ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ

NAFTALI KRAUS


ELJASIV RABBI A KINAI TÉVÉBEN:
A HALACHA TILTJA HALÁLRAITÉLTEK
TESTRÉSZEINEK (SZIV, TÜDŐ) PLÁNTÁLÁSÁT
Nemrég új „iparág” nyilt a kommunista Kinában, ahol nagyon szeretik a kapitalista dollárt. Igy az egész világról jönnek most Kinába beteg emberek, akik lehetőséget keresnek új sziv, tüdő, vese, stb átplántálására. Minden bürökratikus nehézségek nélkül, és „jutányos” áron lehet Kinában hozzájutni ezekhez a szervekhez és kitünő orvosok a helyszinek elvégzik a mütétet. A gyógytúristák között izraeliek sőt vallásos zsidók is találhatók
Senki nem kérdezte, honnan veszik a kinaiak a sok tüdőt, vesét stb. Voltak hirek, amelyek rebesgették, több kinai fegyházban igen sok halálraitélt várja kivégzését és amikor felmerül az „igény” egy szivre, vesére, stb – egyszerüen kivégzik a „megfelelő” embert és eladják maradványait jó pénzért…
Amikor egy vallásos professzor kérdést intézett Joszéf-Sálom Eljasiv rabbihoz, aki nemzedünk legnagyobb kodifikátorának számit – az egyértelmüen megtiltotta a kinai szerv-raktár használatát, – még akkor is ha életmentésről van szó – mondván, hogy a Halacha szerint ez szigoruan tilos és „Chilul Hásém”, vagyis Isten nevének profanizálása. Ez a morális zsidó álláspont nagy feltünést keltett és elismerést váltott ki.
Azonban ez még nem minden. Most kiderült hogy egy független kinai tévé-állomás, amely állitólag cenzura nélkül müködik – külön programot szentelt Eljasiv döntésének, és a rabbit mint a zsidó világ „egyik legkompetensebb biráját mutatta be, aki csak akkor mondja ki a véleményét, amikor biztos a dolgában”.
Közben a tel-avivi kinai nagykövetség „groteszk hazugság”nak minősitette a hireket, miszerint a kinai hatóságok, kivégzik politikai ellenfeleiket és áruba bocsátják felhasználható orgánumaikat. A Petach Tikvai Beilinson kórházban nemrég tartott tudományos konferencián, egy ismert zsidó emberjogi aktivista és nácivadász, Dávid Matas, közölte hogy Kinában a rendszer üldözi a Falan Gong nevü szekta hiveit, sokakat közülök halálra itél és innen a „szerv-bank” eredete és az „olcsó árak”. Ez a hirt cáfolta a kinai nagykövetség szóvivője a Jerusalem Post hasábjain.

AZ IZRAELI DIPLOMATÁK TOVÁBBRA
IS KÓSERT „KÉNYTELENEK” ENNI…
Nemrég szalagcimben közölte a tel-avivi Mááriv a szenzációs hirt: az izraeli külügyminisztérium visszavonja utasitását, amely szerint a didplomaták csak kóser vendéglőkben láthatják vendégül idegen diplomata vendégeiket. A hir szerint, ezt maguk a diplomaták követelték, mivel „körülményes és kellemetlen” gondoskodni megfelelő és magas szinvonalú kóser vendéglőről.
Azonban már másnap kénytelen volt a lap visszavonulót fujni, közölvén, hogy tévedés: Cipi Livni külügyminiszter nem vonja vissza az utasitást és nem engedélyezi a tréfli vendéglátást. Ami történt: Eli Jisás, miniszterelnök-helyettes és a Sász nevű ortodox párt képviselője a kormánykoalicióban – megtorpedózta a kezdeményezést.
Jisáj a külügyminiszterhet fordult és azzal érvelt hogy „elképzelhetetlen, hogy hivatalos fogadásokon, amiket a zsidó állam nevében rendeznek – nem kósert egyenek… (hiszen) a kásrut őrizte meg a zsidó népet évezrdeken keresztül”.
Cipit ez meggyőzte és utasitást adott, hogy minden marad a régiben…
VODKA, CIGARETTA ÉS SERTÉSHÚS
– Nem vásárolható a Joint által, nélkülöző és idős
orosz zsidóknak, kiosztott mágneses kártyákkal
Ha úgy tetszik – vagy nem tetszik – ez is egyfajta „vallási kényszer”. A Fák országaiban müködő Joint által most bevezetett ujszerü támogatási rendszer megszünteti a sorbaállást az elosztó központokban. Ehelyett minden támogatott – általában idős, beteg és rászoruló zsidó – kap egy egy un. „okos kártyát” amelyen havonta van 30-40 dollár. Ezért az illető szabadon vásárolhat minden szupermarketban élelmiszert és egyebet – kivéve három dolgot: vodkát, cigarettát és – sertéshúst. Ezt az elektrónikus „okos” kártya nem engedi át.
Saul Dritter, a Joint keletukrainai vezetője és az ötlet kiötlöje, elmondja hogy miért: A vodka és a cigaretta azért tilos, hogy fiatal családtagok ne használják ki az idős ember kártyáját, saját céljaikra. Sertés pedig azért nem szerepel a támogatott „étlapján”, mert ezzel akarja őt a Joint zsidó létére ráébreszteni és valamelyes zsidó tudatot adni neki.
A Joint már 15 éve támogat 205 ezer öreg, beteg és szegénysorsu zsidót a volt Szovjetunió területén, kiknek kb. a fele egyuttal a náci üldözöttek kritériumát is kimeriti. Eddig havonta egyszer kaptak élelmiszercsomagot, amiért sokat kellett sorba állni. Ehelyett jön most a mágneses kártya a „zsidó tudat”tal. Ezidáig már kiosztottak 18 ezer ilyen kártyát – főleg kelet-Ukrainában és kelet Oroszországban . A kisérlet sikerével kiterjesztik az uj rendszert az összes támogatottakra. „Ez lehetővé teszi hogy a támogatott maga válassza ki mit akar és nem kap egy standart csomagot; ugyancsak megtakaritja a hosszú sorbanállást és tekintettel van az érintettek presztizsére: aki a szuperben vásárol arra nem ragad a nélkülöző nebich stigmája” – mondja Dritter.
TEL-AVIVBAN MÜKÖDIK EGY SZEKULÁRIS JESIVA,
AMELYBEN ISTEN „PERSONA NON GRATA”…
Izraelben sokszáz jesiva müködik, pontos számukat senki nem tudja. Vannak közöttük mindenféle jesivák: litván stilusuak, ahol a hangsuly az eszet élesitő „pilpul”on van ¸vannak haszid jesivák, ahol az istenfélelem és a hagyományos zsidó öltözet a lényeg; vannak szfárádi jesivák, melyekben marokkói származásu bócherok próbálják elsajátitani a „litvák” szőrszálhasogatást. Vannak aztán „szakmai” jesivák, melyekben a Talmud mellett valami szakmát is tanulnak és vannak az ismert katonai jesivák („Heszdér”) amelyekben négy év alatt az ifju jól kiképzett frontharcos is lesz egyuttal.
Ezek mind olyan jesivák, amelyek közös nevezője a vallásosság, vagyis ezekben a halacha dominál és az Őrőkkévaló a Sulchán Áruchon keresztül állapitja meg a napirendet. Nemrég azonban kiderült, hogy létezik Tel-Avivban egy olyan „jesiva” is, amely mindennek az ellenkezője. Ez az un. „Szekuláris jesiva”, melynek létezéséről a Jeruzsaem Post nemrég hirt adott. Itt kimondottan vallástalan, sőt vallásellenes emberek tanulják a Tórát, Talmudot és Sulchán Áruchot, reggeltől estig, de nincs ima, nincs kóser konyha és a nemek nincsenek külön választva. A Post szerkesztője adta a cikknek a fenti cimet: „Itt az Örökkévaló persona non grata”.
A szekuláris jesiva vezetője – Tál Sákéd, egy volt ügyvédnő – nem engedi, hogy Ros jesivának hivják, inkább „igazgató”nak hivatja magát. Az első óra reggelente „Sáchárit”, de ez ne tévesszen meg senkit: nem imáról van szó hanem meditációról, a hallgatók verseket olvasnak. A riporter az egyik osztályban több mint egy tucat hallgatót talált, de sporádikusan látogatja több mint száz ember a „jesiva” előadásait.
Annak ellenére hogy a hangsúly nem a parancsolatok betartásán van – sőt – az utóbbi Jom Kippurkor hét hallgató böjtölt, először életében. Szerintük „nem vallási okokból”, hanem „meg akarták tapasztalni, hogy is van ez.” Az igazgató hölgy szerint az egyik fő cél „bizonyitani, hogy a vallásososoknak nincs monopóliuma a Tórára”. Ő maga, aki egy vallástalan családból származik – nemrég elkezdett gyertyát gyujtani péntek este.
Vallásos emberek, rabbik, akiket a riporter megkérdezett – örömüket fejezték ki, hogy zsidók Tórát tanulnak, de egyuttal kijelentették, hogy ennek nincs értelme, ha nem jár együtt a parancsolatok betartásával. Juli Tamir, oktatásügyi miniszter „támogatásáról biztositotta” a szekuláris jesivát”.
A BÖRTÖNRABBI KÖRÜLMETÉLTE EGY ELITÉLT
FIÁT ÉS EZÉRT FEGYELMIT KAPOTT
Ha egy zsidó micvet csinál – azért, rendszerint, a jutalmat a túlvilágon kapja. Előfordulhat azonban, hogy ezen a világon, nem jutalmat, hanem büntetést kap érte.
Ez történt, alkalmasint, y.x. rabbival, aki, foglalkozására nézve, az egyik izraeli központi fegyintézet rabbija. Emellett – mohél is és van engedélye munkahelyétől hogy körülmetéléseket végezhet.
Igenám, de a szolgálati szabályzat szigoruan tiltja, hogy mint a börtön rabbija – egy fegyencnek bármilyen „szolgáltatásokat” nyujtson.
Egyszer meghivták a rabbit egy beér-sevai „brit”re, amely az egyik kóser vendéglőben lesz megtartva. A rabbi időben ott is volt, és mit látnak szemei? Fegyőrök hozzák, megbilincselve, az örömapát, akiben börtöne egyik lakóját ismerte fel. A rabbinak, az előirások szerint, azonnal el kellett volna hagynia a terepet és gondoskodni egy
másik mohélról. Ehelyett levezette a szertartást, mintha misem történt volna, mondván hogy micvet csinál, mivel körülmetélni egy zsidó gyereket kétségtelenül micve.
Másnap a foglyot kisérő fegyőrök besúgták és fegyemi elé állitották, ahol büntetésből áthelyezték egy távolabbi fogházba. A rabbi fellebezett és azzal érvelt hogy csak negyed órával a kitüzött „brit” előtt tudta meg hogy az apa elitélt fegyenc és már nem volt lehetőség más mohélt találni.
A fellebezést még nem tárgyalta a fellebviteli biróság…
A „LENGYEL ANNA FRANK” NAPLÓJA A JÁD VÁSÉMBEN
64 évvel azután hogy a 14 éves Rutka Laskiert szüleivel Ausvitzba deportálták, ahol halálát lelte – kiderült hogy a bendini kislány naplót irt, amely most mint a „lengyel Anna Frank naplója” vált ismeretessé, miután a kislány gyerekkori nem-zsidó barátnője, Sztaniszlává Szpinszka, azt Izraelbe hozta és átadta a Jád Vásémnek.
A két kislány egy házban laktak és jó barátságban voltak. Rutka felfedte barátnőjének, hogy naplót ir és mielőtt a családot 1943-ban Ausvitzba deportálták, átadta Sztaniszlávának a 6o oldalas kézzelirt naplót, amit az elrejtett.
A héten, az idős Sztaniszlává Izraelbe hozta a naplót, miután testvére meggyőzte, hogy annak a helye a Jád Vásémben van.
A Napló sok részletben hasonlit az eredeti Anna Frank naplójához és betekintést nyujt egy fiatal zsidó lány lelki világába, aki élni akar.
A képen Rutka mostoha-testvére, Záhává Swartz, a mártirhalált halt Rutka fényképével, a héten a Jád Vásémben.

TUNÉZIÁBAN (G’ERBA SZIGETÉN) IS RAKNAK
TFILLLINT (HA A CHÁBÁD ELÉRKEZIK ODA)…
G’erba szigetén (Tunézia) ősrégi zsidó hitközség müködik, melynek tagjai teljes szabadságot élveznek a moszlim arab köztársaságban.
Az egész világból nagyon sok zsidó túrista látogatja G’erbát, Izraelből is. A helyi zsidók alig ezren vannak, de a legutóbbi Lág beómerkor, több mint tiz ezer zsidó vendég volt jelen. Köztük egy izraeli Chábádnik fiatalember, aki sok férfit meggyőzött, hogy Tfillint (imaszijat) tegyen fel. Ősrégi zsinagóga müködik itt, melyben a legenda szerint van egy ajtó, amely a jeruzsálemi Szentélyből származik.
Van zsidó iskola is, a helyi zsidók mind vallásosak, de általános tanulmányaikat az állami iskolákban kapják a zsidó gyerekek is. A kipát csak az iskoláig és majd hazafelé veszik fel. Se fátyol se kipá. Otthon mindenki azt teszi amit akar.
Öt évvel ezelőtt a helyi El-kaida terror-akciót hajtott végre a zsinagóga ellen. Egy helyi rendőr és három turista belehalt. A kormány nagy erővel törte le a terroristákat és azóta csend van.
A VÖRÖSKERESZT ADOTT ADOLF EICHMANNAK (ÉS
NEMCSAK NEKI) HAMIS ÚTLEVELET; MOST MEGTALÁLTÁK
A Izrael által annak idején halálra keresett – megtalált, biróság elé állitott és kivégzett – Adolf Eichmant, a magyar zsidóság hóhérát – Argentinában találták meg.
Hogy került oda?
Rebesgették hogy a nemzetközi Vöröskereszt adott neki, – és nemcsak neki, hanem sok más nácinak is – hamis névre szóló – útlevelet. Ez Rikárdo Klement névre szólt és Eichman retusált fényképe diszitette.
Most egy argentinai diák megtalálta ezt az útlevelét, amikor az ottani biróságon kutatta az izraeli Eichman per részleteit. Az útlevelet 1950-ben állitotta ki a Vöröskereszt az olaszországi Genovában. Eichmant 10 évvel később, 1960-ban fogta el az izraeli Biztonsági Szolgálat (S.B.), a magyarszármazásu Iszer Hárél vezetése alatt.
Az útlevél most a Buenos Airesi Soá-múzeumbe került.
NAFTALI KRAUS