„A politika nem mondhat le a gyengék védelméről”

Számos lépést kívánunk tenni annak érdekében, hogy a bűncselekmény áldozataivá vált gyermekek ne váljanak az eljárás áldozataivá – jelentette ki Navracsics Tibor a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás című konferencián kedden. Ugyanitt Réthelyi Miklós leszögezte: a gyermekek védelme mindannyiunk közös érdeke. Pintér Sándor beszédében hangsúlyozta, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az áldozatoknak a meghallgatás során ne kelljen ismét átélniük az őket ért borzalmakat.

Minden politikai közösség erejét, életének, színvonalának, műveltségének, kulturáltságának mérőfokának azt tarthatjuk, hogy mennyi figyelmet fordít a legelesettebbekre, akik a legtöbb védelmet kell, hogy kapják – jelentette ki Navracsics Tibor. A közigazgatási és igazságügyi miniszter rámutatott arra, hogy a statisztikai adatok alapján bárkinek az életében bekövetkezhet olyan fordulat, amelynek következtében minden, amit korábban biztosnak hittünk, az veszélyeztetetté válik. A gyerekeink egyik pillanatról a másikra bűncselekmény áldozatává válhatnak – tette hozzá. Mint mondta, évről évre nő a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények száma. Ezeknek jelentős részét elhallgatják – hívta fel a figyelmet a politikus.

 

 

 

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a magyar uniós elnökség alatt fogadták el azt az irányelvet, amely a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények büntetési tételeinek harmonizálását tűzte ki célul. Kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek ellen elkövetett internetes bűnözés alakzataira, és az áldozatvédelmi csomag megalkotásakor is külön alfejezetben foglalkoztak a kiskorúakkal. A sikeres európai uniós elnökség után úgy gondoltuk, hogy Magyarországon is lépéseket teszünk annak érdekében, hogy jobban figyeljünk a gyermekekre mint áldozatokra – szögezte le. Mint mondta, egy tavaly elfogadott rendelet értelmében minden megyei rendőrkapitányság területén legalább egy gyermekbarát meghallgató szobát létre kell hozni 2013. december 31-ig.

2012 a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve – emelte ki Navracsics, hozzátéve: ebben az időszakban nemcsak intézményi, hanem jogszabályi szinten is számos lépést kívánnak tenni annak érdekében, hogy a bűncselekmény áldozataivá vált gyermekek ne váljanak az eljárás áldozataivá. Szavai szerint a Btk. felülvizsgálat kapcsán egyes speciális rendelkezéseket, amelyek csak az új Büntető törvénykönyv életbelépésével lépnének hatályba, már most beterjesztenek a Ház elé. A nemi bűncselekmények esetében is módosítjuk a szabályozást a kiskorúak védelmében, megváltoztatjuk a bírókra vonatkozó szabályokat, és figyelembe kell venni a kiskorúak érzelmi veszélyeztetettségét is – sorolta a miniszter. Emellett létrehoztak egy gyermekbarát munkacsoportot a „gyermekbarátabb” intézményi környezet megalkotására.

 

 

 

A szexuális bűncselekmények gyermekáldozatainak helyzetére a KIM a „Te légy a hangja!Merd megtenni” kampány segítségével is fel akarja hívni a figyelmet. Navracsics rámutatott, hogy az ilyen típusú bűncselekmények jelentős része felderítetlen marad, mivel információhiány vagy egyéb félelem miatt nem jut a hatóságok tudomására. A www.merdmegtenni honlapon éppen ezért számos hasznos információt kaphatnak az érintettek – szögezte le.

A gyermekek védelme mindannyiunk közös érdeke

A gyermek az igazságtalanságokat évtizedek múlva is cipelni fogja, akkor is, ha már nem érzi a súlyát, mert már eggyé válik vele, beépül a személyiségébe, helyrehozhatatlan károkat okozva – hangsúlyozza beszédében Réthelyi Miklós. A nemzeti erőforrás miniszter úgy fogalmazott, ha a kiskorúak működésben látják az igazságot, azt érzik, a világ szilárd alapokon áll. A politikus kiemelte a család és az iskola szerepét, ugyanakkor leszögezte, a gyermekek védelme mindannyiunk közös érdeke.

 

 

 

A politika nem mondhat le a gyengék védelméről – emelte ki. Mint mondta, a fő feladat a megelőzés, és, ha szükséges, akkor „a gyermeket ki kell menteni abból a csapdahelyzetből, ami veszélyezteti érzelmi komfortját”.

Ha trauma érte a gyerekeket, akkor ügyelni kell arra, hogy az igazságszolgáltatás során a seb ne mélyüljön el – hívta fel a figyelmet. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a XXI. században a családok gyökereket és szárnyakat tudnak majd adni a gyermekeknek. Gyökereket, azaz identitást és lelki stabilitást, valamint szárnyakat, hogy többféle perspektívából láthassák mindazt, ami oltalmat adott nekik, hogy el tudjanak menni, de mindig vissza is tudjanak térni a kezdetekhez – zárta szavait Réthelyi.

 

 

 

Kettős célnak kell megfelelni

A Belügyminisztériumra kettős feladat hárul a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében – jelentette ki Pintér Sándor. Az egyik, hogy semmi szín alatt ne okozzunk nagyobb kárt, mint ami már bekövetkezett; a másik az, hogy mindenféleképpen érvényesítsük a társadalom elvárását a bűnelkövetők elfogásával kapcsolatban – tette hozzá a belügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a gyermekek meghallgatása során ne kelljen ismét átélniük az őket ért borzalmakat. Mit mondta, ennek megfelelően kell a jogszabályokat kialakítani és a kihallgatási taktikát megválasztani, valamint megfelelő környezetet kell teremteni.

A Belügyminisztérium és a rendőrség ezeket az elvárásokat teljesíteni tudja és teljesíteni fogja – szögezte le Pintér Sándor.

 

 

 

A konferencián Navarcsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, valamint Pintér Sándor belügyminiszter a gyermekbarát meghallgató szobát létrehozó rendőrkapitányságok vezetőinek (Budapest V. és VII. kerületi rendőrkapitánya, Veszprém és Szombathely rendőrkapitánya) átadták a KIM tanúsítványát.