Napi Tóra, saharit, JOM HÁÁCMÁUT Emor hetiszakasz 2. kommentár, 5784. Ijár 5. – Jom HáZikáron. Az omerszámlálás 20. napja van ma

Napi Tóra, saharit, JOM HÁÁCMÁUT

Darvas István

Izrael.76

Emor hetiszakasz 2. kommentár, 5784. Ijár 5. – Jom HáZikáron. Az omerszámlálás 20. napja van ma

A mai nap az emlékezésé, melynek központi eleme az Izrael államban felharsanó szirénaszó, illetve az a megrendítő mozdulatlanság, ahogy az Ország zsidó lakosainak többsége azon szeretteire, barátaira, szomszédaira gondol, akik az 1948 óta eltelt időszakban háborúk vagy terrorcselekmények áldozatai lettek. Rav Mose Taragin rámutat, hogy a sziréna nem kötődik semmilyen klasszikus zsidó hagyományhoz, hanem a modern állam nemzeti szimbólumai közé tartozik. Majd felteszi a kérdést: „ha identitásunk középpontjában a vallás áll, nem kellene-e minden szimbólumnak kizárólag vallási rituálékon vagy bibliai utalásokon alapulnia?” A nemzeti szimbolika internalizálása okán érdemes feltennünk egy másik kérdést is: vajon miért döntött úgy az Örökkévaló, hogy egy világi nacionalista mozgalom erőfeszítéseire alapozva vált meg minket, és nem vallási megújulás révén? Erre a kérdésre csak akkor fogjuk megtudni a választ, amikor a megváltás befejeződik, de azt már most is tudjuk, hogy a 19. században tömegesen, időnként teljes közösségek hagyták el önként a vallásos életmódot. Zsidók milliói asszimilálódtak a kozmopolita európai kultúrában, illetve az USA-ban egyaránt. Zsidók milliói tűntek el a történelmi feledés homályában. E folyamat részeként meggyengült a vallási inspiráció és szépen lassan a nacionalizmus lépett a helyébe. Azonban Isten idejekorán a zsidó szívbe programozta azt a képességet, hogy a zsidó történelemmel, néppel és földdel még vallási elkötelezettség hiányában is azonosulni tudjon. Rengetegen vannak, akiknek a judaizmushoz való egyetlen kötődése Izrael állam iránti szeretetük és elkötelezettségük. Az ő hűségük nem más, mint az „Örökkévaló rejtett keze”, amely a történelem és az emberi kultúra szövevényén keresztül dolgozik, megőrizve az elveszett zsidók millióit, akik számára a vallás már nem motiváló/kényszerítő erejű. Egy nap a Teremtő elő fog lépni a történelem paravánja mögül, és az Ő összetéveszthetetlen jelenléte újraéleszti a megkeményedett szíveket és felébreszti az elhaltnak hitt vallási impulzusokat. Ma azokra emlékezünk, akik az életüket adták azért, hogy ez az „egy nap” bekövetkezhessen.

 

Szép napot mindenkinek!

 

8.00: Saharit

19.00: MINHA-MÁÁRIV (JOM HÁÁCMÁUT)