Aliza Bin-Noun levele

Dávid Ibolyához


Dr. Dávid Ibolya Elnök asszony részére Tisztelt Elnök Asszony,
Kedves Dávid Ibolya!
Döbbenettel és rettenettel olvastam Bayer Zsolt írását a Magyar
Hírlap 2008. március 19-i számában, amely minden képzeletet
felülmúlva lépte át azokat a határokat, amelyeket soha, de legkivált
nem 1944-45 után, európai értelmiségi – már ha az illető publicista
annak nevezhető – soha nem írhat le. Nem akarom részleteiben
kommentálni az írást, amely zsigerileg és töményen antiszemita
indíttatású és Izrael-ellenes, ugyanakkor verbális ostort vet a
tisztes, humánus keresztény értelmiségiek felé is, akik között az Ön
által is idézett néhai Antall József miniszterelnök úr és az ő
„spirituális támogatója” Jelenits István is ott vannak. Durván
megtámadva – vélhetően szándékosan félreidézett mondataival –
Ungváry Rudolfot is, akinek neve, becsülete és
irodalmi-publicisztikai presztízse Magyarországon
megkérdőjelezhetetlen.
Ön a Magyar Demokrata Fórum elnökeként megfogalmazott levelében
– amely személyes vallomásként is olvasható – kifejezést adott
szenvedélyes egyet-nem-értésének, tiltakozásának, jogos
felháborodásának, és rendkívül pontosan fogalmazva adta tudtára az
olvasóknak, hogy Ön hogyan foglal állást ebben a rettenetes
botrányban, nevezetesen hogy egy efféle – mondjuk ki nyíltan! –
gusztustalan, förmedvényes iromány a magyar sajtó egyik országos
napilapjában egyáltalán megjelenhetett. Remélem a jövőben a
politikai élet többi szereplője is hangot fog adni tiltakozásának.
Természetesen mindannyian látjuk és érezzük, hogy nem véletlenül
jelent meg ez az írás éppen ebben a lapban: sajnálatos módon a
laptulajdonos, az általa is hirdetett „a hír szent, a vélemény
szabad” jelszó égisze alatt a civilizált világban
megkérdőjelezhetetlenül antiszemitizmusnak minősülő gondolatoknak ad
helyet. Egy marginális kisebbség „ordas eszméit” hirdeti a
sajtószabadság nevében.
Tisztelt Elnök Asszony! Fogadja, kérem, őszinte
nagyrabecsülésemet – Izrael Állam Magyarországra akkreditált
nagyköveteként, és Erdélyben született zsidóként és
holokauszt-túlélő szülő gyermekeként is -, hogy leírta gondolatait.
Mi Izraelben – mindhárom monoteista vallás bölcsőjében – őszinte
hittel és lélekkel szeretnénk békében együtt élni és érezni
mindazokkal, akik e szent földön, Európában vagy a világ bármely
részén élnek. Mint Ön is, aki ezt oly becsületre méltó szenvedéllyel
és személyes, családi emlékeket is felidézve tárt a lap olvasói elé.
Kérem, fogadja őszinte elismerésemet!
Budapest, 2008. március 31.
Üdvözlettel,
Aliza Bin-Noun
Izrael Állam nagykövete
BPI-INFO