Kamenyec-Podolszkij-i deportálás 70. évfordulója alkalmával

Kedves Emlékezők! Kedves Barátaink!

Az idén lesz a 70. évfordulója az 1941-es Kőrösmező – Kamenyec-Podolszkij-i deportálásnak. Megemlékezve erről a nagyon szomorú, és történelmünk és történelmi önismeretünk szempontjából roppant jelentősnek számító eseményről, a Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) Theológus és Lelkész Szak – a korábbiakban már bejelentett elképzeléseink szerint – október 12-13-án emlékkonferenciát tart, augusztus végén (kb. 26-30-ára esően) pedig kegyeleti és emlékező zarándokutat tervez a deportálás és a deportáltak sorsát meghatározó három legfontosabb állomáshely: Kőrösmező, Kamenyec-Podolszkij és (esetleg) Stanislau felkeresésével.

 

A jelen levél célja – reagálva is egyúttal az ügyben nálam tett sürgető megkeresésekre – annak az előzetes gyors felmérése, hogy a zarándokutat illetően hány érdeklődő résztvevőre számíthatunk. Ennek ismeretén múlik ugyanis mindenekelőtt az, hogy az út megszervezhető-e, és milyen utazási eszköz igénybevételével. (A konferenciával kapcsolatos további tájékoztatót a napokban ugyancsak eljuttatom Önökhöz.)

 

Mivel az említett programokkal kapcsolatos külső támogatások érdekében tett eddigi intézkedéseink sajnos továbbra is bizonytalanok, a zarándokutat illetően az adott pillanatban olyan szervezésre szabad csak vállalkoznunk, amely lépést tart a résztvevők anyagi teherbíró képességével, illetve az átlagosnál szerényebb anyagi áldozatra képes jelentkezők (pl. diákok és kisnyugdíjasok) költségeinek legalább kismértékben való támogatási szándékával.

 

(Itt is megemlítem azt, hogy hálás köszönettel fogadunk minden rendkívüli anyagi felajánlást és olyan közvetítéseket is, amelyek lelkeket próbálnak megindítani az említett megemlékezések kiadásainak, illetve a résztvevői költségek kisebb-nagyobb mértékű mérséklésére, támogatására.)

 

a) Nagyobb jelentkezői létszám, de minimum 35 fő esetében az előzetes számításaink szerint az útiköltség nem kerülne többe fejenként 15 ezer forintnál (45 fő esetében ez már cca. 10-11 ezer forintra is mérséklődhet), amelyhez hozzávéve még a három vagy négy alkalommal esedékes 15-25 ezer forintos szállásköltséget, valamint a szervezés egyéb kiadásait, a Budapesttől Budapestig tartó, és kb. 1800-2000 kilométeres utaztatási távolságot jelentő programot – az étkezési költségek nélkül! – a résztvevőnkénti 50 ezer forint „objektív” összegkereten belül tudnánk lebonyolítani.

 

b) Amennyiben a jelzett 35 fős minimális jelentkezői létszám a következő 8-10 napon belül beérkező visszajelzések alapján nem lesz egyértelműen garantálható, (részben) saját erőforrásból egy vagy két kisbusz igénybevételével, és ez esetben legfeljebb 16 személy részvételével tudjuk úgy megszervezni az utat, hogy annak egy-egy főre lebontott összköltsége a fentebb jelzett összeget ne haladja meg, sőt, hogy annál esetleg valamivel alacsonyabb is legyen.

 

c) Összegezve: A pénzügyi szempontok figyelembevétele mellett a zarándoklatra abban az esetben tudunk sort keríteni, ha összesen legalább hét, vagy tizennégy illetve harmincöt biztos jelentkezővel számolhatunk.

 

d) A részvételt a jelentkezések időbeni sorendjében tudjuk biztosítani.

 

e) A részletes programot a résztvevők ajánlásait is figyelembe véve ezt követően véglegesítenénk. (Előzetesen is közölhetem azonban azt, hogy a zarándoklat során koszorúzást, emlék- és gyászliturgiát tartanánk a WJLF és a fenntartó egyház által 2009-ben Kőrösmezőn elhelyezett emléktáblánál és a Kamenyec-Podolszkijban felállított emlékműnél, és tervezzük egy emléktála elhelyezését is Stanislauban.)

 

Végül kérem a kedves Címzetteket, hogy a jelen tájékoztatót elektronikus levelezőrendszerük segítségével jutassák el a program iránt érdeklődő ismerőseikhez, és/vagy közöljék velünk azok címeit, akiknek e célból való közvetlen megkeresését javasolják. (Egy computeres malheur folytán sajnos sokak címe nem áll rendelkezésemre, akiket a korábbiakban rendszeresen értesíteni szoktunk az évenkénti megemlékezéseinkről. Tőlük ez úton külön is elnézést kérek.)

 

Szíves visszajelzéseiket a [email protected] postacímre kérem megküldeni.

 

A szervezés gyakorlati teendőinek lebonyolításban asszisztensem, Blandl Borbála fog közreműködni.

 

 

Szíves köszöntéssel:

 

Budapest, 2011. július 2.

 

 

Dr. Majsai Tamás

a WJLF dékánja