Erdő Péter : „Nem tudjuk magunkat sem megérteni igazán az idősebb testvér ismerete nélkül”

„Nem tudjuk magunkat sem megérteni igazán az idősebb testvér ismerete nélkül”

„Nem tudjuk magunkat sem megérteni igazán az idősebb testvér ismerete nélkül” – a Nostra Aetate nyilatkozatról beszélgettünk Erdő Péter bíboros, Budapest-Esztergomi érsekkel és Ilan Morral Izrael Állam nagykövetével

 

 

Erdõ Péter;

Bíboros Úr, húsz évvel ezelőtt vette fel Vatikán a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, ezt megelőzően ötven éve hozott a II. Vatikáni Zsinat egy nagyon komoly döntést. Ön mit tud mondani ezekről az eseményekről?

Ez a két esemény teljesen összefügg, hiszen, amikor 1966-ban hosszas előmunkálatok után megjelent a Nostra Aetate kezdetű zsinati nyilatkozat, akkor ez már a zsidósággal, a zsidó vallással, a zsidó néppel kapcsolatban egy olyan belső eszmélődésnek és munkának az eredménye volt, ami óhatatlanul az egész ezzel kapcsolatos prédikációs, hitoktatási és közéleti munkánkat befolyásolta. Ez egy nagyon messzire mutató dokumentum, a zsidó vallási közösségnek a pozitív teológiai értékelését tartalmazza.

A teológiai értékelésen túlmenően ez a hétköznapokban mit jelent?

Ez nem csak egy egyszerűen egy békés viszonylatnak, vagy kiengesztelődésnek valamilyen lépése, bár arra is történtek szimbolikus események, gondoljunk csak II. János Pál pápának különböző látogatásaira a római zsinagógában vagy a Szentföldön, hanem egy olyan elméleti útmutatás, amelyik kitér többek között, hogy létezik Izrael Állam, amely nem azonos a zsidó vallási közösséggel. Amellyel kapcsolatban a nemzetközi jog szabályai szerint további gondolkodásnak van helye. Ez a további gondolkodás, a különböző vallási és társadalmi konzultációk vezettek oda, hogy húsz évvel ezelőtt megérett az idő a diplomáciai kapcsolatok felvételére is. Nagyon jelentős ez az egyezmény, az előkészítésében sok olyan ember vett részt, a Szentszék részéről is, akiknek igencsak szívügye volt, hogy ez a lépés megtörténjen.

Kik is voltak azok, akik ezt tényleg szívügyüknek tekintették?

Nem hiszem, hogy fel kell sorolni mindenkinek a nevét, az egész folyamat volt a lényeg. A katolikus–zsidó párbeszédben még a Nostra Aetate dokumentum megszületése előtt mérföldkövet jelentett a két vallás közti párbeszédre hivatott pápai bizottság felállítása. A dokumentum kiadását követően fontos állomás volt 2005 szeptemberében a Pápai Gergely Egyetemen rendezett tanácskozás, amely a Nostra Aetate vallásközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálta. Ezen megállapították, hogy minden kontinensen rendeztek vallásközi találkozókat, II. János Pál pápa elmélyítette a zsidókkal való kapcsolatot, bilaterális egyezmények születtek és megerősödött a közös tudományos tevékenység is. Fontos következtetés volt, hogy a párbeszédet tovább kell mélyíteni. A Szentszék által kiadott hivatalos dokumentumok tanúsítják, hogy az Egyház a másik fél hittételeinek és a vallásszabadság tiszteletének irányelvei mentén haladt. Fontos lett továbbá az imádságban, elmélkedésben való találkozás Isten színe előtt, amelyhez alázat és bátorság szükséges.

ilán mores breuer

Nagykövet Úr, egy gyakorló diplomata, politikus miként vélekedik ezekről a döntésekről? Vannak máig ható üzenetei ennek a tanácskozásnak?

A II. Vatikáni Zsinat legfontosabb határozata a világon a keresztényeknek, hogy többet nem lehet a zsidókat Jézus meggyilkolásával vádolni, ez a döntés után hivatalosan is megtiltja a hívőknek. Amennyiben ezt szerte a világon a katolikus hívők betartják, úgy a kapcsolatok és a küzdelem az antiszemitizmus ellen sokkal egyszerűbb lesz. A nagy testvérek, a zsidók és a keresztények ugyanarról a tőről fakadnak, tehát abba kell hagyni a klasszikus antiszemitizmust.

Bíboros Úr, Ön szerint, amikor az antiszemitizmus ellen harcolunk, elegendő lenne-e, hogy a keresztény egyház papjai egyszerűen foglalkozzanak a II. Vatikáni Zsinat döntéseivel?

Elég is meg nem is. Mert ezek a döntések nyitottak, előremutatóak, további munkára serkentenek, nagyon fontosnak tartom, hogy vannak olyan közös párbeszédbizottságok, itt Magyarországon is, amelyek foglalkoznak a közös – tehertételektől sem mentes – történelmünkkel, amelyek vizsgálják azokat az értékeket, amiket az egymással való párbeszédben meg tudunk érteni. akár a saját hagyományunkon is. Tehát itt egy kicsit a kereszténység önismerete is szerepet kap, nem tudjuk magunkat sem megérteni igazán az idősebb testvér ismerete nélkül. Azt hiszem, ez fordítottan is igaz, a fiatalabb arcán is felfedezheti az idősebb testvér a nagypapa vonásait. Vannak olyan ősi elemei a hagyománynak, a vallásnak, a kultúrának, amelyek a keresztény világon belül tovább élnek, nagyon régi helyzeteket tükröznek, azokra vezethető vissza. Érdemes ezeket megismerni, hogy az összetartozásunkat erősebben, konkrétabban tudjuk értékelni.

Köszönöm a beszélgetést.
Breuer Péter