Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nyilatkozata

Az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a mai napon benyújtotta az egyesületté átalakulás nyilvántartásba vétele iránti kérelmét. A MET egyház vezetősége kizárólag a kényszerítő körülményekre való tekintettel (híveik, gyülekezeteik, és az intézményeik szolgáltatásait igénybe
vevő gyermekek, idősek, hajléktalanok iránt érzett elkötelezettségtől vezérelve) döntött úgy, hogy működését egyesületi formában folytatja tovább.

Iványi Gábor levele dr. Gyulai Gábornak, a Nyíregyházi Törvényszék elnökének:

Tisztelt Elnök Úr!
   A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (1086 Budapest, Dankó utca 11.) Országos Közgyűlésének 2012. április 25-én hozott 12/2012. számú határozatában kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyilatkozatot teszem az egyház képviselőjeként:
  

Egyházunk kizárólag a jelenleg hatályos 2011. évi CCVI. törvény
kényszerítő és számunkra más, jogszerű létezési lehetőséget nem
biztosító szabályozása miatt határozott az egyesületté átalakulásról.
   A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség az új egyházi
törvény elfogadását megelőző időszakban, és azóta is számos fórumon, nyilvánosan tiltakozott a meggyőződésünk szerint súlyosan alkotmánysértő, diszkriminatív, a jóhiszeműen szerzett jogainkat sértő és a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel is ellentétes jogszabály ellen a törvény elfogadását követően az
Alkotmánybírósághoz fordultunk, kérve annak megsemmisítését,
beadványunk elbírálása folyamatban van.  Rövidesen a strassbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulunk egyházi jogállásunk önkényes és igazságtalan megvonása miatt, mely jogsértő döntés nem hagyott számunkra más lehetőséget a továbbműködésre, mint az egyesületté átalakulást.
 

A változásbejegyzési eljárás-indítás megtagadása egyházunk
jogutód nélküli megszűnéséhez, vagyonunk államosításához, oktatási és szociális intézményeink elvesztéséhez vezetne. Kizárólag e kényszerítő körülményekre tekintettel – híveink, gyülekezeteink és az intézményeink szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek, idősek és hajléktalanok iránt érzett felelősségtől vezérelve – nyújtottuk be az egyesületté átalakulás nyilvántartásba vétele iránti kérelmünket.
   Egyidejűleg kinyilvánítjuk, hogy amint az általunk
kezdeményezett jogorvoslati eljárások eredményeképpen, illetve egy esetleges, jogszabály-változás folytán, lehetőségünk nyílik rá, tevékenységünket egyházi jogi státuszban kívánjuk folytatni.
Tisztelettel: dr. Iványi Gábor elnök,

Budapest, 2012. április 27.

 

BreuerPress / MTI OTS