Átadták a Scheiber Sándor-díjakat

Scheiber Sándor (1913-1985)  1950-től az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója volt.


 

Átadták a Scheiber Sándor-díjakat

 

A névadó halálának 25. évfordulóján .

Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) államtitkára adta át Hiller István miniszter nevében .

 Az elismerést dr. Menahem Schmelzer, a New York-i Jewish Theological Seminary nyugalmazott professzora, dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár, történész és dr. Tibori Szabó Zoltán kolozsvári újságíró, történész nyerte el. „A magyar kultúra meghatározó része a zsidó kultúra” – kezdte köszöntőjét Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára a Scheiber Sándor-díj átadó ünnepségén. „Nemzeti kultúránk sokféleségből létrejött egységére méltán lehet büszke mindenki, aki magyarnak vallja magát” – fogalmazott az államtitkár. „A magyar kultúra és a magyar nemzet ellensége az, aki ezt a sokféleséget nem tiszteli. A kormány mindent elkövet azért, hogy az antiszemitizmus a jövőben se nyerhessen teret, és a magyar kultúra toleráns, befogadó maradjon” – folytatta Arató Gergely.   Az első ízben 1996-ban átadott Scheiber Sándor-díjat azok a magyar állampolgárok, illetve határon túl élő magyarok kaphatják meg, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, a judaisztika, a zsidó vallás- és művelődéstörténet, az oktatás, valamint a zsidók és a nem zsidók közötti párbeszéd, illetve a tolerancia előmozdításáért. Az elismerést Scheiber Sándor főrabbiról nevezték el, évente három személy kaphatja. Idén dr. Menahem Schmelzer, a New York-i Jewish Theological Seminary nyugalmazott professzora, dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár, történész és dr. Tibori Szabó Zoltán kolozsvári újságíró, történész nyerte el a díjat.     Dr. Menahem Schmelzer professzor jelenleg a külföldön élő magyarországi származású legnagyobb hebraisták közé tartozik. Fiatal korában – mint a Rabbiképző Intézet hallgatója – Budapesten a cionista mozgalomban tevékenykedett, élete java részét a New York-i Jewish Theological Seminary könyvtárának igazgatójaként, majd rektoraként tudományos és bibliográfiai kutatásokkal töltötte. Scheiber Sándornak hűséges és hálás tanítványa, barátja volt.  scheiberdij_2.jpg   Dr. Miskolczy Ambrus egyetemi tanár sokrétű történetírói munkásságának csak egyik szála a magyarországi zsidók története a XIX. században. E tárgyú könyvei: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben (1999); A forradalom és a zsidók Magyarországon (2000); Horn Ede – a magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén (2007). Érinti a magyar zsidó történelmet A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről” (2006) és A Führer olvas. Tallózás Hitler könyvtárában (2000) című könyve. Kiadta Moses Gaster héber kézirat-kutató hagyatékából az akkori magyarországi zsidókra vonatkozó iratokat és tanulmányokat (Judaica & Hungarica, 1993), de egy egész könyvet is szentelt a neves tudós munkásságának: A hagyományőrzéstől a modern nacionalizmusig: Moses Gaster lázadása (1991). Értékes sajtó- és levéltári kutatások alapján foglalkozott az 1848. márciusi pozsonyi zsidóellenes megmozdulásokkal (2005), kiadta Einhorn Ignác (Horn Ede) egykorú könyvét a magyarországi zsidó történelemről 1848/49-ben (2000). A múlt megismerése és a kritikai történetszemlélet terén Miskolczy művei ma a legfontosabbak közé tartoznak.   scheiberdij_3.jpg Dr. Tibori Szabó Zoltán történészként az erdélyi magyar zsidóság XX. századi történetével foglalkozik. Két jelentős önálló könyve jelent meg: Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar-román határon 1940-1944 között (2001), ez két kiadásban is; és Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után (2007). Az utóbbi könyv eddig az egyetlen kiterjedt feldolgozás a holokauszt utáni magyar zsidó történelemről. Munkásságához hozzátartozik, hogy ő volt a szerkesztője (Randolph L. Braham főszerkesztő mellett) A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája című monumentális helytörténeti lexikonnak (2007), és az erdélyi vármegyékről – de néhány magyarországiról is – ő írta a monográfikus jellegű cikkeket.  A rendezvényen megjelent  Scheiber Sándor lánya, Scheiber Mária.
 Az 1995-ben alapított, és első ízben 1996-ban átadott Scheiber
Sándor-díjat azok a magyar állampolgárok kaphatják meg, akik
kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, a judaisztika, a zsidó vallás-
és művelődéstörténet, az oktatás, valamint a zsidók és a nem zsidók
közötti párbeszéd, illetve a tolerancia előmozdításáért.
 A díj kuratóriumának kérésére 2004-ben Görgey Gábor, az akkori
nemzeti és kulturális örökség minisztere úgy döntött, hogy évente
hárman kaphatják meg az elismerést, amivel emlékplakett és az
adományozást igazoló okirat jár.
  

 Scheiber Sándor (1913-1985) a nyelvtudományok nagydoktora,  1950-től az Országos
Rabbiképző Intézet igazgatója volt.
 Kutatói munkássága során héber kéziratokkal, az úgynevezett
genizákkal foglalkozott és a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában
lévő dokumentumok teljes feldolgozására vállalkozott.

 

BreuerPress/MTI