Az Európai Bizottság és Ausztrália új borászati megállapodást parafált

Az Európai Bizottság és Ausztrália tárgyalói új kétoldalú borkereskedelmi megállapodást parafáltak egy Canberrában tartott ceremónián.


A megállapodás parafálása hosszú és részletes tárgyalások eredménye, amelyek az 1994-ben létrejött, hatályos megállapodás felváltására irányultak. A megállapodást még annak aláírása előtt el kell fogadnia a Miniszterek Tanácsának és az ausztrál hatóságoknak. A megállapodás védi az EU borcímkézési rendszerét, teljes körű oltalmat biztosít az európai uniós földrajzi jelzéseknek – a kivitelre szánt borokat is ideértve –, és Ausztrália részéről egyértelmű elkötelezettséget tartalmaz az EU területén használt hagyományos kifejezések védelme iránt. A megállapodás arról is rendelkezik, hogy Ausztráliának a megállapodás hatálybalépésétől számított egy éven belül fokozatosan meg kell szüntetnie több fontos, az EU területén használt elnevezés (például a „Champagne” és a „portói”) használatát.
„Nagy örömömre szolgál, hogy le tudtuk zárni a tárgyalásokat e rendkívül fontos kereskedelmi partnerrel, továbbá a megállapodást ajánlom a tagállamok figyelmébe – közölte Mariann Fischer Boel, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. – E megállapodás védi az EU érdekeit azáltal, hogy megállapítja a földrajzi jelzések és a hagyományos kifejezések oltalmának elveit, valamint védelmezi borcímkézési rendszerünket.”
Ez a megállapodás sok tekintetben javítja az 1994-es megállapodást. Kiterjed az alapvető uniós érdekekre, például a borászati eljárások rendszerének javítására, ideértve az egyértelmű időkeretek meghatározását, valamint a kifogásolási és választottbírósági eljárásokat. Az új megállapodás ezenkívül világosabb kritériumokat állapít meg az új borászati eljárások értékelésére, az egészségügyi és növény-egészségügyi követelményeket is beleértve.
Teljes körű védelmet biztosít az európai uniós földrajzi jelzéseknek, többek között a kivitelre szánt borok vonatkozásában. A megállapodás arról is rendelkezik, hogy Ausztráliának a megállapodás hatálybalépésétől számított egy éven belül fokozatosan meg kell szüntetnie több fontos, az EU területén használt elnevezés (például a „Champagne” és a „portói”) használatát. Továbbá védi az EU borcímkézési rendszerét az alábbiak révén: felsorolja az ausztrál borok esetében alkalmazható, választható jelzéseket (ilyen például a szőlőfajták megjelölése, valamely díj, érem vagy verseny feltüntetése, egy meghatározott színre utaló jelölés stb.), szabályozza a szőlőfajták borcímkéken történő megjelölésének módját, valamint a hatálybalépésétől számított egy éven belül betilt Ausztráliában egyes szőlőfajtákat (például a Hermitage-t és a Lambruscót).
A megállapodás előírja, hogy Ausztráliának gondoskodnia kell az EU területén használt hagyományos kifejezések védelméről. Ausztrália használhat majd egyes olyan hagyományos kifejezéseket, amelyek megfelelnek a megállapodásban meghatározott, a minőségi borral kapcsolatos ausztráliai kifejezéseknek. Végezetül, ami a tanúsítást illeti, a Bizottság egyetért az EU-jogszabályokban előírt, egyszerűsített tanúsítási eljárások engedélyezésével.
2006-ban az EU Ausztráliába irányuló borexportja 62 millió eurót tett ki, miközben az Ausztráliából importált bor értéke 868 millió euró volt.
(BPI info)