Lerójuk kegyeletünket az áldozatok előtt

Lerójuk kegyeletünket az áldozatok előttjizkorbaner

Dr. Latorcai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért
felelős helyettes államtitkára beszédet mondott a Holokauszt
Emlékközpont által, a nyilas hatalomátvétel évfordulóján szervezett
megemlékezésen.
Latorcai Csaba emlékeztetett rá, hogy 1944. október 15-e úgy vonult
be a magyar történelembe, mint a sikertelen kiugrási kísérlet napja.
Ennek következményeként köszöntött hazánkra a német megszálló
hatalom által kierőszakolt nyilas hatalomátvétel, amely nyomán ismét
megkezdődtek a deportálások.
A magyar és német hatóságok december közepéig mintegy 50 ezer
budapesti és munkaszolgálatos zsidót vittek el. Kivégzések hosszú
sora mutatta a nyilas terror tombolásának féktelenségét.
Latorcai Csaba felidézte az egyik kiváló, zsidó származású
Nobel-díjasunk üldöztetését. Harsányi János beszámolója szerint, a
német megszállás utolsó két hónapjában a budapesti jezsuiták
mentették meg az életét, azáltal, hogy befogadták Mária utcai
rendházukba.
„Miközben ma lerójuk kegyeletünket az áldozatok előtt, kimondjuk a
korabeli magyar állam felelősségét, emlékezzünk mindazokra, akik a
történelemnek ebben a sötét pillanatában a lelkiismeret szavának
engedelmeskedve tették azt, amit legjobb tudásuk és lehetőségeik
szerint megtehettek, embermentők voltak az embertelenségben” –
fogalmazott a helyettes államtitkár.