Vérvád a magyar parlamentben

Vissza a múltba – vérvád a magyar parlamentben

 

A MAZSIHISZ vezetői, Feldmájer Péter elnök és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató a magyarországi zsidóság nevében, levélben tiltakoztak Lezsák Sándornál a Magyar Országgyűlés elnökének feladatát ellátó alelnökénél Baráth Zsolt Jobbikos képviselő tegnap a Parlamentben elhangzott rituális vérvádat tartalmazó beszéde miatt.


A Parlament tegnapi ülésén Baráth Zsolt, a Jobbik képviselője nyíltan antiszemita felszólalást engedett meg magának. A Jobbik nevű formáció képviselői már több ízben hangoztattak a Házban olyan nézeteket, amelyek a két világháború közötti, a holokausztot megelőző, illetőleg a holokauszt során használt szavakat, fasiszta gondolatokat idézték. 

A tegnapi felszólalás Magyarország Parlamentjét egyenesen a sötét középkorba taszította vissza, mivel a rituális vérvád ilyen szemérmetlen nyíltsággal történő hangoztatása példátlan a modern magyar parlament történetében. 

A majd egy évvel ezelőtt elfogadott Alaptörvény nemzeti hitvallása is rögzíti: „Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”.

A tegnapi, vérvádat megismétlő felszólalás nemcsak a magyar zsidóságot sérti, hanem a Parlamentet és egész Magyarországot is. Nyíltan szembeszegül az Alaptörvény azon rendelkezésével, hogy „Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság”.

Már több alkalommal felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Parlamentnek nem lenne szabad eltűrnie, hogy egyes képviselői a mentelmi joguk mögé bújva nyíltan rasszista, antiszemita felszólalásokat tegyenek, és ez ellen a Ház vezetése ne tegyen semmit.

Ismételten felszólítjuk Magyarország Országgyűlésének azon képviselőit, akik hisznek az Alaptörvényben lefektetett elvekben, és külön a Tisztelt Ház vezetését, a Magyar Kormányt, hogy haladéktalanul tegye meg azokat a törvényhozási és egyéb lépéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló felszólalásokat a jövőben megakadályozzák, megtorolják, és kellő szankciókkal sújthassák a szólásszabadság jogával visszaélőket. 

A kormánypártokat és vezetőiket közvetlen felelősség terheli azért, hogy megtűrik az egyre durvább és nyíltan zsidóellenes megnyilvánulásokat, és azt, hogy az ilyen felszólalások érdemi következmények nélkül maradjanak. A magyarországi zsidóellenes érzelmeket felkorbácsolók, az Államot és a társadalmat vezetők passzív magatartása miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek: Magyarország egyre közelebb kerül a faji gyűlölet szakadékához. 

A kormánytöbbséget alkotó pártok kezében kellő hatalom összpontosul ahhoz, hogy gátat vessenek a faji alapú gyűlölet mindent elsöprő dühének.

Kérjük, hogy az it. Alelnök úr mielőbb intézkedjék a Parlament illetékes bizottságainak összehívása iránt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyék. 

Ne engedjék meg, hogy a modern Magyarországot a középkori állapotokba vessék vissza, ne engedjék, hogy Magyarország a gúny és megvetés tárgya legyen az egész világon, ne engedjék, hogy a magyar nép többségét, a Magyar Parlamentet a fasiszta csőcselék szavai alapján ítéljék meg. 

Az ügyben mielőbbi intézkedését és válaszát várva.