Az Alapszabály szerint a „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete éves közgyűlését

„NÜB” Nácizmus Üldözöttjeinek Országos Egyesülete

— alapítva 1957 –

NÜB Elnök: (+36-1) 343-3901 e-mail: [email protected]
NÜB Iroda: (+36-1) 343-3898 (fax: +36-1)919-2320 e-mail: [email protected]
Ügyfélfogadás: Hétfő 08:30 – 12:00

M E G H Í V Ó

Az Alapszabály szerint a „NÜB” Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete éves közgyűlését

2024. május 21. (kedd) 11:00 óra

időpontra összehívom.

Közgyűlés helyszíne: 1062 Budapest, VI. ker., Bajza utca 26.

Amennyiben a meghirdetett időpontban – nem kellő számú megjelenés esetén – a közgyűlés nem
határozatképes, akkor változatlan napirenddel

2024. május 27. (hétfő) 11:00 óra

időpontra megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül
határozatképes.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1062 Budapest, VI. ker., Bajza utca 26.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1) A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek
megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2) A NÜB Egyesület elnökének beszámolója a 2023-ben végzett munkáról, az Elnökség 2022. évi
tevékenységéről, a 2023. évi költségvetés teljesüléséről, az Egyesület előtt álló feladatokról,
valamint a 2024. évi költségvetési tervezetről. Az elnöki beszámoló elfogadása.
3) A NÜB Egyesület Felügyelő Bizottságának tájékoztatója az Egyesület 2023. évi gazdálkodásának
ellenőrzéséről. Az Egyesület 2023. évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámoló és
a 2024. évi tervezett költségvetés megtárgyalása. Határozathozatal a FB tájékoztatójáról és az éves
beszámoló elfogadásáról.
4) Az elnökség kiegészítése.

A közgyűlés csak a meghirdetett napirendi pontokban hozhat érvényes határozatot.
B u d a p e s t, 2024. május 8.
Üdvözlettel:
Dr. Schiffer János
elnök