A Visegrádi Négyek közötti együttműködés erős

 –A Visegrádi Négyek


 

Hiller István: A Visegrádi Négyek közötti együttműködés erős

 

A Visegrádi Négyek – Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország – közötti együttműködés létezik, él és erős, s további erősítése a régió közös érdeke – hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a V4-ek kulturális minisztereinek 20. értekezlete után tartott sajtótájékoztatón, ahol a felek aláírták a hivatalos angol nyelvű kommünikét.

A magyar tárcavezető a tárgyalás eredményeit összegezve elmondta, hogy a Visegrádi Négyek a 2014 és 2020 közötti időszak financiális szakaszát együtt tervezik meg.

A négy ország az oktatás- és tudománypolitika, valamint a kultúrpolitika kiemelt szerepét javasolja az Európai Uniónak – mutatott rá a tárcavezető, s hozzáfűzte, bár a kultúra állami hatáskörbe tartozik, az Európai Uniónak financiálisan is hangsúlyos területként kell kezelnie a kultúrát. „Az Európai Unió egyik legfontosabb ereje, összetartó kapcsa a kultúra” – fogalmazott.

Augustin Jozef Lang, a szlovák Kulturális Minisztérium államtitkára a Visegrádi Négyek-et hasznos társulásnak nevezte. Mint említette, a V4 fennállásának 20. évfordulóját és a Visegrádi Alap 10. évfordulóját a Szlovák Köztársaság Magyarországgal, Csehországgal és Lengyelországgal közösen kívánja megünnepelni.

Václav Riedlbauch cseh kulturális miniszter szerint a Visegrádi Négyek együttműködése hasznos és üdvözítő. Kiemelte a tapasztalatcsere és az egymás közti kommunikáció javításának fontosságát.

Monika Smolen úgy vélekedett, hogy a négy ország együttműködése nem csak deklaratív együttműködés, hanem reális projektekre „telepedik rá”. Egyetértett Hiller Istvánnal abban, hogy a 2014 és 2020 közötti büdzsé együttes tervezésének kiemelt szerepe van abban, hogy a kultúra pozíciói erősödjenek.

 

I. Visegrádi Együttműködés

Az 1991. február 15-én Visegrádon tartott eseményen részt vevő politikusok nyilatkozatot írtak alá, hogy a három (ma már négy) ország a jövőben szorosan együttműködik az európai integráció felé vezető úton. Az együttműködést a rotációs alapon évente változó soros elnökség koordinálja. Magyarország legutóbb 2005-2006 folyamán töltötte be a soros elnöki tisztséget. 2009 július 1-től Lengyelországtól vettük át az elnöki tevékenységet.

A V4 az elmúlt több mint másfél évtizedben jól ismert és kedvező megítélésű védjeggyé vált. Ez a „márkanév” rögzült az EU-n belül, illetve több stratégiai partnernél. Nem csupán nagy az érdeklődés a csoport iránt a Benelux-államok, a balti államok, az Északi Tanács részéről, de egyúttal partnerként is tekintenek a V4-re. Japán és Izrael részéről is nőtt az érdeklődés a V4-együttműködés iránt. A Japán nagykövetség már felvetette a V4 közös Kulturális Intézet létrehozását is.

A szektorális együttműködések között a kulturális terület jelentősége kiemelkedik, mert eszközeivel, projektjeivel akár rövid távon is képes a más területen meglévő konfliktusok enyhítésére, továbbá eredményei egyértelműen közvetítik a közép-európai modern közösségtudatot, folyamatosan erősítik a civil szektort a Négyek országaiban.

1999-től a kormány és államfői találkozók mellett a szakminiszterek találkozója is rendszeressé vált.

A kulturális együttműködés intenzívebbé tétele céljából évente 1-2 alkalommal találkoznak a szakminiszterek. A miniszteri találkozók sorából kiemelkedik a 2004-es sárospataki, amelyen elfogadták a Pénzügyi Memorandumot, amelynek értelmében évente 100.000 euró összeget biztosítanak a tárcák költségvetésében a közös projektek megvalósítására.

Kulturális miniszteri találkozó 2000-ben volt először, s azóta rendszeressé vált. A legutóbbi négy évet tekintve 2006 szeptemberében Krakkóban, 2007 januárjában Budapesten, 2007 októberében Pozsonyban, 2008 júniusában Olomoucban, 2009 májusában Varsóban tartották a miniszteri találkozókat. E találkozók a négyoldalú együttműködés jegyében zajlanak, kétoldalú problémák külön napirendi pontként nem kerülnek terítékre.

A tárgyalásokon – az uniós és nemzetközi szervezetek prioritásaival összhangban – a konfliktuskezelés, párbeszéd a kultúrában a négyek országaiban és határaikon kívül (Krakkó),  

a kreatív ipar és gazdaság kapcsolata (Budapest), valamint a kulturális sokszínűség (Pozsony, Olomouc) kérdései kaptak nagy hangsúlyt.

A magyar delegáció a kulturális párbeszéd, és sokszínűség erősítését szorgalmazta már az ilyen irányú EU kezdeményezések előtt is. Erre alapozva született meg a mára minden ország számára fontos projekt, a Visegrádi Oktett jazz bemutató 2007-ben, Budapesten.

A Visegrádi Antológia, az angolul és a négy tagállam nyelvén kiadott kortárs irodalmi válogatás nagy támogatottsággal valósult meg és vált minden partner számára az együttműködés szimbólumává. Szlovák kezdeményezésre döntés született az arab-angol nyelvű kiadásról, s ez 2009 januárjában Kairóban valósult meg. A megjelentetéshez az OKM 1.5 millió forint támogatást adott. A támogatás eredményeként 200 db könyv is a tulajdonunkba került.

Ezen túlmenően részt vettünk a lengyelek által kezdeményezett „történelmi városrészek védelme – zsidó városok” konferencián Krakkóban, ahol a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselte az OKM-et.

II. V4 projektek – Magyar részvétellel

A V4 miniszteri közös projektek 2003. után indultak.

  • Visegrádi Antológia, 2006-2008

Magyar kezdeményezésű és első, nagy sikerrel megvalósított projekt, amelyben a minisztériumi szakértők és külső szakértők, írók szorosan együttműködtek. A könyvre a V4 kulturális együttműködés szimbólumaként tekint mind a négy tagország.

  • Visegrádi Antológia arab-angol nyelvű kiadás 2008-2009

Szlovák kezdeményezéssel és szervezéssel az egyiptomi Sphinx kiadóval együttműködve valósult meg. 200 oldalon 2000 példányban jelent meg és 200 darabot kaptunk országonként. Információink szerint 2011-ben a csehek spanyol nyelven szeretnék megjelentetni.

  • Visegrádi könyvtár 2006-tól kétévente

Négy kiadó együttműködése a négy ország irodalmának megjelenítésére francia és német

nyelven. (Host, Pesti Kalligram, Pogranicze, Kalligram)

  • Visegrádi szakmai fórumok 2008-tól

Kulturális örökség munkacsoport, konferenciák, Krakkó központtal 2008-tól. Azóta folyamatos.

ˇ      Könyvtár digitalizációs program keretében folyik könyvtárosok V4 konferenciája 2006-tól. Kétévente más-más rendezi. 2012-ben Magyarországra kerülne sor!

ˇ        Modern politikus színházi kutatási projekt lengyel kezdeményezéssel, amely a 2008-as budapesti konferenciából fejlődött ki. Moduláris képzési forma, valamint publikációk egészítik ki. Szakmailag fontos, aktuális kérdés, a költségvetés reális. Az OSZMI részt vesz, de további támogatásra van szükség.

ˇ        Az uniós források felhasználása a kulturális fejlesztésekben című témában vezető szakértői tanácskozás 2009. december 2-4-én, Budapesten. Sikeres egyszeri eseményként indult, ám a partnerekkel együtt folytatást javasolunk: honlap készítés, folyamatos szakmai kapcsolat, rendszeres szakmai találkozók, helyszíni tapasztalatok programok és projektek tervezése és megvalósítása. A partnerek mind támogatják és készek megszervezni az újabb találkozót. A szlovák partnerek már konkrét ajánlatot tettek ez év végére.

Új projekt javaslat (2010. február 4-én a szakértők megvitatják)

ˇ        A „Visegrádi Napok 2011” projekt. Kassán már 10 éve folyik Gabriel Horal (felvidéki magyar) kitartó munkája révén. A 2011-es programhoz 4-5 millió forint hozzájárulást remélnek országonként. Különösen a színházi vendégszerepléshez. 2010-től intenzívvé vált Miskolc, Ostrava és Wroclaw kapcsolódó programjaival. 2009-ben sajnos nem kapták meg a lengyel támogatás hiányában.

III. A Nemzetközi Visegrádi Alap

A V4 célkitűzéseit megvalósító pénzügyi intézmény, 2000-ben hozták létre a kormányok.

2006 októberében a kormányfők az Alap működéséhez szükséges befizetést 5 millió euróra emelték egyenlő befizetés mellett. Ezzel új programok kialakítására nyílt lehetőség, amely leginkább az oktatás és kultúra területeit érintette.

 

Az Alap működéséhez szükséges összeg 2010-től 6 millió euróra emelkedik. A budapesti V4 miniszterelnöki ülésen aláírták a kormányok hozzájárulásának emeléséről szóló megállapodást: országonként 1.25 millió euróról 1.5 millió euróra.

 

BreuerPress