Keresztény-zsidó imanap ?!

Keresztény-zsidó imanap

 

2012. január 22-én vasárnap 16:30-kor kezdődik az Ökumenikus Imahéthez kapcsolódó keresztény-zsidó imanap a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban (Bp. VI. ker. Király u. – Nagymező u. sarok). Az imanap megnyitó-köszöntő beszéde után Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek mond beszédet, majd a keresztény résztvevők egyenként felolvasnak a Szentírásból egy-egy szakaszt, mely után imádkoznak, illetve néhány gondolatot szólnak az összegyűlt hívekhez. Ezután Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi mond beszédet. Az egyes részek között zsoltározás, orgonajáték lesz.

Az imanapon a következő vallási vezetők vesznek részt: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Schweitzer József nyugalamzott országos főrabbi; Szabóné Mátrai Mariann a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökhelyettese; Kalota József a Konstantinápolyi Ortodox Patriarchátus érseki vikáriusa; Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke; Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház unióelnöke; valamint Csernák István, a Metodista Egyház szuperintendense.

F:uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1748