ÖN JOGOSULT LEHET A HEART PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

HA ÖNNEK VAGY ZSIDÓ ROKONAINAK VAGYONÁT A HOLOKAUSZT IDEJÉN ELKOBOZTÁK, KIFOSZTOTTÁK VAGY ERŐSZAKKAL ÉRTÉKESÍTETTÉK, AKKOR ÖN JOGOSULT LEHET A HEART PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Üdvözöljük a HEART Projekt, a Holokauszt Vagyontárgy Kárpótlási Munkacsoport (Holocaust Era Asset Restitution Taskforce – Project HEART) hivatalos weboldalán. A HEART Projekt célja, hogy a kárpótlásra vonatkozóan segítséget nyújtson azon személyeknek, akiknek vagyonát a Holokauszt idején elkobozták, kifosztották vagy erőszakkal értékesítették.

A folyamat első lépése, hogy felkutassuk mindazokat, akik abban az időszakban elvesztették vagyonukat és bátorítsuk őket a kérdőív benyújtására. Ez a weboldal tartalmazza mindazon információkat, amelyekre szüksége van annak eldöntésére, hogy Ön vagy egy olyan személy, akit Ön ismer jogosult-e a HEART Projektben való részvételre, és hogy elkobzott, kifosztott vagy erőszakkal értékesített vagyonuk után jogosultak-e kárpótlásra. Az utasításokat követve, a weboldal lépésről-lépésre végigvezeti Önt a kérdőív benyújtásához és a jelentkezési folyamat elkezdéséhez szükséges lépéseken. A weboldal a HEART Projektbe bevont vagy abból kizárt tulajdonok típusait és helyeit is leírja és további információkat és határidőket közöl.

A HEART Projekt az izraeli kormány nonprofit kezdeményezése a Szochnut, Izraeli Zsidó Ügynökség (Jewish Agency for Israel – JAFI) együttműködésével.

Ebben a szakaszban a HEART Projekt elsősorban tulajdonnal kapcsolatos lehetséges igények benyújtására jogosult személyek azonosításával foglalkozik. Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen, az igényelt tulajdonnak a következő kritériumok MINDEGYIKÉNEK meg kell felelnie:

 1. A tulajdon a nácik vagy tengelyhatalmak ellenőrzése alatt álló országokban volt megtalálható a Holokauszt bármely időszakában.
 2. A tulajdon a nácik/tengelyhatalmak faji törvényei szerint zsidó személyek birtokába tartozott.
 3. A tulajdont a nácik vagy tengelyhatalmak elkobozták, kifosztották vagy erőszakkal értékesítették a Holokauszt idején.
 4. A tulajdonra vonatkozóan nem történt kárpótlás a Holokauszt időszaka után.

 

A HEART Projekt végső célja azon eszközök, stratégiák és információk biztosítása, amelyek lehetővé teszik az izraeli kormány illetve a HEART Projekt és partnerei számára, hogy igazságszolgáltatást nyújtsanak a zsidó áldozatoknak és örököseiknek — valamint a zsidó népnek.

A HEART Projekt világszerte megpróbálja felkutatni azon jogosult személyeket, a Zsidó holokauszt áldozatait valamint azok örököseit, akiknek a saját vagy családi tulajdonában lévő ingóságukat, ingatlanukat vagy személyes immateriális javaikat elkobozták, kifosztották vagy erőszakkal értékesítették a náci vagy tengelyhatalmak által irányított vagy elfoglalt országokban a Holokauszt időszaka alatt.

MILYEN TULAJDONOK ÉRINTETTEK?

A HEART Projekt által érintett tulajdonok, a magántulajdon valamennyi fajtáját magukba foglalják:

 1. HELYHEZ KÖTÖTT TULAJDON, olyan vagyontárgy, melyet nem lehet elmozdítani annak megsemmisülése vagy megváltoztatása nélkül. Ide tartoznak az ingatlanok, mint például a földbirtok, beleértve a rajta épült épületeket, továbbá az épület nélküli földbirtok.
 2. INGÓSÁG, vagyon, amely mozgatható egyik helyről a másikra. Ide tartoznak a műkincsek, Judaika alkotások, haszonállatok, szerszámok és gépek, nemesfémek, drágakövek, ékszerek és egyéb ingóságok.
 3. IMMATERIÁLIS SZEMÉLYES VAGYON, személyes tulajdon, amely valójában nem mozgatható, megfogható vagy érzékelhető, azonban valamiféle értéket képvisel. Ide tartoznak a forgatható értékpapírok, például részvények, kötvények, biztosítás, megtakarítási számlák, bejegyzett szabadalmak, hozománnyal kapcsolatos rendelkezések, valamint egyéb személyes immateriális javak. Negatív eszközök is tartozhatnak ide — a személy tulajdonában levő követeléseket és kötelezettségeket — mint például fennálló kölcsönök és jelzáloghitelek.

 

KI JOGOSULT?

Ahhoz, hogy egy személy benyújthassa a kérdőívet a HEART Projekthez, a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

 1. Az egyéni igénylőnek olyan zsidó személynek kell lennie, aki a náci/tengelyhatalmak faji törvényei üldöztetésének volt áldozata a Holokauszt idején, VAGY egy ilyen személy örököse.
 2. Az illető személynek vagy zsidó rokonainak olyan helyhez kötött magántulajdona, ingósága vagy személyes immateriális tulajdona volt, illetve ilyen vonatkozóan nyújt be igényt, amely megfelel az alábbi két feltételnek: (i) a nácik és tengelyhatalmak által irányított vagy elfoglalt országokban volt megtalálható és (ii) a Holokauszt idején elkobozták, kifosztották vagy erőszakosan értékesítették.
 3. A tulajdonra vonatkozóan nem történt kárpótlás a Holokauszt időszaka után.

 

Ez a weboldal ismerteti Önt az adatainak beküldésére és a HEART Projektben való részvételre vonatkozó eljárással. Ha Ön jogosult a részvételre, egyszerűen töltse ki és nyújtsa be a weboldalon található kérdőívet. A kérdőívet elektronikusan nyújthatja be ezen a weboldalon keresztül,vagy elküldheti faxon a weboldal HEART PROJEKT ELÉRHETŐSÉGEI részén feltüntetett faxszámra, vagy e-mailben az [email protected] címre, vagy postázhatja elsőbbségi levélként a weboldal HEART PROJEKT ELÉRHETŐSÉGEI részén feltüntetett címre.

KI NEM JOGOSULT?

Nem vehető figyelembe azon személyek jelentkezése, akiknek tulajdona – többek között, ám nem kizárólagósan – az alábbi területeken volt megtalálható:

 1. 1939. augusztus 23. előtt a volt Szovjetunió által irányított vagy ellenőrzött régiókban és területeken.
 2. A Japán Császárság által irányított, ellenőrzött vagy azzal szövetséges régiókban és területeken.

 

A KÉRDŐÍVEKET AZ ALÁBBI CÍMEK EGYIKÉRE KELL BENYÚJTANI:

PROJECT HEART
PROJECT ADMINISTRATOR
c/o A.B. DATA, LTD.
PO BOX 170700
MILWAUKEE, WI 53217-8091
USA
PROJECT HEART
PROJECT ADMINISTRATOR
c/o A.B. DATA, LTD.
PO BOX 1343
HOLON 58112
ISRAEL
PROJECT HEART
PROJECT ADMINISTRATOR
c/o A.B. DATA, LTD.
PO BOX 6179
EMC BUILDING 829C
1931 ZAVENTEM – BRUCARGO
BELGIUM

A KÉRDŐÍVEK E WEBOLDALON KERESZTÜL ONLINE IS BEKÜLDHETŐK

EMAILBEN A [email protected]

VAGY FAXON AZ ALÁBBI FAXSZÁMRA: +1-414-961-2748 begin_of_the_skype_highlighting +1-414-961-2748 end_of_the_skype_highlighting

A kérdőív beérkezését követő két-három hónapon belül a projekt adminisztrátor értesítést küld, visszaigazolva a kérdőív beérkezését, és megküldve annak regisztrációs számát. Kérjük, a kérdőív beérkezésével kapcsolatosan ne érdeklődjön telefonon. Amint kérdőíve feldolgozásra került, levélben visszaigazolást küldünk.