Erev tisóbeáv (az áv hó 9-ét megelőző napnak) szabályai

Erev tisóbeáv (az áv hó 9-ét megelőző napnak) szabályai

jizkorbaner

Erev tisóbeáv (az áv hó 9-ét megelőző napnak) szabályai (5 pontban)
1. Ha a körülmetélés, vagy az elsőszülött fiú kiváltása (szül. 30. napján) a tisóbeávot megelőző napra esik, a lakomát délelőtt kell megtartani (l. fent. 122. fej. 8. p.).
2. Erev tisóbeáv napján ne menjen sétálni, nem is szoktak délutánján tanulni, legfeljebb olyan tárgyakat, melyeket tisóbeáv napján is szabad tanulni.
3. Az evést megszakító lakomának több szabálya van. A helyes szokás az, hogy a mincha (délutáni ima) előtt eszik a rendes ebédet, azután imádkozzák a mincha imát, nem mondják a === (könyörgő) imát, mert az Írás tisóbeáv napját is ünnepnek nevezi, miként írva vagyon (Echa I. 15.): ünnepet rendelt reám (nekem). Estefelé azután leül a földre, nem kell még levetni a cipőket és nem ülnek hárman egymás mellé, hogy mezumánt (együttes áldást az asztali imánál) ne kelljen mondaniok. Csak kenyeret esznek keményre főtt hideg tojással, egy kevés kenyeret hamuba mártanak és így eszik meg. Vigyázni kell arra, hogy ez az evést megszüntető étkezés még nappal legyen. (Hogy szabad-e ezután még valamit enni l. lej. 131. fej. 12. p.).
4. Aki a hét 2. és 5. napján az egész esztendőn át böjtöl és erev tisóbeáv (előző napja) a napok egyikére esik, kérje a fogadalma feloldását. Akinek pedig Jahrzeitje (szülei halálának évforduló napja) esik erev tisóbeávra, amikor böjtölni szokott, az már a legelső alkalommal, hogy böjtöl, kösse ki, hogy az ily esetben csak délig böjtöl. Mondja a délutáni imát a nagy mincha idején, azaz egy félórával dél után, egye meg ebédjét, azután estefelé tartsa az evést megszüntető étkezést.
5. Már estalkonyatkor tilos mindaz, ami tisóbeáv napján tiltva van, azért már estalkonyat előtt kell levetni a cipőket.