Az EP cáfolja a brit The Daily Telegraph anyagi visszaélésekről szóló tudósítását

Az Európai Parlament szóvivője, Jaume Guillot Duch írásos nyilatkozatban válaszolt az MTI megkeresésére a brit The Daily Telegraph (DT) napokban megjelent cikke kapcsán, amely egy belső EP könyvvizsgálói jelentésre hivatkozva anyagi visszaélésekkel vádolja az EU parlamentjét.

Az EP válaszában azt állítja, hogy a belső jelentés nem volt titkos, azt kérvényre kiadták, tartalmára nézve pedig szó sincs botrányos állapotokról, a brit lap állításait „megalapozatlan, rosszindulatú minősítéseknek” tartja, amelyeknek nyomuk sincs a belső jelentésben.
A jelentés ezzel szemben megállapít bizonyos hiányosságokat és konkrét ügyeket is említ – ám, írta Duch – nem tesz említést szabálysértésekről.
A DT a jelentésre hivatkozva azt írja, hogy többször előfordult, hogy az EP személyzetének kétszer térítették meg ugyanazokat a kiadásokat, vagy indokolatlanul fizettek ki költségtérítéseket. Duch azonban idézte írásos válaszában a 2010-es belső jelentést (amelyet a DT tévesen 2011-re datál), amely megállapította, hogy a Személyzeti Főigazgatóság jelentős haladást ért el az eredeti jelentés által beazonosított különleges kockázati területeken”, beleértve az éves útiköltségek duplán történt elszámolásának megelőzését. Megjegyzi az EP válasza, hogy a belső jelentés 24 ajánlást tett a Személyzeti Főigazgatóságnak, amelyből 20-at végre is hajtottak már. További három ajánláshoz szükséges az informatikai rendszer módosítása, ezért a könyvvizsgáló beleegyezésével ezeket majd az új rendszer alkalmazásakor léptetik hatályba. Az utolsó ajánláshoz pedig meg kell változtatni a személyzeti szabályzatot, amelyet már kérvényeztek az Európai Bizottságnál.
A szóvivő nem vitatta a DT állítását, hogy szükség van a közbeszerzések reformjára, azt viszont kiemeli, hogy rendkívüli erőfeszítések történtek ezen a területen, többek közt centralizálják a beszerzést, csökkentve a szerződéskötések jelenlegi szétszabdaltságát és az átláthatóság érdekében többször adnak ki részletes jelentést.
Ismételten cáfolja a DT vádját, hogy az EP eltitkolta a képviselők elől a belső jelentést. Azt az EP elnöksége (az elnök és 14 alelnöke) továbbá a költségvetési ellenőrzési bizottság tagjai megvitatták a könyvvizsgáló jelenlétében, aki megválaszolta a felmerült kérdéseket. A dokumentum tehát nem volt „titokzatos”, hiszen kérésre megküldték a DT újságírójának.
A belső ellenőrzés javítására az összes főigazgatóság számára tett ajánlásoknak közel a felét megvalósították, a többi pedig a jelentéstevő szerint nem minősül haladéktalanul végrehajtandónak. Az MTI-nek arra a kérdésére, hogy a jelentés következményeként indítottak-e eljárást bárki ellen is, a szóvivő úgy válaszolt írásban, hogy „a belső ellenőr javaslatokat tesz a rendszerszintű működési hiányosságok kijavítására”. A felfedett szabálytalanságok kapcsán az ellenőr „egyetlen csalást sem fedezett fel” – zárta válaszát Duch.
Nem igaz, hogy a jelentésbe betekintő képviselőknek titoktartást kellett volna aláírniuk, amint azt a DT állítja. Az sem állja meg a helyét, hogy más képviselőknek kellett volna beavatkozniuk a publikálás érdekében.
Az EP válasza védelmébe veszi az EP főtitkárának az érvelését, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatala akadályozta volna a hiányosságok korrigálását elősegítő döntések meghozatalát – ez egyébként teljesen megfelel az EU vonatkozó szabályozása előírásainak.
A DT kitért arra is, hogy a jelentés szerint politikai pártoknak annak ellenére fizettek ki jelentős összegeket, hogy azok szándékosan szabályt sértettek. Duch válasza: azóta javítottak az ellenőrzésen.