A Talmud bölcsei – Naftali Kraus

Naftali Kraus
NAFTALI KRAUS

A Talmud bölcsei

Fülszöveg

Mi is a Misna, mi is a Talmud? …A szerző 55 elbeszélő portré segítségével rajzolja meg a Talmud világát. …Ebből a könyvből világosan az olvasó elé tárul a zsidó bölcsek gondolatvilága, amelyet a nagy Hillel mondása hat át: Ami neked rossz, azt ne tedd felebarátodnak – ez a zsidóság lényege…” (Izrael magyarországi nagykövetének előszavából)
2.Előszó

4.Ezra, az írástudó

5.Simeon, a szentéletű

6.Chonjo

7.Simon ben Sátách

8.Hilél, a nagy öreg

9.Rábán Gámliél, az öreg

10.Chániná ben Doszá, a csodatévő kőfaragó

11.Jochánán ben Zákáj, a zsidó nép megmentője

12.Jismáél ben Elisá, akitől Isten áldást kért

13.A második Rábán Gámliél és Aphrodité

14.Josuá ben Chánánjá

15.Chánánjá és a Kfár Náchum-i szamár

16.Eliezer ben Hirkánosz

17.Eleázár, az illatszeres szelence

18.Ben Árách és a Dolce vita

19.Náchum is Gámzu, aki „megrendelte” a szenvedést

20.Rabbi Ákivá, a szabadságharcos vértanú

21.Smúél, aki „megáldotta” a besúgókat

22.Tárfon és 300 felesége

23.Chániná ben Trádjon

24.Joszi, a galileai

25.Jehudá a jámbor, akit szitává lőttek

26.Rabbi Nátán, a babilóniai

27.Rabbi Méir és Néró császár

28.Elisá, az eretnek

29.Josuá, „a kopasz fia”

30.Joszi, a zsidó beduinok ivadéka

31.Mátjá ben Chárás, akit megkísértett a sátán

32.Bár Jocháj, az „isteni” tanaita

33.Eleázár, a rendőr

34.Jehudá, a Fejedelem

35.Pinchász ben Jáir

36.Chijá bár Ábá

37.Bár Kápárá

38.Rabbi Osájá

39.Jehudá Nesziá, aki megadóztatta a bölcseket

40.Ráv, az első és utolsó

41.Smúél, aki minden volt, csak rabbi nem

42.Chániná bár Chámá

43.Josuá ben Lévi: fejfájás ellen Tóra

44.Jehudá bár Jechezkél: Elefánt a tű fokán

45.Ráv Huná: világraszóló porfelhő

46.Ráv Séset, a vak vasember

47.Jochánán, a legszebb amorita

48.Rés Lákis a gladiátor

49.Ulá bár Jismáél

50.Rábbá bár Bár Chone, a nagy mesemondó

51.Rábbá, a hegyszaggató

52.Náchmán bár Jáákov

53.Ráv Chiszdá

54.Rává, a Királynő kegyence

55.Náchmán bár Jicchák

56.Ábájé. aki árván született

57.Ráv Pápá

58.Ráv Ási, a Talmud szerkesztője