Ilan Mor: A mi reményünk soha el nem fogy!

Ilan Mor: A mi reményünk soha el nem fogy!

Izrael Állam függetlenségének 67 évfordulója Ilan Mor beszéde

 

A mi reményünk soha el nem fogy!

Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete

 

Minden emberi tett álomként születik, végül minden cselekedet álomba is foszlik. Ez az idézet a budapesti születésű Herzl Tivadar művéből származik, pontosan jellemzi Izrael Állam történetét és lényegét.

Szintén Herzltől származik ez a mondat is: Ha akarjátok nem mese, ha nem akarjátok, úgy mint az, amit elmondtam néktek csak mese és az is fog maradni.

Herzl víziójának és álmának, a zsidó állam alapításának 67. évfordulóján már tisztán látjuk, hogy Izrael születését nem csupán a diplomatáknak és látnokoknak köszönhetjük, hanem elsősorban azoknak, akik megtanultak álmodozás helyett cselekedni.

Mindez néhány elszánt és merész embernek volt köszönhető, akik tudták, hogy sokak sorsát tartják kezükben. Akaratuk és kitartásuk tették lehetővé a közös győzelmet.  Ez a lelkesedés és ezek az emberek vetették el annak az újító szellemnek, megtörhetetlen kitartásnak és sziklaszilárd erőnek a magvait, amelyik nem hajolt meg sem társadalmi formák, sem természeti erők előtt. Ez a cionizmus útja!

Izrael függetlenségének a napja ma ünnepnap. Hatvanhét év függetlenség után megtehetjük, hogy egy pillanatra megállunk és büszkén tekintünk vissza a múltunkra. Személy szerint továbbra is csodának tekintem, hogy kétezer évnyi száműzetés és a körülmények ellenére visszatértünk történelmi őshazánkba, hogy újra kivívjuk függetlenségünket és szuverenitásunkat. Hazánkba gyűjtöttük népünket, amely évszázadokon át szétszórva élt a világ különböző tájain. Hetven évvel a halál után egy eleven, kreatív, virágzó országot láthatunk, ahol a törvény szemében mindenki egyenlő és egyformán biztosítottak a jogai. Mára Izrael olyan országgá vált, amelyik fénysugárként tör előre és irányt mutat a modernizáció minden területén, legyen az az innováció, tudomány, orvoslás, technológia, energiaipar, mezőgazdaság, oktatás, vagy a kultúra. Mindezt nem csupán a saját népünkért tesszük, hanem az emberiség egészéért. Ezzel valósítjuk meg a tikun olam ősi zsidó eszmét, ami annyit jelent, hozzájárulunk ahhoz, hogy a világ jobb hely legyen.

Az elmúlt hatvanhét évben megőriztük függetlenségünket annak ellenére, hogy hét háború és számtalan a népünket ért terrortámadás fenyegette a világ különböző tájain. Izrael határain túl sokan hihetetlennek tartják, hogy népünk ebben a felfogásban továbbra is szilárdan kitart amellett, hogy e földön akar élni, amellett, hogy továbbra is békejobbot tud nyújtani szomszédainak.

Napjainkban az emberi civilizációt minél korábbinál több veszély fenyegeti. A Közel-keletet radikális iszlamista erők választották el, amelyek megsemmisítik a múlt emlékeit, megkínozzák a védteleneket, és ártatlan keresztényeket, muszlimokat, palesztinokat és más kisebbségeket gyilkolnak meg. Azt remélik, hogy a középkorhoz hasonlóan kalifátusokat alapíthatnak. Ezzel párhuzamosan, az iráni szélsőséges rezsim több országba exportálja iszlamista forradalmát, vérontást és szenvedést okozva Jemenben, Szíriában, Libanonban, Irakban, Gázában, valamint a Golan fennsíkon. Irán köztudottan Izrael megsemmisítésén dolgozik és ezért igyekszik nukleáris robbanófejből és ballisztikus rakétákból álló arzenálhoz jutni.

Azonban mi nem félünk! Létezésünk alapja Izrael állam biztonságáért és jövőjéért elhivatott állásfoglalásunk, az örökségünk tisztelete és a hihetetlen élniakarásról bizonyságot tevő nemzetünk egysége. Ezt ígérjük a mi generációnknak, és az azt követő nemzedéknek. Nem hagyjuk, hogy Izrael Állam mai történetében pusztán egy fejezet legyen.

Izrael és Magyarország baráti és gyümölcsöző diplomáciai kapcsolatot ápol, amely huszonhat éve éledt újjá. Nagyon jó érzéssel gondolok vissza erre az időszakra, hiszen ez alatt kormányaink és nemzeteink együtt, barátságon alapuló kapcsolatokat alakítottak ki. Napjainkban Izrael és Magyarország között sikeres és gyümölcsöző párbeszéd zajlik a politikától a gazdaságon, a kultúrán, a tanárképzésen, a felsőoktatáson át az innovációig és sok más területen.

A magyarországi zsidó közösség Európa egyik legnagyobbika és a maga módján járul hozzá kétoldalú kapcsolataink fejlesztéséhez épp úgy, ahogy a magyarok teszik ezt Izraelben. Mindkét csoport tartós hidat képez a két ország és nép között. Ha végignézzük az országok közötti kereskedelmet, ez óriási fejlődési potenciállal kecsegtet. Izrael az innováció, a csúcstechnológia és a tudományos kutatás csomópontjaként nagy lehetőséget rejt.

Gratulálok Magyarországnak, hogy betölti az IHRA soros elnöki tisztét. Bízom abban, hogy Magyarország minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy megfeleljen az antiszemitizmus elleni célok vállalásának. Hiszek abban, hogy az oktatás eszközéve továbbra is fellép a zsidósággal szembeni gyűlölettel, a xenofóbiával, a gyűlöletbeszéddel, a Holokauszt tagadásával szemben és aktív részt vállal az IHRA jelentőségének hangsúlyozásában Magyarországon és a világon.

Izrael nagyra becsüli azt a támogatást is, amelyet Magyarország különböző nemzetközi fórumokon nyújt, különös tekintettel az Európai Unióra. Magyarország megérti Izrael szükségletét a biztonság terén és mindig támogatja Izrael létezésének jogát, mint egy demokratikus, elismert és védett határokkal rendelkező államot. Országainkat a történelmi tapasztalat mellett az is összeköti, hogy mindkét nép megértésre, barátságra, közös megértésen alapuló együttműködésért dolgozik. Ez a feladat vár ránk azt elkövetkezendő években. A jövő generáció felelőssége, hogy kövessék e célokat és tovább fejlesszék népeink és országaink kiváló kapcsolatait.

Ma, csakúgy, mint más napokon arra kérek minden magyar embert, hogy uticéljának ideén és a következő években Izraelt válassza. Élete során mindenkinek legalább egyszer el kell látogatnia Izraelbe, hogy átérezze és megértse, mit jelent a modern Izrael Állam. Mindannyiukat örömmel látjuk!

Izrael függetlenségének hatvanhetedik évfordulóját szabad és független országként ünneplejük. Nagy örömmel és emelt fővel ünnepeljük meg azt, hogy valóra váltak nemzeti himnuszunk, a Hatikvah, a Remény szavai.

A mi reményünk soha el nem fogy! Kétezer év ősi reménye. Szabad nemzetként lenni a hazában, Cion és Jeruzsálem földjén.