Emlékezni és tanítani

Holokauszt Emléknap a budapesti Holokauszt Emlékközpontban


Emlékezni és tanítani
Holokauszt Emléknap a budapesti Holokauszt Emlékközpontban
A kancelláriaminiszter és kilenc Budapesten akkreditált nagykövet jelenlétében
megemlékezésre került sor a Nemzetközi Holokauszt Emléknap és az Auschwitz-Birkenau-i
haláltáborok felszabadításának 65. évfordulója alkalmából. Ezen az eseményen került
bemutatásra a Holokauszt Emlékközpont Egy/Másért címmel elindított legújabb
kezdeményezése és kiadványa, amelynek célja olyan nemzetközi projektek széleskörű
ismertetése, amelyek a tolerancia és egymás elfogadásának elveit helyezik a nevelés-oktatás
középpontjába.
Az ENSZ 2005-ben nyilvánította január 27-ét, az Auschwitz-Birekenau-i haláltáborok
felszabadításának napját a Holokauszt Nemzetközi Emléknapjává. Az Emléknap célja
emlékeztetni és tanítani, vagyis a holokauszt tanulságainak levonása által, a jelen
nemzedékeket toleranciára és egymás elfogadására nevelni.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) a 2010. évi Nemzetközi Emléknapon
Auschwitzban tartott Miniszteri Konferencián bemutatta azt az első, az EU összes országát
felölelő tanulmányt, amely a történelmi emlékhelyek és múzeumok oktatási szerepét vizsgálja
a holokauszt és emberi jogok tárgykörében. A széles kutatáson alapuló jelentés kiemeli, hogy
a holokauszt intézményeinek a megemlékezésen túl elsődleges célja az, hogy a holokauszt
tanulságainak ismertetése által aktív szerepet vállaljanak az ifjú generációk nevelésében, az
együttélés és az alapvető emberi jogok betartásának népszerűsítésében. (Az FRA saját
közleményét és a tanulmány rövid bemutatását sajtóközleményünk csatolmányaként magyar
nyelven is közzétesszük).
A budapesti Holokauszt Emlékközpontban ma az Emléknap alkalmából tartott rendezvény fő
témája az emlékezés mellet szintén az oktatás-nevelés volt. Ennek kapcsán a modern kor azon
mindennapi kihívásait és erőfeszítéseit mutatták be, amelyeket világszerte a tolerancia és
együttélés érdekében a kormányzati és civil szervezeteket kezdeményeztek.
A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter, aki
hangsúlyozta a holokauszt mának szóló üzenetét, és azt, hogy a mindennapokban ma is a
megértés, együttélés és egymás elfogadásának szükségessége mindennél előbbre való.
A rendezvényen részt vett kilenc Budapesten akkreditált nagykövet és ügyvivő, Csehország,
Svédország, Franciaország, Németország, Nagy Britannia, Hollandia, az Egyesült Államok,
Lengyelország és Kanada diplomáciai képviseleteinek a vezetői.
A rendezvény keretein belül Török Zsuzsanna, a Holokauszt Emlékközpont kommunikációs
vezetője bemutatta az intézmény legújabb kezdeményezését, amely Egy/Másért címmel 20
olyan nemzetközi programot mutat be, amelyeket világszerte a tolerancia és a másság
elfogadásának témakörében kormányzati, civil és gazdasági szervezetek működtetnek az élet
legkülönbözőbb területein (sport, zene, üzleti élet, oktatás, kultúra, emberi jogok stb.).
Az Egy/Másért kiadvány és weboldal célja hogy, a külföldön már ismert és sikeres
kezdeményezések bemutatásával segítse hasonló programok kibontakozását Magyarországon
is. A külföldi és nemzetközi projektek közül több könnyen adaptálható, illetve jelenleg futó
kampányaihoz, az interneten keresztül csatlakozni lehet. A tartalom szerkesztése közben mind
a témákat, mind az ezeknek otthont adó országokat úgy válogatták össze, hogy reprezentálva
legyenek a legkülönbözőbb földrajzi területek és a megoldásra váró legaktuálisabb feladatok
(kisebbségek; bevándorlók befogadása; az előítéletes, kirekesztő, rasszista kezdeményezések
visszaszorítása). A kiadvány és a honlap az egyes fejezeteket rövid, figyelemkeltő
tartalmakkal, interjúkkal, linkgyűjteménnyel, fiatalos formavilággal teszi az olvasók számára
vonzóbbá. A kiadvány és a weboldal a projektek bemutatása mellett – Réz András és Bódis
Kriszta válogatásában – 20 filmet és könyvet ajánl a téma iránt mélyebben érdeklődők
számára. Az ingyenesen elérhető kötet célja, hogy oktatási-nevelési segédanyagként is
használható legyen.
Az Egy/Másért kezdeményezés támogatásaként a jelen lévő nagykövetek és ügyvivők maguk
mutatták be a rendezvényen a saját országaik tolerancia vonatkozásában indított programjait,
amiket a kiadvány bővebben ismertet.
Az Emléknap a Holokauszt Emlékközpont udvarán lévő Áldozatok Emlékfala mellett ért
véget, ahol a jelenlévők – Fekete László, a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának gyászimáját
követően – elhelyezték az emlékezés gyertyáit és koszorúit.

BreuerPress