Megújul a közoktatás

helyreáll a pedagóguspálya presztízse
Hiller István


Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Miskolci Egyetemen folytatta az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek programjának társadalmi egyeztetését szakmai konferencia keretében.
A szaktárca vezetője bevezető beszédében hangsúlyozta: 1993 óta nem volt ilyen nagy horderejű program a magyar közoktatásban. „Ezért is tartjuk szükségesnek a széles körű társadalmi egyeztetést az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek programról” – tette hozzá Hiller István.

A magyar közoktatás megújítását célzó intézkedések célja: a koragyermekkori készségfejlesztés kiterjesztése, a szegregáció visszaszorítása, a kollégiumhálózat modernizációja, tehetséggondozó intézményhálózat kialakítása, a pedagógusok megfelelő ösztönző-rendszerének kialakítása, a közoktatási intézmények mérés-értékelése, illetve a közkultúra megújítása.
A programot március 4-én szakmai konferencián ismertette Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Hiller István oktatási és kulturális miniszter. Ezután azonnal megkezdődött a társadalmi egyeztetés szakmai, érdekképviseleti és civil szervezetekkel. A szaktárca vezetője március 6-án a Pedagógusok Szakszervezete, március 7-én pedig a Kollégiumi Szövetség vezetői előtt ismertette a program részleteit. Mindkét szakmai szervezet támogatásáról biztosította az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek programot.
A szaktárca és a szakmai szervezetek vezetői megállapodtak abban: munkacsoportokat hoznak létre, amelyek áttekintik a program elemeit.
Hiller István folytatja az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek program társadalmi egyeztetését.
Március 13-án Szolnokon „Korszerű tudás-tartalmi fejlesztés”, március 18-án Szombathelyen „Intézményrendszer – mérés-értékelés” címmel tart az OKM konferenciát. Március 25-én Veszprémben ismerhetik meg a pedagógusok, oktatáspolitikusok az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek program elemeit. Március 26-án Szekszárdon a közművelődés, közkultúra, március 27-én Szegeden az integráció, április 10-én Székesfehérvárott pedig a korai fejlesztés kérdései kerülnek megvitatásra.
Április 5-én Budapesten a „Pedagógus hivatás megbecsülése” című konferencián zárul az Új tudás – Új Műveltség Program társadalmi, szakmai vitája.
BreuerPress