Falak, jelek, sorsok – Magyar zsidókdeportálása Auschwitzba

A HolokausztEmlékközpont tisztelettel meghívja Önt a Falak, jelek, sorsok – Magyar zsidókdeportálása Auschwitzba című kiállítás ünnepélyes megnyitójára.
1944. május 14-én indult meg a magyar zsidóktömeges deportálása az auschwitz-birkenaui haláltáborba.
Kiállításunk a tragédia 68.évfordulójára készült.

A megnyitó időpontja: 2012. május 14. 14óra
A megnyitóhelyszíne: Holokauszt Emlékközpont, 1094 Budapest, Páva utca39.

PROGRAM

Köszöntőt mond:
Prof. Dr. Szita Szabolcs, a HolokausztEmlékközpont ügyvezető igazgatója

A kiállítást megnyitja:
Dr. Kaposi József, azOktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója
Dr. Csősz László, aHolokauszt Emlékközpont történésze, a kiállítás kurátora

Zeneiösszeállítás:
Gasztonyi Ákos, az Egressy Béni ZeneművészetiSzakközépiskola hallgatója
HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

1944tavaszán és nyarán, Magyarországon zajlott le a holokauszttörténetének leggyorsabb ütemű és legnagyobb méretű akciója.Hetekkel az ország német megszállása után, április 16-án megkezdtéka vidéken élő zsidók gettókba zárását, majd május 14-étőlmegindultak a tömeges deportálások. 1944.  július 9-ig, mindösszenyolc hét leforgása alatt 437.000 magyar zsidót hurcoltak elmarhavagonokba zsúfolva a megszállt lengyel területen létesítettkoncentrációs táborba, Auschwitz-Birkenauba. Többségüket órákkal azérkezés után gázkamrákban megölték.

A vándorkiállítás létrehozásávalaz Emlékközpont célja, hogy középiskolás diákok, tanáraik és atéma iránt érdeklődők megismerhessék a magyar történelem egyiklegtragikusabb eseménysorát, a vidéki zsidó közösségek 1944tavaszán és nyarán történt elpusztítását. A tárlathangsúlyozottan kívánja kiemelni a magyarországi holokausztvilágtörténelmi jelentőségét, a magyar államapparátus aktívrészvételét a folyamatban, a deportálások logisztikaiszervezettségét és intenzitását, a vidéki zsidóság teljeskiirtásának megdöbbentő tényét.
A vándorkiállítás 22 tablójabárhol egyszerűen felállítható. Gazdag kép- és dokumentumanyagával,középpontjában egyéni és családi sorsokkal, hely- ésmikrotörténelmi vonatkozásokkal, segédanyagokkal, kapcsolódódiáktárlat-vezető képzési programmal teszi lehetővé a tématanórán kívüli feldolgozását.
(Csatolt  képünk a kiállítás nyitótablóján szerepel, azalaegerszegi getto  bejáratánál készült 1944-ben. A fotó a MagyarNemzeti Múzeum  tulajdona.)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az EurópaiSzociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

BreuerPress info