Bálák hetiszakasz 4. kommentár, 5779. Támmuz 14.

 

Napi Tóra

x

Darvas István

 

K”K,

 

Bálák hetiszakasz 4. kommentár, 5779. Támmuz 14.

 

Bileámot a szamara többször megpróbálta megállítani az úton. Nem járt sikerrel, ráadásul a gazdája háromszor elverte, végül Isten segítségével stratégiát változtatott és beszélni kezdett: „mit tettem neked, hogy megvertél engem már háromszor?” (22:28). Szforno szerint ezzel Bileámnak kívánta Isten jelezni, hogy miként módjában áll a beszéd képességével felruházni egy állatot, úgy képes arra is, hogy az embert megfossza annak lehetőségétől, ezért jobban tenné, ha megtérne bűnös útjáról. Rabbi Slomo Efráim Luntschitz szerint pedig arra intette a Teremtő Bileámot, hogy nincs oka gőgösnek lenni, mert ugyan részesült a prófétaság képességében, de ha Istennek az a szándéka, akkor akár egy szamárnak is lehetővé teheti, hogy meglássa az Örökkévaló angyalát, vagy beszélni kezdjen. Lehávdil (különbség tétessék), ezért kérjük Istentől a főimádság (Ámidá) elmondása előtt: „Örökkévaló, nyisd meg az ajkam” (Zsoltárok 51:17), mert a szamárhoz hasonlóan nekünk is jobb, ha nem csak magunkra vagyunk utalva mielőtt megszólalnánk.

 

Szép napot mindenkinek!