Az uniós intézményrendszer működésében nagyobb átláthatóságra van szükség

gurmai_1Az uniós intézményrendszer működésében nagyobb átláthatóságra van szükség

Brüsszel, 2012. december 19. BPITöbbek között az európai szintű politikai pártokról, a nemzeti parlamentek szerepéről, valamint a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről folytatott vitát eheti találkozóján az Európai Parlament alkotmányügyi szakbizottsága.

A szakbizottság ülésén a képviselők megvitatták Marietta Giannakou görög néppárti képviselő jelentését az európai szintű politikai pártok státuszáról és finanszírozásáról. Dr. Gurmai Zita, a szakbizottság alelnöke elmondta: az európai pártcsaládok az európai demokrácia szerves részét képezik, így nagy jelentőségük van az európai szintű, országhatárokon átívelő politikai párbeszéd kialakításában és a polgárok bizalmának elnyerésében. „Olyan szabályozásra van szükség, amely biztosítja a pártok teljesen átlátható működését, ugyanakkor a túlszabályozást is el kell kerülnünk” – hangsúlyozta az EP-képviselő.

Az Európai Unió demokratikus és átlátható működésében – különösen a lisszaboni szerződés életbe lépése óta – kulcsfontosságú a nemzeti parlamentekkel való együttműködés is, amely intézményesített keretek között működik. Az alkotmányügyi bizottság eheti ülésén Miguel Angel Martínez, az EP alelnöke ismertette az Európai Parlament, és a nemzeti parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak közös szervezete, a COSAC legutóbbi nicosiai ülésének legfontosabb eredményeit. Gurmai Zita szerint jelenleg több, Európa jövője szempontjából kiemelt jelentőségű intézkedés kidolgozása folyik. Ebbe a folyamatba a nemzeti parlamenteket minél szorosabban be kell vonni, mert ez nemcsak a szubszidiaritás és arányosság elvének érvényesülését segíti elő, de az unió egészének elemi érdeke a legjobb tagállami gyakorlatok megismerése és átvétele. Az EP-képviselő szerint a tagállami parlamenteknek szerepet kell adni az Európa 2020 stratégia megvalósításának ellenőrzésében, mert az ambiciózus célkitűzések sikere csak így lehetséges. Az eredményes működéshez ugyanakkor a tagállami parlamentek politikai akaratára is szükség van  – hangsúlyozta Gurmai Zita.

Az átláthatóság szükségességét emelte ki az alkotmányügyi bizottság alelnöke a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről folytatott vitában is. Gurmai Zita szerint a tavaszi Európai Tanács előtt az EP és a nemzeti parlamentek képviselőinek közös megbeszélést kellene tartani, amely így nemcsak az átláthatóságot növelné, hanem a párbeszédet is elősegítené. Fennáll ugyanakkor a veszélye, hogy a jobboldali többségű Tanács – ország-specifikus ajánlásokkal – további megszorítások felé próbálja majd terelni az egyes tagállamokat – figyelmeztetett a képviselő, hozzátéve, hogy ezt az EP szocialista-demokrata frakciója elfogadhatatlannak tartja.