A rendvédelmi szakszervezetek tüntetései

A Belügyminisztérium az Országos Sajtószolgálaton keresztül sajtóközleményt bocsátott ki a rendvédelmi szakszervezetek tüntetéssorozatáról


Az országos parancsnokok a kiadott utasításnak megfelelően véleményt nyilvánítottak a rendvédelmi életpályamodell kialakításához és javaslatokat tettek új, eddig még nem alkalmazott családi és személyes kedvezmények beépítésére. Ugyancsak összegyűjtötték több ezer rendőr értékes hozzászólását és véleményét, amelynek földolgozása a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztályán jelenleg is folyik. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a Belügyminisztérium vezetésének lehetősége nyílt
arra, hogy a Széll Kálmán Bizottságban ne csak a saját, hanem a személyi állomány véleményére is támaszkodva képviselhessék a hivatásos szolgálathoz kötődő érdekeket.
A Belügyminisztérium eltökélt abban, hogy kialakít egy olyan életpályamodellt, amely vonzóvá teszi a hivatásos pályát, valamint érdekeltté teszi a jelenlegi állományt abban, hogy pályájukat ne hagyják el 35-40 évesen, hanem szolgálatukat és szakmai tudásukat egyéni lehetőségeiknek és az általános társadalmi elvárásoknak
megfelelően hasznosítsák. A rendvédelmi pálya anyagi, jogi és erkölcsi biztonságot kell, hogy nyújtson.
A rendvédelmi szakszervezetektől – egy kivételével – nem érkezett érdemi javaslat a rendőrök, tűzoltók, börtönőrök életpályamodelljének kialakításához, azonban továbbra is várjuk az érdekvédelmi szervezetek javaslatait.

A szakszervezetek érdemi javaslatokat nem tettek, de egyértelműen kinyilvánították igényüket a kormányzati szándék megismerésére. Miután a kormányzat még konkrét javaslatot nem dolgozott ki – a véleményeket összesíti – így a jövő heti demonstrációs sorozat célja nehezen értelmezhető. Reméljük, hogy a szakszervezetek  demonstrációjukat eszköznek tekintik tagjaik érdekeinek képviseletében, és nem célnak, amellyel politikai érdekeket kívánnak teljesíteni.
Forrás: Belügyminisztérium Sajtóosztály  / OS