Egy ház közösségi virrasztás a lelkiismereti és vallásszabadságért

közösségi virrasztás a lelkiismereti és vallásszabadságért – a testvéri szolidaritás éjszakája

  A magyar Parlament új törvénytalkotott az egyházak jogállásáról
(2011. évi C. tv.). Ez a jogszabály különbséget tesz egyház és egyház között,
nincs tekintettel a hitek és meggyőződések szabad és békés együttélésére, és
miniszternél kezdeményezhető, továbbá a Parlament kétharmadától függő módon
tenné lehetővé, hogy (14 kivételezett felekezeten kívül a többi) hivatalos
működési lehetőségét korábban megszerzett egyház a jövőben is legálisan folytathassa
hitéletét vagy újabb vallási csoportok egyházzá alakulhassanak. A Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség tiltakozik az egyeztetés nélkül, valótlan indokok
alapján, és a parlamenti normákat is figyelmen kívül hagyva létrehozott törvény
ellen és együtt érez azokkal, akiket ez a diszkriminatív jogszabály személyükben
megbánt vagy közösségi létükben korlátoz. Egyházunk (mely a XX. század 70-es
éveiben a metodista egyházból, a vallásellenes világi hatalom segítségével
kiüldözött lelkészek és gyülekezetek közösségéből alakult, s amely éppen ebben
az évben ünnepli elismerésének 30. évfordulóját, az elmúlt évtizedek alatt a gyülekezeteiben
folyó egyházi élete mellett hajléktalan ellátó, idősgondozó, gyermekvédelmi,
szociális, egészségügyi és oktatási, felsőoktatási intézményhálózatot is
létrehozott, melyekben ellátottaink száma mintegy 6000) mindent megtesz azért,
hogy lelki életét gyülekezeteiben, szociális, egészségügyi és oktatási
szolgálatait pedig intézményeiben zökkenőmentesen és legálisan folytathassa,
ugyanakkor kész minden hátrányosan érintett más egyház számára tőle telhető
módon segítséget és bátorítást nyújtani.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, egyházközpontja udvarára, a Budapest, VIII. ker., Dankó u. 11. szám alá, 2011. július 28-án (csütörtökön) 17.00 órától
közös virrasztást szervez azok számára, akiket megrémített vagy felháborított
ez az alapnormákat figyelmen kívül hagyó új törvény.  Rendezvényünkön szívesen fogadunk
magánszemélyeket és olyanokat is, akik egyházukat képviselik, s lehetőséget
biztosítunk számukra, hogy gondolataikat kifejtsék, arcukat megmutassák. (Egy) házi
estünkre a sajtó munkatársait is várjuk, és szívesen vesszük, ha bárki
felhívásunkat a maga csatornáin, a lehető legszélesebb nyilvánosság számára is
hozzáférhetővé teszi. Az éjszaka jelmondatát Ézsaiás próféta könyvéből vettük:
„De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van.”

Összejövetelünk péntek reggel 5 óráig tart. Akivel csak lehet, szeretnénk közösen megvárni, míg
feljön a nap…

 

Elérhetőségeink:

Tel.:  (06 1) 210-5836; (06 1) 577-0521; (06-1)
577-05-15; (06-1) 577-0510

Email: [email protected]

Iványi Gábor (Tel.: 06 30 200-4847; email: [email protected])

(Egy)házmester (Akik közösségét a Parlament kétharmada nem legalizálja, azok nem használhatják az
egyház nevet, s tisztségviselőik valószínűleg a „lelkész” megjelölést.)

 

 

Budapest,
2011. július 25.