Hiller István: a bécsi Collegium Hungaricum híd Magyarország és Ausztria között

 Esterházy Művészeti Díj 2009


Hiller István: a bécsi Collegium Hungaricum híd Magyarország és Ausztria között

 

A bécsi Collegium Hungaricum híd Magyarország és Ausztria között, s az intézet igazgatója, Méhes Márton nagyszerűen szolgálja az osztrákok és a magyarok, továbbá a Közép-Európában élők érdekét – mondta Hiller István oktatási és kulturális miniszter az Esterházy Művészeti Díj 2009 „sponsored by Uniqa” – A festészet mint orientáció és projekció – A fiatal magyar generáció című kiállítás megnyitóján kedden, a bécsi Collegium Hungaricumban. A tárlat az Esterházy Művészeti Díj 2009 díjazottjainak – Horváth Dániel, Siegmund Ákos, valamint a Borsos-Lőrinc Lilla és Borsos János művészházaspár – alkotásait mutatja be.

 

Hiller István Méhes Mártont méltatva azt hangsúlyozta, hogy „a Collegium Hungaricum igazgatója Ausztria és az osztrák kultúra kitűnő ismerője, egy remek közép-európai”.

 

A tárcavezető köszönetét fejezte ki Claudia Schmied osztrák kulturális miniszternek, hogy segíti mindazt, amit Magyarország Ausztriáért és Közép-Európáért tesz, továbbá köszönetet mondott Ottrubay Istvánnak, az Esterházy Magánalapítvány főigazgatójának az együttműködésért.

 

Méhes Márton, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója úgy vélekedett, hogy „manapság egy külföldi magyar kulturális intézet akkor lehet sikeres, ha a bemutatott tartalmak minőségét tekintve nem köt kompromisszumokat, és azokat komoly helyi partnerek bevonásával tudja bemutatni, ami egyaránt vonatkozik a szakmai együttműködésre és a finanszírozási modellre. Mindezeken túl az innovációé és a kreativitásé kell legyen a fő szerep az intézet falain belül is – e két szempontnak az Esterházy Művészeti Díj, illetve a díjazott alkotások messzemenően eleget tesznek”.

 

A tárlat megnyitóján személyesen is megismerkedhetett a közönség az Esterházy Művészeti Díjat elnyert művészekkel.

 

A művészekről

 

A 29 éves Horváth Dániel a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Szabados Árpád tanítványaként végzett. Horváth számos elismerésben részesült már: 2003-2004-ben DAAD-ösztöndíjat nyert a nürnbergi Képzőművészeti Akadémiára, 2005-ben Kondor Béla-, 2006-ban Herman Lipót-díjat kapott, 2007-ben az osztrák Essl Award II. helyzettje lett, 2008-2009-es évben pedig elnyerte a Derkovits-ösztöndíjat. Horváth Dániel alapvető emberi kérdésekre keresi a választ: hogyan működik az ember, mennyire állatias és mennyire isteni, mi tesz bennünket emberré, hogyan alakul a személyiség, vajon determináltak vagyunk-e személyiségünk miatt, vagy a determináltság társadalmi kérdés?

A Borsos Lőrinc alkotópáros 2008 nyarán alakult. A brand-et Borsos János és Borsos Lőrinc Lilla képzőművészek hozták létre. Ettől fogva közös alkotásaikat ezen a néven szignózzák. Lilla a formáció „intuíciós vezetője”, János pedig a koncepciós maximalizmusért felelős igazgató. Mindketten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztek. Hitvallásukat a következőképpen fogalmazták meg: „A Borsos Lőrinc olyan nekünk, mint egy feneketlen tó, amelyben együtt horgászunk, és bármekkora halat foghatunk.”

A 32. életévében járó Siegmund Ákos Tölg-Molnár Zoltán és Kis-Tóth Ferenc tanítványaként végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Festményei alapja egy-egy fotó, filmrészlet, egy megszülető ötlethez keresett kép vagy egy beállított és reprodukált jelenet. „Összefüggések imádatában szemlélünk mindent, mely összefüggések már rég életre keltek, és visszafelé manipulálnak minket. Nincsen általános trend, egyedi esetek vannak, senki nem akarja az adott korszerű formalitásból kiindulva megfogalmazni vagy megfogalmaztatni magát. Megfigyeléseink relatívak, és így még a kánon segítségével sem dönthető el semmi. Közünk azonban percre pontosan a jelenhez van, és egy saját up-to-date-világkép fenntartása kötelező.”

 

Az Esterházy Művészeti Díjról

 

Az Esterházy Művészeti Díjat 2009-ben alapította az Esterházy Magánalapítvány és tavaly novemberben osztotta ki először. A díj megalakításával és odaítélésével fiatal, tehetséges művészek felkarolása és pályafutásukon való elindítása a cél. Az elismerést kétévente minden alkalommal legalább két, de maximum három, 35 év alatti fiatal magyar művésznek ítélik

 

oda. Összege fejenként 5.000 euró. Az Alapítvány a nyerteseknek az odaítélt, egyenértékű díjon felül a következő díjátadásig bezárólag saját művészeti sorozatában egy monográfiát jelentet meg, valamint támogatást nyújt egy saját internetes oldal létrehozásában.

2009-ben a zsűri – melynek tagjai Dr. Hegyi Lóránd, Dr. Alexander Tolnay, Niklai Judit, Tijana Stepanovic, Fenyvesi Áron, Rieder Gábor, valamint a díj alapítója, az Esterházy Magánalapítvány és a díj főszponzora, az UNIQA részéről Dr. Ottrubay István és Dr. Konstantin Klien – 105 műalkotásból 18-at válogatott ki. A végső döntést 2009. október 5-én hozta meg a grémium Siegmund Ákos, Hatházi László, Győrffy László, Szabó Eszter, Horváth Dániel, Batykó Róbert, Balogh Boglárka, Bolla Rita, Borsós Lőrinc, Sándor Krisztián, Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa, Szabó Klára Petra, Szentesi Csaba, Kis Róka Csaba, Töttös Kata, Hidvégi Áron, Miklós Hajnal eredetiben benyújtott pályaművei alapján.

 

A díjat Ottrubay István, az Esterházy Magánalapítvány vezérigazgatója, Konstantin Klien az UNIQA konszern elnök vezérigazgatója és Hegyi Lóránd, a független szakmai zsűri elnöke nyújtotta át 2009. november 26-án a Szépművészeti Múzeumban a győzteseknek.

 

Hegyi Lóránd, a független szakmai zsűri elnöke akkor azt nyilatkozta, hogy „a díj odaítélésében elsősorban a szakmai színvonal, a művészi tehetség és következetesség, a megoldás érettsége és kiforrottsága, valamint az esztétikai szemlélet aktualitása és eredetisége játszik döntő szerepet. A díjazott fiatal művészek munkáiban korunk ifjú művészeinek világlátása, a társadalmi és kulturális helyzetről megfogalmazott komplex képe jelenik meg, igényes, érett, kidolgozott formában. A látható jelenségek mögött meghúzódó értékrendszerek, a hétköznapi élet realitásaiban megfogalmazódó szimulakrum a fiatal művészek közös témaköre. A mesterségesen kidolgozott és manipulált látványok és realitások összességében különböző értékek és magatartásmodellek, vágyak és célok jelennek meg, amelyek természetesen meghatározzák a valóság vizuális formáit. A díjazott művekben ez a finom, kritikus, analitikus világszemlélet kap formát és ez az új narrativa határozza meg a megfogalmazás útjait”. 

A bécsi Collegium Hungaricumról

A Collegium Hungaricum 1963-ban költözött mai épületébe (1020, Hollandstraße 4.). Feladatai a korábbiakhoz képest lényegesen módosultak: immár nemcsak tudományos műhelyként, de kulturális intézetként is működik. A Collegium újjáalakításától kezdve fogad magyar állami ösztöndíjasokat. A kizárólag posztgraduális ösztöndíjasok többsége változatlanul bölcsész, illetve társadalomtudós. A Collegium az épületben lakó állami ösztöndíjasok fogadása, munkájuk figyelemmel kísérése mellett igyekszik segíteni a Bécsben egyéb ösztöndíjakkal – vagy akár azok nélkül – tartózkodó magyar tudósoknak és az itt tanuló kb. 500 magyar állampolgárságú egyetemistának, aktív szerepet játszik az osztrák-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok erősítésében. Kulturális rendezvényeivel – kiállítások, filmvetítések, gyermekprogramok, konferenciák, tudományos előadások – és nyelvtanfolyamok indításával pedig a két nép közötti, hagyományosan jó kapcsolatok további elmélyítésére törekszik.

 

BreuerPress