Tiltakozása Magyar Országgyűlés és a magyar nemzet becsületének példátlan megsértése ellen

Tiltakozása Magyar Országgyűlés és a magyar nemzet becsületének példátlan megsértése ellen

2012. április 3-án a Jobbik nevű neonáci párt képviselője Baráth Zsolt lehetőséget kapott arra, hogy a Magyar Országgyűlés padsoraiból ötperces időkeretben megemlékezzen Solymosi Eszterről, akinek az 1882. április 1-én bekövetkező és máig kiderítetlen hátterű eltűnése – a vérvádas képzelgés sötét babonájának felhasználásával – a magyarországi antiszemita hiedelemvilág legkártékonyabb vándormotívumává vált, és mint ilyen jelentős szerepet játszott a magyar zsidóság vészkorszak alatti tömeges kiirtására szervezett gyilkos merénylet sikereiben is.

 

Baráth Zsolt tapssal nyugtázott náci szellemű felszólalására – lásd:

– az ülést levelező elnök, Balczó András jobbikos képviselő észrevétele és az ülésteremben jelenlévők észlelhető tiltakozása nélkül került sor.

 

A tizennégy éves leány eltűnéséért felelőssé tett zsidók ellen kezdeményezett koncepciós perben Eötvös Károly ügyvéd-politikus 1883. július 30-án, egy közel hat órás védőbeszédben ízzé-porrá zúzta ugyan a vádat, és annak teljes képtelensége az óta is sok rendbeli igazolást nyert, ma is vannak, akik – a legaljasabb ösztönökre apellálva – kísérletet tesznek e sátáni hazugság ébrentartására.

 

Felszólítjuk az Országgyűlés Elnökét, az Elnököt jelölő pártokat, az országgyűlés felelős tisztviselőit és további pártjait is, hogy kövessenek el minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy Baráth Zsolt nemzetünk jó hírnevére is roppant súlyos árnyékot vető parlamenti merénylete orvoslást nyerjen, és hogy hasonló gazemberség elkövetésére a Magyar Országgyűlésben ismételten ne kerülhessen sor.

 

Budapest, 2012. április 4.

 

 

Iványi Gábor

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházának elnöke

 

Majsai Tamás

a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak dékánja