Az ima elmélyültsége Darvas István rabbi

Az ima elmélyültsége   Darvas István rabbi

 

Mi az aktuális hetiszakasz?

 

 

A mostani hetiszakasz címe Váétchánán. Ez a szakasz több szempontból is magyarázatra szorul. Biztosan sokan tudják, hogy ezen a héten volt a zsidóság legnagyobb nemzeti gyásznapja Tisa beáv, Áv hónap 9-e. Ez a nap a zsidó történelem legszomorúbb napja. Mi is igyekeztünk megtartani a különböző szokásokat, böjtöltünk is. Ennek a böjtnapnak vagy egy tulajdonsága, hogy ilyenkor igazából tanulni sem szabad, csak olyan, a hagyományokhoz kapcsolódó szövegeket tanulmányozhatunk, amelyek valamilyen módon a pusztulásról szólnak. Ezért is mondhatjuk, hogy Váétchánán hetiszakasza kárpótol minket ezért. Ez tartalmazza az egyik legismertebb, ha nem a legismertebb szövegünket, a Smá szövegét, de magát a Tízparancsolatot is.

 

A Smá a zsidóság egyik legfontosabb imája, mit lehet erről tudni?

 

A Smá Jiszrael az az imánk, amit naponta kétszer mondunk el, a reggeli és az esti imában, rövidebb részei az ima más pontjaiban is előfordulnak, ezt mindennap, ezen a módon, azaz a három szakaszával együtt el kell mondani. Olyan szövegről van szó, ami tisztán tórai, azaz mindhárom szakasza a Tórában megtalálható, ezek közül – ha lehet ilyet mondani – az első szakasz a legismertebb, ami így hangzik: Halljad Izrael! Az Örökkévaló az Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy!

 

A Váétchánán az mit jelent?

 

Azt jelenti, hogy És fohászkodott. Természetesen Mózesről van szó, aki nagyjából egy hónappal a halála előtt tesz egy utolsó, tétova kísérletet, hogy az Örökkévaló engedje meg neki, hogy beléphessen Kánaán földjére. Pontosabban, két dolgot kér. Egyfelől, hogy engedje látni a földet, másfelől, hogy belépjen. Az Isten válaszából kiderül, hogy a kérés egyik fele meghallgatásra talál, az Örökkévaló megengedi Mózesnek, hogy beláthasson arra a földre, ahová bevezette a zsidó népet. Ebből egy örökbecsű tanulságot vontak le bölcseink, miszerint az ima arra elegendő, hogy a vágyaink felét érjük el! A másik felének a teljesítéséhez gyakorlatra és sok minden másra is szükség van, ám az imádkozás az alapvetően segíthet. Amikor bölcseink elemezték a hetiszakasz nevének a kifejezését, akkor azt mondták, Mózes itt alapvetően imádkozott. Ennek a szónak és az ima szónak is a számértéke ugyanaz és ebből arra következtettek, hogy Mózes imát mondott. Ennek az imának a kapcsán mondták, hogy Mózesnek volt egy olyan kifejezetten hosszú imája, ami meghallgatásra került, amikor 40 nap és 40 éjjel leborult az Örökkévaló, hogy a zsidó népnek engesztelést szerezzen. Volt kifejezetten rövid imája is, amikor Mirjamért, a testvéréért imádkozott, ez az ima így hangzott: Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt! Ez a rövid ima is meghallgatásra került. Ezzel kapcsolatban is felmerült, hogy a hosszabb vagy a rövidebb ima az, amivel nagyobb eséllyel találunk meghallgatásra, illetve a Jóteremtő megválaszolja az imában foglaltakat. A Talmud egyik tratktátusa szerint, aki hosszabbít az imáján, annak meghosszabbodnak a napjai is. Ez azt sugallja, hogy érdemes hosszan imádkozni.

 

Ön is osztja ezt? Tehát, ha tovább akar valaki élni, akkor imádkozzon hosszabban az Örökkévalóhoz?

 

Inkább azt javaslom, hogy elmélyülten tegyék ezt, nem kell napi több órát imádkozással tölteni, de amikor imádkozik, azt elmélyülten tegye és próbáljon meg áhítattal, tudatos áhítattal imádkozni, kizárva minden környezeti ártalmat. Így érdemes Izrael Istenéhez imádkozni, hogy az ember vágyai, kérései meghallgatásra kerüljenek.

 

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást.

Breuer Péter

Az interjú az ATV augusztus 10-i Hetiszakasz című adásának szerkesztett változata.