Európai Unióban változások következnek be. Hozzátette, ennek a reménynek azért van alapja, mert szerinte Európában egyre többen felfigyelnek arra, a nyílt társadalom elmélete egy zsákutca, ez vezetett oda, ahol most Nyugat-Európa tart. Az Európai Unió egy fontos szervezet, amire szükség van, a KDNP egy olyan EU-t szeretne látni, amelyet egykor az alapítók indítottak el.