Holokauszt Emlékközpont 2012. májusi hírlevél

Holokauszt Emlékközpont 2012. májusi hírlevél

Visszatekintő

Kutas László a2012-es Wiesenthal-díjas
2012-ben Kutas László szobrászművész munkásságát ismerteel a Holocaust Közalapítvány a Simon Wiesenthalról elnevezett díjjal.A művész soproni és balfi szoborkompozíciója kimagasló és megrázótiszteletadás az ártatlanul megölt zsidók áldozata előtt. Azelismerést április 16-án, a holokauszt magyarországi áldozatainakemléknapján prof. dr. Szita Szabolcsadta át az akkor éppen 76. születésnapját ünneplőalkotónak.►►
Videó az április 16-ai megemlékezésről ►►

A KIÁLTÓJEL nyerte a „Régen volt?Hol is volt?” vetélkedőt
A budapesti Fazekas és Bornemisza Gimnáziumok diákjaibólálló KIÁLTÓJEL nevű csapat nyerte meg a „Régen volt? Hol is volt?”című középiskolai vetélkedőt, amelyet a Wallenberg-év egyik kiemelteseményeként rendeztek meg. A versenyben résztvevő 116 csapatból tízjutott a döntőbe. A második helyezett az oroszlányi Lengyel JózsefGimnázium csoportja, a „LeJó”, a bronzérmes pedig a „Farkasfalka”, apécsi Janus Pannonius Gimnázium csapata lett. ►►

SzitaSzabolcs előadása Wallenbergről Bécsben, Tel-Avivban ésMoszkvában
RaoulWallenberg és munkatársai embermentő tevékenységéről tartottelőadást a centenáriumi év programjaihoz kapcsolódva Szita Szabolcsprofesszor márciusban a bécsi Collegium Hungaricumban, áprilisbanMagyarország tel-avivi nagykövetségén, májusban pedigMoszkvában.►►
 

Májusi programok

 

10 éves azÉlet Menete Alapítvány | 2012. május 11. 11:00
Az Élet Menetealapításának 10 évfordulóján sajtótájékoztatót és készülőszobrának alapkőletételét tartja, melynek helyszíne: Budapest V.kerület, Arany János utca és Tükör utca sarok. Meghívó►►

Falak, jelek, sorsok – vándorkiállításmegnyitója | 2012. május 14.14:00
1944. május 14-énindult meg a magyar zsidók tömeges deportálása az auschwitz-birkenauihaláltáborba. Falak, jelek, sorsok – Magyar zsidók deportálásaAuschwitzba című kiállításunk e tragédia 68. évfordulójárakészült.►►

Lehet nemet mondani – tudományostanácskozás | 2012. május 15.9:00 
A nemzetközitanácskozás célja, hogy új tudományos kutatási eredményekkelfelidézze azoknak a közéleti és egyházi személyeknek,alkalmazottaknak, tisztviselőknek a helytállását, akik – 1938 és 1945tavasza között, Magyarország akkori területén – nemet mondtak a nemzeterkölcsi hagyományainak megsértésére, a történelmi együttélésfelrúgására. Program►►

Aroma népesség helyzete Ausztriában a 19. és 20. században -előadás |
2012. május 16.15:00  
 Dr. Gerhard Baumgartner osztrák történész „Aroma népesség helyzete Ausztriában a 19. és 20. században” címűelőadását hallgathatják meg az érdeklődők az Osztrák KulturálisFórum szalonjában. ►►

KL Auschwitz – Horizontsorozat | 2012. május 24.17:00   
Bárány László több,a zsidósággal foglalkozó dokumentumfilmet is készített. KL Auschwitzcímű filmje az egyik legjobb, legalaposabb alkotás a haláltábortörténetéről és működéséről, fókuszában a magyartranszportokkal, számos eredeti szemtanú megszólaltatásával. Afilmvetítést követően beszélgetünk a rendezővel.  ►►
 

Nyári tábor

 

„Olykorban éltek ők…” – nyári tematikus táborunkfelhívása
Az elmúlthét évhez hasonlóan a Holokauszt Emlékközpont 2012. július 2 – 6között ismételten megszervezi a holokauszt történetét, helyszíneités dilemmáit tanulmányozó nyári programját. Az egyhetes táborbamindazokat a diákokat és tanárokat várjuk, akiket érdekel, hogy kikvoltak szereplői ennek a tragédiának, milyen mindennapi döntésekethoztak, és hol történtek az események Budapesten. ►► 
 

Támogatás

 
EMLÉKMENTÉS MA
1%-kal több esélyt adhat megőrzésükre
2012-ben a vészkorszakból még családihagyatékokban fennmaradt tárgyak, dokumentumok, fotók szakszerűmegőrzésére, raktározására kértük/kérjük felajánlásukat.
Adójuk 1%-a is sokat tehet egy-egy pótolhatatlan kordokumentummegőrzéséért!
Név: HolocaustKözalapítvány
Adószám:18245938-2-43

Gyűjteményünk legérdekesebb darabjaiból válogatásthelyeztünk el honlapunkon. Tekintsék meg tárgy, irat és fotógalériánkat, olvassanak el eredetiben néhány visszaemlékezést!►►
Várjuk ás köszönjüktámogatásukat!  

 

 

Vélemény

 
 Decembertől havonta új köntösben jelentkeztünkhírlevelünkkel, hogy egy szavazás keretei között dönthessük el,melyik hírlevél nyerte meg leginkább az Önök tetszését. Május30-án zárjuk a szavazást, ezért kérjük, a választott hónapmegjelölésével küldjék el a szavazatukat a communicatio@hdke e-mailcímre.
 
 HolokausztEmlékközpont
1094 Budapest, Pávautca 39.