Plenáris ülés

Jövő héten hétfőn és szerdán, valamint csütörtökön ülésezik a parlament, ez két ülést és három ülésnapot jelent.
 


 A nyári rendkívüli parlamenti ülésszak utolsó két ülését tartja jövő héten az Országgyűlés, amely többek között új házelnököt, alkotmánybírákat választ, és dönt a kormány 29 pontos gazdasági akciótervéhez kapcsolódó pénzügyi törvénycsomagról.

Az utolsó ülésnapon Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

 Jövő héten hétfőn és szerdán, valamint csütörtökön ülésezik a
parlament, ez két ülést és három ülésnapot jelent.
 Hétfőn a határozathozatalok között házszabálytól eltérésről és
részletes vitára bocsátásról döntenek, ekkor lesznek az
interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések is.
 Általános, sőt részletes vita is lesz a köztársasági elnök, a
miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke
és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól
szóló törvény módosításáról.
 A javaslat – az indoklás szerint – egyrészt a volt köztársasági
elnöknek járó juttatások időbeli korlátjának eltörlésével megteremti
annak a lehetőségét, hogy a volt államfő tapasztalataival,
ismereteivel és nemzetközi kapcsolatrendszerével élete végéig
aktívan tudja az ország érdekeit szolgálni. Az előterjesztés
másrészt a Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetésén belül
biztosítja a volt köztársasági elnök feladatának ellátásához
szükséges pénzügyi feltételeket, hogy a volt államfő a mindenkori
kormánytól függetlenül tudja ellátni feladatait.
 Hétfőn napirend előtt egy percben a jobbikos Novák Előd szólal fel,
aki bocsánatot kér e hét hétfői bekiabálásáért. Az Országgyűlésben a
fideszes Meggyes Tamás mentelmi jogáról történő szavazáskor az
ellenzéki politikus azt kiabálta: „lógjon!”. Novák Előd később saját
bekiabálása kapcsán azt mondta: az „humoros és kétértelmű volt”,
mert arra gondolt, hogy „függesztődjék fel” a mentelmi jog, azaz
„lógjon”, de ezt nem lehet komoly fenyegetésnek tekinteni. A Fidesz
bekiabálása miatt lemondásra szólította fel a Novák
Elődöt.
 Szerdán lefolytatják az egyes egészségügyi és szociális tárgyú
törvények jogharmonizációs célú módosításának általános vitáját.
Szintén általános vita lesz a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló törvényjavaslatról, azaz a
„médiaalkotmányról”. A fideszes képviselők által benyújtott
médiacsomag részét képező előterjesztés a tartalomszabályozás
keretjavaslatát fogalmazza meg annak érdekében, hogy abból később
egy új médiatörvény-tervezet kerülhessen a Ház elé. Meghatározza a
közönség jogait és a sajtó kötelezettségeit is.
 Csütörtökön a kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az
Országgyűlés ülése, majd titkos szavazáson voksolnak a köztársasági
elnökké választott, ezért posztjáról augusztus 5-ével távozó Schmitt
Pál házelnök utódjáról. A Fidesz várhatóan Kövér Lászlót, a párt
választmányi elnökét jelöli a posztra.
 Ugyancsak titkos szavazáson két alkotmánybírót is választanak. Az
Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyűlési
képviselők kétharmadának igen szavazta szükséges. Megválasztásuk
esetén az alkotmánybírák esküt is tesznek.
 Kaltenbach Jenő lemondása miatt szavaznak a Független Rendészeti
Panasztestület egy tagjának megválasztásáról is. Az új tag, akinek
megválasztásához a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges, esküt is tesz.
 A személyi javaslatok között döntnek az Országos Választási
Bizottság (OVB) tagjainak megválasztásáról. A közigazgatási és
igazságügyi miniszter azt javasolja, hogy az új OVB tagja legyen
Bordás Vilmos, Bozsóki Éva, Hunyadfalvi Ákos, Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán és Sasvári Róbert; póttagnak Székely Lászlót indítványozza
megválasztani.
 Házszabálytól eltérés esetén több mint egy tucat törvényjavaslatról
országgyűlési határozati javaslatról lehet zárószavazás. Köztük az
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló előterjesztésről is szavaznak, ez a javaslat a
hitelintézetek, a biztosítók és az egyéb pénzügyi szervezetek
különadó-fizetési kötelezettségét fogalmazza meg, különadóval
terheli meg az államháztartási forrásból jövedelmet szerző
magánszemélyek egyes jövedelmeit, valamint korlátozza a közszférában
kifizethető jövedelmeket. Megszüntetnek tíz kisebb adót
is.
 Rögzítenék azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének a
jegybanktól származó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
elnökének a felügyelettől származó havi keresete a bruttó
átlagkereset tízszerese lehet.
 Szavaznak a bírósági végrehajtásról szóló törvénymódosításról,
amely alapján meghosszabbítják a kilakoltatási moratóriumot 2011.
március elsejéig, vagy ha elfogadják az egyik fideszes módosító
indítványt, április 15-ig.
 Határoznak arról az alkotmánymódosításról, amely kimondaná, hogy a
helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott
ügyben egyesbíróként a jövőben bírósági titkár is eljárhat; és
lehetővé tennék, hogy „a társadalmi igazságérzetet sértő, jó
erkölcsbe ütköző” juttatásokra külön mértékű adót állapítson meg a
törvényhozás.
 Egy másik alkotmánymódosítás azt rögzítené, hogy a Magyar
Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai
tevékenységet nem folytathatnak, és nem indulhatnak jelöltként
választásokon a jogviszony megszűnését követő három
évben.
 Döntenek a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények
módosításáról, amely létrehozza a közmédiumok új működési
struktúráját.
 Ezek mellett szavazhatnak a sporttal összefüggő egyes törvények, a
2010-es költségvetés, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény módosításáról. Dönthetnek az egyes
egészségügyi és szociális tárgyú törvények, a közbeszerzési törvény
módosításáról, a közbiztonság érdekében szükséges egyes
törvénymódosításról, valamint a Nemzeti Földalapról szóló
törvényjavaslatról.