„A katasztrófavédelem munkája nélkülözhetetlen”

A katasztrófavédelem a magyar állam egyik legfegyelmezettebben, legjobban működő testülete, valódi sikerágazatnak tekinthető – jelentette ki Orbán Viktor az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulása alkalmából tartott hétfői rendezvényen a Syma Sport- és Rendezvényközpontban.

Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője megnyitó beszédében azt mondta, az új katasztrófavédelmi törvény hatályba lépésével egy „rendszerváltási léptékű változás” történik ezen a területen.

A főigazgató az új szervezet alapvető rendeltetéseként a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, a gazdaság biztonságos működésének, illetve a kritikus infrastruktúrák biztonságának védelmét nevezte meg.

 

 

 

Ismertette, a szervezet három időszakban áll készen a feladatok végrehajtására: a megelőzésben, a védelemirányításban, illetve az újjáépítés koordinációjában.

Bakondi kiemelte, a feladatok végrehajtásához erős közösségre, hivatásszeretetre és csapatmunkára van szükség.

A katasztrófavédelem a magyar állam egyik legfegyelmezettebben, legjobban működő testülete; azt is mondhatnánk, hogy valódi sikerágazat – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott, az elmúlt tíz esztendőben a katasztrófavédelem bebizonyította, hogy munkája nélkülözhetetlen, sőt továbbfejlesztésre érdemes. Mi, akik itt akarjuk leélni az életünket, biztonságosabb országot szeretnénk – jegyezte meg. Ezzel összefüggésben leszögezte: a biztonság egyszerre jelenti a kiszámíthatóságot és a fizikai védelmet.

Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánk az elmúlt években „vészesen legyengült, gazdaságunk a csőd szélére sodródott, az állam és a családok nagy része veszedelmesen eladósodott”. A tisztességes munka becsülete elveszett, és gyökeret vert az a kártékony nézet, hogy munkával nem lehet boldogulni – emlékeztetett Orbán Viktor. Úgy folytatta, ebből következően az állam erői szétforgácsolódtak, a magánérdekek a köz érdekei fölé kerekedtek. Mindennek súlyos következményei lettek: gondatlanul tárolt mérgező anyagok, feltöltött folyami ártérbe épített házsorok és bevásárlóközpontok – sorolta. Hozzátette: „világos volt, ha ennek nem vetünk véget, a baj nemcsak kopogtatni fog, hanem ránk töri a bejárati ajtót”.

 

 

 

Magyarország megújulásért kiáltott, és a munkához haladéktalanul hozzá kellett látni – jelentette ki a kormányfő. Úgy fogalmazott, az új alaptörvény értelmében „a közbiztonság olyan közügy, amelyben az állam felelős az első helyen, de a polgároknak is ki kell venniük a részüket a biztonság megteremtésében és helyreállításában”.

A miniszterelnök az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulása kapcsán leszögezte: az emberek biztonsága három pillérre fog épülni. Egy erős állami pillérre, amelyben immáron egységes, világos alá-fölérendeltségi viszonyokat, felelősségi köröket és határozott irányítási rendszert alakítunk ki – jelentette ki.

Mint mondta, a 2010-es év árvizei és a vörösiszap-katasztrófa nagy valószínűséggel elkerülhető lett volna, ha létezett volna egy bejáratott rendszer. Szólt arról is, hogy a védelmi bizottságok feladatköre átkerül a megyei kormánybiztosokhoz, a kormánymegbízott által vezetett bizottság egyik alelnöke pedig a mindenkori megyei katasztrófavédelmi igazgató lesz.

 

 

 

Az állam mától fogva nem moshatja kezét, ha a katasztrófavédelem területén valami nem zajlik megfelelően – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, megerősítik a katasztrófavédelmi szakemberek képzését, ennek érdekében a megalakuló Közszolgálati Egyetemen külön katasztrófavédelmi intézetet alakítanak ki.

A miniszterelnök második pillérként az állampolgárok bevonhatóságát nevezte meg. Kifejtette, az új jogszabályok értelmében köteles szolgálatba állíthatóak mindazok, akik speciális szaktudással vagy eszközökkel rendelkeznek, ide sorolhatók például az orvosok, vízügyi szakemberek, vagy a mérnökök. Hozzátette, a köteles szolgálat másik elemét azok adják, akik fizikai erejük, munkabírásuk alapján képesek részt venni például az árvíz elleni védekezésben.

A harmadik pillér az önök vállán nyugszik – intézte szavait Orbán Viktor a katasztrófavédelem helyszínen tartózkodó munkatársaihoz. Úgy fogalmazott: a jelen lévők példamutatásán, teljesítményén és etikus magatartásán múlik, sikerül-e felépíteni egy biztonságosabb Magyarországot.

 

 

 

Olyan emberekre van szükségünk, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek, akik a társadalom előtt becsülettel képviselik a szakmájukat és az egyenruhájukat – zárta beszédét Orbán Viktor, megköszönve a katasztrófavédelmi állomány eddig végzett munkáját.