Darvas István rabbi:Az optimizmus nem lehetőség, hanem kötelesség!

Az optimizmus nem lehetőség, hanem kötelesség!

Darvas István rabbi a hetiszakasz kapcsán az optimizmus fontosságáról beszélt.

Mi a mostani hetiszakasz, mi az, amit tudni érdemes róla?

A héten Pinhasz hetiszakaszát olvassuk, ez tartalmazza többek között a tórai ünnepeket, ami a mostani időszakban különösen fontos, hiszen a gyászos három hétben vagyunk. Ez most kezdődött el és Áv hónap 9-ig, Tisa beávig tart. Ez az időszak Támuz hó 18-án a böjttel kezdődött és majd azzal is végződik. Mindkét böjt és a köztük lévő három hét is a Szentély pusztulására emlékeztet, de más olyan történelmi események is zajlottak ebben az időszakban, amelyek negatívak voltak.  A bölcseink azt mondják, hogy mégse legyen úrrá az elkeseredettség az embereken, ezért alakul úgy az élet, hogy pont egy olyan hetiszakaszról beszélünk, ami az ünnepeket tartalmazza. Azért, hogy legalább Sábeszkor, a Tóra olvasásakor egyensúlyban tudjuk tartani ezeket a gyászos eseményeket. Van azonban ennek a hetiszakasznak még egy olyan vonatkozása, ami kiemelésre érdemes. Olvasunk egy olyan férfinak a lányairól, akik azzal fordulnak Mózeshez, hogy az édesapjuk halála után, ha bejutnak az országba, szeretnének birtokot kapni. Ez egy fontos gesztus volt, hiszen egy olyan közegben voltak, ahol az emberek időnként pesszimisták voltak és nem hitték, hogy majd az ígérethez híven el tudják foglalni a földet. Ám ekkor ezek a hölgyek, a közeggel is dacolva optimistán fordulnak Mózeshez. Egy személyes tragédia érte őket, de tudták, érezték azt, hogy az isteni ígéret beteljesedik majd, így Izrael fiai valóban el tudják majd foglalni a földet. Ez nem csak ezekről a lányokról egy fontos állítás, hanem mindannyiunk számára egy fontos üzenet, az optimizmus nem csak egy lehetőség, hanem sokkal inkább egy kötelesség. Aki nem optimista, az nehezen tartja meg a hitét a Jóteremtőben, sőt megkockáztatom, az Örökkévalóba vetett hit egyik jól értelmezhető módja, ha valaki optimistán tekint a világra.

Egy közösségben nagyon fontos, hogy az imádkozások során legyen minjen. Az Ön zsinagógájában ez megvalósul reggelente?

Nálunk van egy nagyon érdekes megoldás, amit én magam több helyen is kívánatosnak tartanék Budapesten. Eszerint összefogott két közösség, a Hunyadi téri zsinagóga és a mienk, a Bét Jehuda. Abban maradtunk, hogy egy stabil és önkéntességen alapuló minjen legyen hétfőn és csütörtökön, azokon a napokon, amikor olvasunk a Tórából, ezért áll össze a két minjen. Az egyik hónapban a Hunyadi téren, a másikban meg nálunk, az OR-ZSE épületében imádkozunk. Persze vannak kivételek, mert a nyári időszakban a Hunyadi téren vagyunk, az egyetem zárása miatt, 7.15-ös kezdettel.

Pénteken hol és mikor kezdődik az istentisztelet?

Péntek este az OR-ZSE épületében hatkor kezdünk tanulni, az imádkozás hétkor kezdődik, szombat reggel meg kilenctől kezdünk.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter

Az interjú a 2019. július 26-i Halljad Izrael! adásában elhangzó beszélgetés szerkesztett változata.