Leh-lehá hetiszakasz 3. kommentár, 5781. Márhesván 9.

Napi Tóra, zoom Leh-lehá hetiszakasz 3. kommentár, 5781. Márhesván 9.

Darvas István

 

K”K,

 

Leh-lehá hetiszakasz 3. kommentár, 5781. Márhesván 9.

 

„És azon az éjszakán, Ábrám születése idején, eljött Teráh minden szolgája, Nimród valamennyi bölcse és asztrológusa, és ettek és ittak Teráh házában, vele örvendeztek egész éjjel. Amikor a bölcsek és az asztrológusok elhagyták Teráh házát, azon az éjszakán az égre emelték szemeiket, hogy megfigyeljék a csillagokat, és íme, egy rendkívül nagy csillag jött napkelet felől, végigszaladt az égen, és elnyelt négy csillagot az ég négy szélén. A bölcsek és az asztrológusok nagyon csodálkoztak a látványon, és a bölcsek elgondolkodtak az ügyön, és azonnal tudták annak jelentését. Ezt mondták egymásnak: nem lehet másképp, csak a Teráh-tól született gyermekre vonatkozhat, aki nagy lesz, megnövekszik és rendkívül megsokasodik, ő és gyermekei fogják örökölni az egész földet, ő és utódja nagy királyokat gyilkol meg, és birtokba veszik földjeiket. És az összes bölcs és asztrológus aznap éjjel csendesen tért haza otthonába. Reggel korán keltek a bölcsek és az asztrológusok és összegyűltek a tanácskozás házában. Beszélgettek és így szóltak egymáshoz: nos, a tegnap este általunk látott látvány titokban maradt a király előtt, nem tud róla. De ha a király a későbbiekben tudomást szerez a dologról, azt fogja mondani: miért tartottátok előttem titokban? És ezért mind meghalunk majd. Gyerünk, ismertessük a királlyal az általunk látottakat és azok megfejtését, hogy ne legyünk felelősségre vonhatók! Így cselekedtek, mentek valamennyien a királyhoz, földre borultak előtte és azt mondták: éljen a király, éljen a király! Hallottuk, fia született Teráhnak, a főparancsnokodnak, és tegnap este elmentünk a házába, egész éjjel ettünk, ittunk és mulattunk vele. És amikor a te szolgáid eljöttünk Teráh házából, hogy hazamenjünk és lefeküdjünk szállásainkon, az égre emeltük szemünket, és megláttunk egy nagyon nagy csillagot napkelet felől. Végigszaladt e csillag sebesen és négy nagy csillagot nyelt el az ég négy szélén. Szolgáid nagyon meglepődtek ezen a látványon, amit láttunk, és nagyon megrémültünk. Tanakodtunk a furcsa jelenségen, és bölcsességünkben rájöttünk a látvány helyes értelmezésére. Mert mindez a Teráh által nemzett gyermek miatt volt, aki nagy lesz, számos és hatalmas, és megöli az összes királyt, és örökölni fogja földjeiket, ő, gyermekei és utódai mindörökre. És most, urunk, királyunk, tájékoztattunk arról, amit a gyerekkel kapcsolatban láttunk, és ha ez tetszik a királynak, akkor azt mondanánk, hogy a király Teráhnak fizesse meg a gyermek árát, mi pedig megöljük, mielőtt nagy és számos lenne a földön, és megnövekedne gonoszsága felettünk, és elveszejtene minket, fiainkat és utódainkat gonoszságában”. (Szefer HáJásár, Noáh 9.).

 

Szép napot mindenkinek!

 

19.00: Mááriv

zoom.us/j/8992906955

Meeting ID: 899 290 6955