Hassay: A lehető legpuritánabb költségvetést kívánjuk megvalósítani

Hassay Zsófiával, a VI. kerület (Terézváros) polgármester asszonyával az elmúlt egy év eredményeiről és a korábbi szocialista városvezetők által hátrahagyott nem éppen könnyű örökségről beszélgettünk. A kerületben a terhes szocialista hagyaték, az elmúlt nyolc év milliárdos adósságállományt felhalmozó pazarlása ellenére sikerült például új munkahelyeket teremteni, korábbi önkormányzati „fantomcégek” és az önkormányzat érdekeit sértő szerződések egész sorának felszámolásával pedig évi több száz millió forintos megtakarítást elérni.

 

 

– Ahogy telik az idő az alig egy évvel ezelőtti önkormányzati választások óta, egyre több helyen lát napvilágot, hogy úgymond milyen csontvázakat hagytak a szekrények mélyén a korábbi szocialista városvezetők, szocialista többségű képviselő-testületek. A VI. kerületben milyen visszaélések, illetve visszaélésgyanús ügyletek láttak napvilágot, amióta a jelenlegi, fideszes többségű városvezetés átvette az irányítást?

 

– Csaknem másfél milliárdos mínusszal vettük át a költségvetést. A szocialisták végighazudták a választások előtti hónapokat, azt hangoztatva, hogy az önkormányzat költségvetése rendben van, nincs hiány. A legsúlyosabb az Andrássy úti ingatlanpanamák ügye, de megemlíteném az önkormányzat korábbi vezetése részéről megkötött különböző megbízási szerződéseket is. Ezek olyan szövevényesek, hogy több hónapig tartott, mire ki tudtuk hámozni, hogy egyáltalán milyen megbízási szerződések köttettek a nyolcéves szocialista városvezetés alatt. Olyan tanácsadói szerződéseket találtunk, amelyek a helyi szocialisták exelnökével, az őt megelőző elnökkel és jelenleg is funkcionáló szocialistákkal köttetettek.

 

– Számszaki oldalról nézve milyen nagyságrendű szerződések ezek?

 

– Elég komoly nagyságrendekről beszélhetünk. Az átlag 300-400-500 ezer forintos szerződés – természetesen per hó – is szerepelt közöttük. Gondolom, igen értékes tanácsokat osztogathattak ezekért az összegekért, de ezt majd az érintetteknek be kell bizonyítaniuk az eljárás folyamán, amelyet kezdeményezni fogunk. Ám ez csak az egyik fajtája volt a megbízási szerződéseknek, hiszen emellett számos ügyvédi szerződés is született, amelyek véleményem szerint indokolatlanul nagy számban jöttek létre, de majd nyilván ezt is meg kell indokolni a megfelelő helyen, hogy miért kellett ennyi ügyvéddel szerződni. Természetesen nem maradtak el a különböző médiaszerződések sem, de érdekes megbízási szerződések születtek például közvélemény-kutatókkal is. Ezeknek a felülvizsgálata jelenleg is folyik.

 

– Egy konkrét példát kifejthetnénk, amin keresztül esetleg látszik, hogy ezek a szerződések mennyire nem takartak komoly mögöttes tartalmat.

 

– Amikor a kollégáimmal idekerültem, egy teljesen üres titkárság fogadott, ahol a reklámprospektusokon kívül sok mindent nem lehetett találni. Sem a polgármesteri számítógépeken, sem az iktatókönyvekben. Ám természetesen a kifizetések miatt a pénzügyi osztályon azért ezeknek a szerződéseknek nyoma maradt, csak épp a szakmai teljesítések túlnyomó részének dokumentációja nem volt megtalálható. Egy ügyvéd foglalkozik most részünkről ezzel, aki megkereste a fent említett megbízási szerződésekben felsorolt személyeket, cégeket, és kérte, hogy a szakmai teljesítést igazoló papírjaikat vagy az elvégzett munkát igazolásként küldjék meg. Voltak olyanok, akik nagyon becsületesen, még CD-n is dokumentálták azt a tevékenységet, amit valóban elvégeztek. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy mit kutakodunk, keressük meg a teljesítéseket a saját házunk táján. Egy érdekes esetet azért kiemelnék. Egy cég képviselője visszaírt, hogy látja, milyen ügyek vannak kibontakozóban a különböző szerződések kapcsán, és közölte, ő nem nagyon tudná bizonyítani a szerződésben lefektetett munka elvégzését, ezért inkább az önkormányzat számlájára visszautalná a felvett pénzösszegeket.

 

– Ha lehet tudni, milyen cég volt ez, és milyen tevékenység elvégzésére kapott megbízást az önkormányzattól? Mekkora összeget takartak ezek a szerződések?

 

– A megbízási szerződést európai uniós tanácsadás címén kötötték meg ezzel a bizonyos céggel. De amitől a dolog még érdekesebb, hogy a hatályos cégnyilvántartás szerint ez egy, az alapításától kezdődően szemészettel foglalkozó gazdasági társaság. Közel kétmillió forintot vettek fel EU-s tanácsadás címén. Ebből is látszik, hogy milyen szerződésekről beszélünk, mert gondoljunk csak bele, hogy egy szemészorvos uniós ügyekben milyen komoly tanácsokkal szolgálhatott az önkormányzat működésének elősegítésében?

 

– A jelenlegi önkormányzati vezetés milyen megbízási szerződéseket kötött?

 

– A lehető legpuritánabb költségvetést kívánjuk megvalósítani. Például a korábban hét-nyolc ügyvédi irodával kötött megbízásokat felmondtuk, és jelenleg két-három ügyvéd látja el ugyanezt a feladatot. Kiemelném, hogy fent említett tanácsadói szerződéseket a jelenlegi városvezetés egyáltalán nem kötött.  Úgy gondolom, hogy a hivatali apparátusnak, illetve az új jegyzőnek az a dolga, hogy ezeket a feladatokat el tudják végezni.

 

 

– Született már bírósági feljelentés, eljárás a fent említett megbízások kapcsán?

 

– Júliusban mentek ki a felszólítások. Az ügy jelenleg ott tart, hogy az ügyvédnél feldolgozás alatt vannak a beérkező anyagok, és ha majd az ügyvéd indokoltnak tartja, az önkormányzat megteszi, illetve meg is kell tennie a feljelentést, hiszen természetesen arra is felesküdtünk, hogy megvédjük az adófizetők pénzét, és ha ezek mögött a megbízások mögött törvénytelenségek vannak, akkor jogunk és kötelességünk megtenni a feljelentéseket.

 

– Nézzük az Andrássy úti ingatlanpanamák ügyeit! Esetleg az új városvezetés beiktatása óta kerültek-e elő újabb és újabb ügyletek?

 

– Az ügyészség csaknem száz ügyben nyomoz. Az Andrássy úti ingatlanügyek a leglátványosabbak, a legnagyobbak, a leginkább közismertek. De itt van a Liszt Ferenc tér 7. ügye is. Ezeket az ingatlanokat törvénytelen módon nem pályáztatták meg, és épp emiatt, a pályáztatás hiányára való hivatkozással már két Andrássy úti ingatlannak, a 47.-nek és a 21.-nek kaptuk vissza jogerősen a tulajdonjogát. A 47. számú ingatlan esete a leginkább közismert, hiszen december 5-én kezdődik a korábbi polgármester, Verók István és társainak büntetőpere – ők ezekben az ügyekben már az év eleje óta vádlottak. 13 plusz egy úgymond a „válogatott”, amely felállt. A 13 a képviselők száma, akik minősített többséggel megszavazták ezeket a pályázat nélküli ingatlanértékesítéseket, a plusz egy pedig a köztisztviselő, aki aláírta az előterjesztést. Az ugyan jól hangzik, hogy visszakaptuk a tulajdonjogot, de milyen rosszul néz ki mindez a valóságban…

 

– Mégpedig?

 

– Birtokon belül ugyanis az a volt „tulajdonos” van, akitől a fent említett eljárásban az önkormányzat jogerősen visszakapta a tulajdonjogot. Ám ahhoz, hogy az önkormányzat újra, valóban birtokba vehesse az ingatlant, meg kellene egyeznie a jelenleg birokon belül lévővel, aki letette a vételárat, és esetleg lakókat költöztetett ki, helyiségeket ürített ki, megváltva azok bérleti jogát, pénzeket fizetett ki. Tehát nagyon komoly elszámolási tételek vannak. Úgyhogy jelenleg sem az elejét, sem a végét nem látjuk, és azt sem tudjuk, hogy mindezt miből kellene kifizetni. Hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek még 2004-es eladások. Így az elmúlt évek költségeit és az arra rárakódó kamatokat az önkormányzatnak kellene most megfizetnie. Az Andrássy út 21. esetében például több mint kétmilliárd forintot követel a spanyol befektető, aki végül birtokon belülre került. Az összeg egy része objektíven igazolható, de természetesen vannak olyan költségek, amelyeket vitatunk. Ám amit számlával, szerződéssel tud igazolni, hogy mondjuk 12 millió forint megváltás fejében kiköltöztette az egyik lakót, azt kénytelenek vagyunk elismerni. Nézzük tovább a modellt az Andrássy út 21.-en! A jelenlegi vádlottak megszavazzák az eladást a képviselő-testületi ülésen, hogy ennek a cégnek ennyiért meg annyiért értékesítik az ingatlant. Ezek után nem telik el túl sok idő, mert természetesen ezek mind projektcégek, és továbbadják a tényleges vevőnek az ingatlant, mindezt euróból átszámítva 1,6 milliárd forintért, amely pénzösszeg ha az önkormányzathoz folyt volna be – megjegyzem, ez csupán egy épület a sok közül –, nem lennének anyagi problémáink.

 

– A sok negatívum után beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen sikereket ért el a jelenlegi fideszes városvezetés az elmúlt bő egy év alatt!

 

– Kezdjük a közbiztonsággal, mivel ezt kiemelt témaként kezeljük. Nagyon sok kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységünk van. A vendéglátóegységekhez kapcsolható közterületi randalírozás már hosszabb ideje borzolja a kedélyeket. Folyamatosan küldözgetjük a leveleket a különböző vendéglátóegységek vezetőinek, hogy ők is próbáljanak valamit tenni, hiszen az egy dolog, hogy az éttermen vagy a kocsmán belül rendben van minden, csak utána kimennek az utcára, ott törnek-zúznak, ordibálnak, piszkítanak. Mi erre mondjuk azt, hogy most már nemcsak az a probléma, ami belül zajlik, hanem az is, ami a közterületeken. Ezért felállítottunk egy 24 órás közterület-felügyeletet, amely a nyár közepe óta működik. Ezek a saját közterület-felügyelőinkből, illetve az úgynevezett városőrségből álló párosok. Így, párban 24 órán keresztül járnak-kelnek a kerületben, és megteszik a szükséges szabálysértési eljárásokat, feljelentéseket, a rendőrséggel szorosan együttműködve.

 

– Gondolom, a rokkantak parkolókártyájával való visszaélések kapcsán is intézkedhetnek.

 

– Természetesen erre is odafigyelnek, hiszen ez egy városszerte elharapódzott, minden jó érzésű emberben felháborodást, visszatetszést keltő jelenség. Ha arról van szó, intézkednek, és megteszik a feljelentést.

 

– Néhány évvel ezelőtt írtam egy anyagot a közterületi parkolásról, miután megtudtam, hogy a parkolóórákba bedobott forintjaink alig 15 százaléka vándorol csupán az önkormányzat kasszájába, a többi a nagy parkolási cégeken keresztül, mint tulajdonosok, magánemberek vagyonát gyarapítja. Ennek kapcsán kérdezném, hogy hogyan áll jelenleg a kerületben a közterületi parkolások ügye. Mi jut az önkormányzathoz?

 

– Felmondtuk a szerződést a Centrum parkolótársasággal, és felállítottunk egy új rendszert: saját vagyonkezelő cégünk működteti a parkolást. Ha számokról beszélünk, tavaly körülbelül 150 millió forint folyt be az önkormányzat számlájára a parkolási bevételekből, de még ennek kapcsán is elszámolási viták vannak. Az idei évre vonatkozóan nem akarok jóslásokba bocsátkozni, de az az intézkedés, hogy felmondtuk a szerződést a Centrummal, az egyik megmentőnknek bizonyul. Még csak kísérleti szakaszban vagyunk az önkormányzat saját parkolási társasága kapcsán, de a korábbiakhoz képest többszörös bevételre lehet majd ebből számítani, ha az év végén mérlegre tesszük az eredményeket. Nem beszélve arról, hogy ezzel az intézkedéssel új munkahelyeket is teremtettünk, hiszen szempontnak számított az is, hogy ezekre az állásokra elsősorban kerületi lakosokat alkalmazzunk.

 

– Milyen takarékossági szempontokat sikerült még megvalósítani?

 

– Két céget például megszüntettünk, mert teljesen feleslegesek voltak. Az egyik ilyen a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség, amelyet a köznyelv a kerületben csak „Herda Kft.”-nek hívott, mert érdemi munkát alig végzett, ennek ellenére milliókba került a fenntartása. A másik a közbiztonsági cégünk, amelyet beolvasztottunk a vagyonkezelő zrt.-nkbe. A kulturális cégünknél is három-négy igazgatót tartottak az elmúlt években, most egy van. És tegyük hozzá, hogy ezek az igazgatók elég komoly béreket vettek fel. Eddig a Főkerttel végeztettük a parkfenntartási tevékenységet, mostantól ezt megoldjuk egy önkormányzati cégen keresztül (Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.) a Főkertnél olcsóbban és – talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy – jobban is. Ez a cég természetesen közmunkásokat is foglalkoztat, és főleg VI. kerületi lakosokra épít, így ezzel is újabb munkahelyek születhettek.

 

Bagi László