Schweitzer József is csatlakozott az Emberi Méltóság Tanácsához

 

 A történelmi egyházak képviselői 

 

 

 


Schweitzer József is csatlakozott az Emberi Méltóság Tanácsához

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi is csatlakozott az emberi jogok és az
emberi méltóság védelme érdekében alakult Emberi Méltóság Tanácsához
– közölte Lomnici Zoltán, a szervezet alapító elnöke .

 A történelmi egyházak képviselői közül a szervezet egyik alelnöke
Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott
püspöke, a mintegy húsz tag között szerepel Tempfli József
nyugalmazott nagyváradi püspök és Kozma Imre, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat vezetője.
 Az Emberi Méltóság Tanácsa működésének eszmei alapjául szolgáló
felhívást a négy történelmi egyház vezetői – Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek, Bölcskei Gusztáv a Magyarországi
Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Ittzés János, a
Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, valamint Zoltai
Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségek (Mazsihisz)
ügyvezető igazgatója és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke – tavaly
novemberben írták alá.
 A dokumentum – amelyhez később számos szervezet és 13 ezer
magánszemély is csatlakozott – hangsúlyozza: az aláírók „elkötelezik
magukat az emberi jogok, az egyenlő méltóság védelme mellett, és
visszautasítanak minden olyan sértő megnyilvánulást, mely más
személyek vagy csoportok ellen irányul, azok vallási vagy nemzeti és
etnikai hovatartozása miatt”.
 Lomnici Zoltán a Magyar Állami Operaházban múlt szombaton, a
szervezet tagjait bemutató sajtótájékoztatón rámutatott: az, hogy az
emberi méltóságot nem tartották tiszteletben, tragikus
következménnyel járt a XX. században. „A mártírok emléke összeköt
bennünket, a nemzet egységét szolgálja” – fogalmazott. Utalt arra,
hogy a felhívás jegyében tavaly első ízben emlékeztek meg
Magyarországon közösen a holokauszt, a málenkij robot, az 1956-os
megtorlás és a recski tábor mártírjairól az emberi jogok napján, az
emberi méltóság nemzeti emléknapján, december 10-én.
 Az Emberi Méltóság Tanácsa elnökségének névsorát két hete hozták
nyilvánosságra: Lomnici Zoltán és Erdélyi Géza mellett a
tiszteletbeli elnök Oláh György Nobel-díjas kémikus, a másik alelnök
Kányádi Sándor író, az ügyvezető igazgató Szunai Miklós, a Széchenyi
Tudományos Társaság ügyvezetője.

 

BreuerPress