Hegedüs-Csáky Hírlevél

Hegedüs-Csáky Hírlevél

page1image45344304

1. KÖRZETI hírek és a HÉBER IMRE Generációs Klub hírei

Felnőttoktatás: A felnőtt oktatás a járvány miatt egyelőre szünetel Tamuz hónapban történt:

Június 26-án ismételten megnyitotta kapuit a zsinagóga.

3.évfolyam 34.szám 5780 áv-hónap

page1image38976512 page1image62286672 page1image38965760 page1image38976896

Minden reggel (vasárnaptól péntekig 08.00 órakor, szombaton 09.30 órakor) és este 18.30 órakor tartottunk I-tentiszteletet.

Az első hetekben mindenkor minjanban tudtunk imádkozni.

Az elmúlt napokban – a szabadságolások(?), betegségek és a vírustól való félelem miatt sajnos, elsősorban reggelente – tíz fő alatti létszám vett részt az I- tentiszteleteken.

Ezért és ezúton is kérjük híveinket, hogy (elsősorban a férfiak), főként reggelente jöjjenek a zsinagógába.

Minden nap a Nagyzsinagógában imádkozunk, padsoronként 1-2 fő helyezkedik el, egymástól 3-4 m távolságban, maszkban, kesztyűben. Ezzel is csökkentjük a fertőzésveszélyt.

A Héber Imre Generációs Klub vezetői folyamatosan ügyeletet tartottak, és aktívan közreműködtek a rászorultak részére megoldást találni a bevásárlás, az otthoni étkezés, a házi gondozás problémáira.

A Klub keretében működő angol tanfolyam és torna rendszeresen, folyamatosan működött és sor került egyes előadások és dr. Hunyadi László közreműködésével a filmklub megtartására.

Av hónap:

Körzeti hírek:

Ezt követően is minden nap reggel és este lesz istentisztelet.

page1image38966144

1

page1image45335360

Reggel a kezdési időpont: 8.00h (vasárnap, hétköznap egyaránt) Esti kezdési időpont: 18.30h

Fontos!

Az egészségügyi protokoll maradéktalan betartása és betartatása, mint a szájmaszk, kesztyű és kézfertőtlenítő használata, távolság betartása minimum kb.2 m biztosított!

Minden sábeszi részvételi szándék REGISZTRÁCIÓ KÖTELES, mivel a távolság betartása következtében a zsinagógai létszám maximált. Aki már egyszer regisztrált, nem szükséges a továbbiakban megtennie.

Regisztrálni a következő e-mail címen lehet [email protected] , minden héten csütörtökön 12.00 h (csütörtök) –ig.

A beléptetést a biztonsági szolgálat munkatársai végzik a továbbított regisztrációs lista alapján.

A Héber Imre Generációs Klub hírei és AV havi programja:

A klub a BZSH döntése alapján egészségbiztonsági okokból még augusztus hónapban sem nyit ki. Ezért a programok továbbra is a szokásos ZOOM csatornánkon lesznek megtartva.

A csatornán hétfőtől csütörtökig 15 órától ügyeletet tartunk arra az esetre, ha valaki beszélgetni szeretne velünk, vagy segítséget szeretne kérni.

Elérhető a következő linken
Join Zoom Meeting us02web.zoom.us/j/5973429116

Meeting ID: 597 342 9116

Az augusztusi program a következő

1. Hétfő és szerda 16.30 órakor gyógytorna Nagy Marikával.

2. Kedd és csütörtök 16.30 órakor angol nyelvtanfolyam dr. Kéri Annával.

page2image38923328 page2image38919488

2

3. Július 26, vasárnap, 17.00 órakor az Izraeli Filmklub keretében Aviya nyara c. filmet vetítjük (héber nyelven, magyar felirattal, időtartama: kb.90 perc, rendező: Éli Cohen).

3. Augusztus 3, hétfő 15.30 órakor Lunger Katalin művészettel kapcsolatos előadása

4. Augusztus 10, hétfő 15.30 órakor Szántó Edit előadása a zsidó történelemről 5. Augusztus 17, hétfő 15.30 órakor Prof. Dr Hunyadi László tiszteletbeli konzul

lesz a vendégünk” A többség kisebbsége” c. előadása az etióp zsidóságról

6. Augusztus 30, vasárnap 17 órakor Izraeli filmklub Dr. Hunyadi Lászlóval. A film címe egyeztetés alatt.

🙜🙟🙜🙟🙜🙟

Szerkeszti: Schöner Alfréd

EGY-EGY MONDAT A HETISZAKASZBÓL

page3image38892096 page3image45250784page3image38874944

Devárim július 25.

page3image62159968 page3image38846208

„Hogy’ vigyem egymagam fáradalmatokat, terheteket és

page3image38840256

pörlekedéseteket?”

page3image38842176

Mózes V.1.12

3

J

úlius 29. szerda: Tisá beáv esti ima 18:30 Július 30. Tisá beáv böjtnap: reggeli ima: 8.00

page4image38850304 page4image38850112 page4image38836992 page4image38836800page4image45347632

Váetchánán augusztus 1.

„Halld Izrael, az Örökévaló a mi istenük, az Örökkévaló egyetlen egy!”

Mózes V.6.4

page4image39032064 page4image39033984

Ékev augusztus 8.

page4image62260208

Emlékezzél meg az útról, amelyen vezetett téged az Örökkévaló, a te Istened negyven

page4image39031872

éven át a pusztában…!”

Mózes V.8.

page4image39030528

Röé augusztus 15.

page4image45347008

„…és légy mindig vidám!”

page4image38994304

Mózes V.16.16

4

ÁV HÓNAP

(Csillagképe: oroszlán )

page5image45345968)

חודש מנחם אב
Sok bölcs szerint áv hó elsején hunyt el a békességet szerető Áron főpap, Mózes testvére. Az a legenda járja, hogy sorra látogatta Izrael fiainak sátrát, és aki nem tudta, annak megtanította, a Semá Jiszróélt, legfontosabb imánkat, a monoteizmus vallomását.

Bár Áronra is emlékezünk, a gyász időszaka nemcsak őmiatta szigorodik e hónapban. Támuz hó 17-én kezdődik a gyász három hete, mert azon a napon öt csapás érte Izraelt. Eltörött a tíz parancsolatot tartalmazó kőtábla. A napi állandó áldozás az ínség miatt megszűnt, rést törtek Jeruzsálem város falán, a körülkerített városban egy madár sem juthatott, így katasztrofálissá vált az éhség. Az utca szemetét pénzért árulták. Aposztomosz – mások szerint Menáse király – elégette a Tórát.

Bálványképet állítottak a Szentélybe, ezért ezen időszakban nem kötnek házasságot, tartózkodnak a vigadalmaktól, nem nyiratkoznak, áv hó elsejétől áv hó 10.-e délutánjáig (mert addig lángolt a Szentély) nem esznek húst, nem isznak bort, kivétel a Sábát és a halaszthatatlan Micve (parancs) lakoma, például a brit és az elsőszülöttek kiváltása.

A szigorúság tetőpontja áv hó 9.-e, amikor 25 órás böjtöt tartunk. Öt dologtól tartózkodunk.

1.) Nem eszünk, nem iszunk,
2.) Bőrcipőt nem viselünk,
3.) Illatos szerrel nem kenjük, vagy permetezzük be magunkat, 4.) Élvezeti fürdés tilos, (szemünket és kezünket mossuk meg), 5.) a házas-élettől tartózkodunk.

Mert ezen a napon a churbán – pusztítás – legsúlyosabb csapása ért minket, az Isten házának, a Szentélynek a romba dőlése. Lényegében két napig kellene böjtölni, ez embertelen követelés volna, de a jámbor ember csak tizedikén napnyugta után borotválkozik, húsételt is csak akkor fogyasztunk.

5

Tisa böávkor áv hó 9.-én, szegényes ruhában ülünk a földön, mint a gyászolók. A böjt előtti megszakító vacsoránk hideg tojás és kenyér. Sok helyen hamut is szórnak az ételre. Sirámokat olvasunk. Este Jeremiást recitáljuk.

Gondoljuk meg, mi a különbség a közösségi és az egyéni gyász között.

Az egyént érintő gyásznál, ha a hét rokont számoljuk, apa, anya, fivér, nővér, Isten ne adja, fia-lánya, hitestárs, a legszigorúbb időszak a temetés előtti állapot. Ennek neve ánénut (fájdalom). A gyászoló ilyenkor minden cselekvő parancsolattól fel van mentve, imaszíjat sem kell felvennie, bort, húst nem fogyaszthat, nem étkezik, hanem táplálkozik (a különbséget értjük). Minden feladata a temetés mielőbbi biztosítása. A temetés után következik a síva, a hét nap, amikor az érintett a föld felett kis zsámolyon ül, zsoltárokat olvas, Jób könyvét vagy a gyász szabályait tanulmányozza. Tükröt letakarja, ő maga ki nem mozdul a házból, csak szombaton, akkor nem kell a föld felett ülnie. Meglátogathatja a zsinagógát. Az első napokban a köszöntést sem fogadhatja. A harmadik nap után már igen. Az ezt követő 30 napon – slósim – nem vesz részt mulatságokon, nem nyiratkozik, de elhagyhatja a házat, végezheti napi munkáját.

Ezután 11 hónapig szívében a szomorúság, kerüli a nyilvánosságot, külső megjelenési formában is, új öltönyt nem vásárol, ha megoldható, akkor egész évben nem nyiratkozik. De amint látjuk, ahogy az idő múlik, annál kevesebb a megszorítás.

Esztendőn túl csak a halálozási évfordulókon vagy évente négyszer, a mázkir imánál emlékezünk meg nyilvánosan az elhunytról. Ezután túlzottan nem is illik mutatni a gyászt, mert akkor úgy tetszik, hogy az érintett nem nyugodott be a Mindenható akaratába. Láthatjuk, a szabályok a kivezetést szolgálják, hogy az érintett fokozatosan illeszkedjék a mindennapokba.

Ezzel ellentétes a közösségi gyász. A megszorítások a gyászos időszak alatt fokozódnak, szigorodnak. Ennek célja a ráhangolás, amely Áv hó 9.-én csúcsosodik. A közösségi gyász tartós, csak a Messiás eljövetele oldja fel.

Azonban áv hó nem csak szomorúságot tartalmaz. Azt tartják bölcseink, hogy kevés olyan jó napja van Izraelnek, mint áv hó 15.-e. Ennek a történeti magva kapcsolódik áv hó 9.-éhez. A kémek históriájánál, amikor tíz törzs képviselőjének inspirációja nyomán sírt a nép egész éjszaka, azt mondta a Mindenható, most sírtatok ok nélkül, lesz idő, amikor ezen a napon okkal fogtok zokogni. Ez a nap áv hó 9.-e volt. A büntetés igen nyomatékosnak bizonyult. Aki az egyiptomi rabság kenyerét 20 éven felül fogyasztotta, nem léphetett be Kánaán földjére.

Negyven évig vándorolt a nép a sivatagban és minden esztendő említett napján tizenötezer ember megásta a sírját, belefeküdt és nem ébredt fel többé. A negyvenedik évben a soros nemzedék szintén megásta a sírját, bele is feküdtek, de életben maradtak. Először azt hitték, hogy az Újholdat túl korán vélték felfedezni, és még nem érkezett el a végzetes dátum. Áv hó 15.-én a hold fogyni kezdett, és akkor megértették, hogy bocsánatot nyertek, megmenekültek.

Még egy esemény fűződik áv hó idusához. Egy férj és feleség összeszólalkozott. A férj megsértette asszonyát, aki megbántva apja házába tért vissza valahová a Szentföld egy távoli vidékére. A férj megbánta viselkedését, utánament, bocsánatot kért és megbékélve egymással, otthonuk felé tartottak. Útközben a Benjamin törzs földjén érte őket a Sábát, megszálltak a város fogadójában. Sajnos megismétlődött a szodomai történet: a helybeliek a vendégek kiadatását követelték. A fogadós szorongatott helyzetében kompromisszumos megoldást választott, az asszonyt kiadta a tömegnek, a férjet nem. A szerencsétlen feleséget annyian megerőszakolták, hogy nem élte túl.

A gyalázatos eset nagy felháborodást keltett, s a többi törzs hadserege háborút indított a Benjaminiták ellen, akik rendkívül elszántan védekeztek. Igen sokan meghaltak a csata nyomán mindkét oldalról. A bölcsek megtiltották a házasságot a Benjámin törzs tagjaival. Fogyott is a törzs igen erősen. Kihalásuktól kellett tartani. Ezért enyhítettek a szigoron.

6

Áv hó 15.-én a férjhez menni akaró lányok táncoltak Silóban és a nősülni vágyó legények „rabolhattak” közülük. A lányok maguk is bíztatták a férjjelölteket, hogy ne nézzenek a szépségre, a jó szív és a tisztaság a legfőbb erény. Az így létrejött házasságok mentették meg a Benjámin törzset.

Áv hó utolsó napjaiban vége a nyárnak, közeledik az ősz, a nagy ünnepeivel, amikor vétkeink megbánására kell koncentrálnunk. Elul hónap következik, amikor minden reggel a sófár-fúvás figyelmeztet, közelednek a félelmetes – vagy úgy is mondhatjuk fennséges – napok, elkezdhetjük a magunkba nézést, a leltárkészítést cselekedeteinkről, tehát a szellemi felkészülést a nagy ünnepekre.

Deutsch Gábor főiskolai adjunktus

page7image45336192