Dr. Schőner Alfréd, a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga főrabbija a hetiszakaszról

A zarándokünnepek tanítása

Dr. Schőner Alfréd, a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga főrabbija a hetiszakaszról

 

Mi a mostani hetiszakaszunk?

Mózes V. könyvében van, a Röé hetiszakaszt olvassuk fel a héten. Ez Mózes V. könyvének a végéhez közeledik, mutatva hogy még nyár van, de néhány héten belül közeledik a zsidó nagyünnepek sora, közeledik az ősz is. A szombat délelőtt felolvasandó szidra rendkívül gondolatgazdag, mint általában a hetiszakaszok, a heti szidrák. Most egy gondolatot emelnék ki. A hetiszakasz utolsó egysége az úgynevezett zarándokünnepekről beszél, ez egy bibliai fogalom. A zsidó hagyomány szerint háromszor kellett egy évben a híveknek felmenni, zarándokolni Jeruzsálembe és ott áldozatot mutatni. Ez a három ünnep volt a Szukot, a sátoros ünnep, a Pészach és a Sávuot. Ennek a három ünnepnek a bibliai alapja – többek között – a most felolvasandó hetiszakaszban van benne. A három zarándokünnephez egy-egy gondolatot, mintegy üzenetet fogalmazok meg. Az első, amit kiemelnék, az a Pészach, az egyiptomi kivonulás ünnepe, a központi gondolata a szabadság, a fizikai értelemben vett szabadság. Ez az ember alapvető joga és lehetősége, isteni és bizonyos értelemben véve emberi adomány vagy választás. A Biblia előírása szerint a szabadság az Egyiptomból történő kivonulással valósul meg a zsidó nép számára. Ezért a Pészach a most felolvasandó rész, a szabadság gondolatával foglalkozik. A másik ünnep, amit megemlítenék, az a Szukot, a vándorlások, a sátrak ünnepe. Olyan, mint a mi életünk. Megkapjuk a szabadságot, azután vándorlunk. Nem nagyon ismerek olyan embert, aki ott él egész életében, ahol született és ott is hal meg. Ma más világ van, ma a vándorlások korszaka van. Elmegyünk, világot látunk, hazatérünk, a Szukot prefigurálja a XX. század végének, a XXI. század elejének világjelenségét, a vándorlást, de ebben a mindenkori hazatérés lehetősége is ott van. A Savuot, a Tóra adásának a napja, a szellem, a szellemiség napja, amikor a hagyomány szerint Izrael népe a Tórát kapta, a kőtáblát, magát a tiszta szellemet. A három gondolatot összetéve: szabadság, vándorlás és a szellemiség, e háromnak a megtalálása egy bibliai idézettel: Ez a hármas kötelék elválaszthatatlan a mi életünkben.

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást.

Az interjú a 2018. augusztus 10-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

Breuer Péter