Václav Havel halála – szlovákiai politikusok Václav Havelről

 Mély megrendüléssel fogadták Václav Havel halálhírét Szlovákiában. Több politikus is hangsúlyozta, hogy Havel csehszlovák államfőként 1989-1992 között a szlovákok elnöke is volt.

„Václav Havel személyében a csehszlovák bársonyos forradalom és az új demokratikus Cseh-Szlovákia megkerülhetetlen és köztiszteletnek örvendő személyisége távozott. Václav Havel elnök nemcsak a cseh és a szlovák nemzet, hanem az új európai demokráciák és az egységesülő Európa történetében is nyomot hagyott” – írja Václav Klausnak küldött részvéttáviratában Ivan Gasparovic szlovák köztársasági elnök.
„Václav Havel a cseh nemzet személyiségei közé tartozott. Bár eltérő véleményünk volt a szlovák igényekről a közös államban, nem lehet elvitatni tőle, hogy az 1989 utáni demokratikus viszonyok megteremtésekor a szlovák történelemnek is része lett” – írta részvéttáviratában Vladimír Meciar volt szlovák miniszterelnök, akinek a kilencvenes években nyílt és éles vitái voltak Havellel.
„Václav Havel 1989 után Csehszlovákia, majd Csehország jelentős személyisége lett” – emlékeztetett a Markíza kereskedelmi televízió vitaműsorában Iveta Radicová szlovák kormányfő. Leszögezte: „Havel volt az a politikus és ember, aki 1989 novembere után az akkori Csehszlovákia meghatározó egyéniségévé vált – akár egyetértettünk vele, akár nem.”
A Híd magyar-szlovák párt szerint „a cseh államférfi és irodalmár személye és munkássága egyedülálló módon járult hozzá Csehország és Szlovákia közös újkori történelméhez, a demokratikus átmenet huszonkét évvel ezelőtti megvalósulásához”. „Halálával Közép-Európa egyik legjelentősebb közéleti személyiségét, politikusát, drámaíróját és gondolkodóját vesztettük el” – véli a Híd.
„Egy európai gondolkodású, a világpolitikát is befolyásoló személyiség távozott közülünk” – áll a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) nyilatkozatában. „Élénken emlékszem személyes találkozóinkra a rendszerváltás körüli időkből. Pozsonyi látogatásai során, vagy köztársasági elnökké választását követően, mikor az akkori Diákszövetség küldöttjeként a prágai várban fogadott, személyesen is megtapasztalhattam nyitottságát, humanizmusát. Ezek az elvek politikai pályafutását is végigkísérték” – mutatott rá Berényi József pártelnök.