neológ rabbiképzés

Schőner Alfréd


 A legszükségesebb igényeket már kielégíti a neológ rabbiképzés terén az Országos
Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE), a fővárosi közösségeken kívül
Szegeden, Kecskeméten, Pécsett már van állandó neológ rabbi és
kántor, több vidéki városban pedig rabbijelöltek látják el a
szolgálatot – mondta  Schőner Alfréd, az egyetem rektora.

    A hanuka idején szinte minden hallgatójuk kimegy a közösségekbe,
így a leendő kántorok és a szociális munkások is. Nagyon aktív
munkát végez a hallgatói önkormányzatuk, a mostani hanuka alkalmából
ők kezdeményezték a Dohány utcai zsinagóga előtt az ételosztást a
rászorulóknak.
    A rektor elmondása szerint a rabbiképzés hallgatói közül
ugyanakkor viszonylag jelentős a lemorzsolódás. Ezzel együtt a
budapesti kis közösségekhez jut elegendő rabbihelyettes – ők négy
évig tanulnak náluk – vagy rabbi, akinek további három évet kell
elvégeznie. A rabbihelyettes végzettségű hallgatóik kis
hitközségeknél tudnak elhelyezkedni, vagy egy nagyobb közösségben a
rabbi mellett teljesíthetnek szolgálatot. Ez az egyetemen működő
mind a hét szak a hitéleti képzés kategóriájába tartozik.
    Tapasztalata szerint a szociális munkás szakosok között a
legkisebb arányú a szak leadása. Leginkább zsidó vallási
intézményeknél látnak el karitatív feladatokat.

 

    A hét meghirdetett szak közül a rabbi-, a rabbihelyettes- és a
kántorképzésben csak zsidó vallású férfiak vehetnek részt,
vallástanár is csak izraelita felekezethez tartozó lehet, a többit,
mint például a zsidó művelődéstörténet vagy a liturgika szakokat más
vallásúak is felvehetik. Hallgatóik összlétszáma a doktoranduszokkal
együtt 250-300 között mozog.
    A 2002-ben indított doktori képzést sokan más egyetemekről
jelentkezve végzik el, amiből látszik intézményük nyitottsága. „Ez a
béke szigete” – jegyezte meg -, hozzátéve: ez azért lehetséges, mert
a hallgatóknak van egy közös nyelvük, az, hogy valamilyen módon
mindenképpen kötődnek a zsidó kultúrához. Olyan is előfordult, hogy
más vallású lelkészek jöttek hozzájuk M.A., vagy
doktorandusz-képzésre. Külön kuriózumként említette, hogy az
országban egyedül az OR-ZSÉ-n lehet nyelvvizsgát tenni bibliai héber
nyelvből. Természetesen a mai héber nyelvből is megszerezhető náluk
a nyelvvizsga.
    Közép-Európa legrégibb, 131 éve folyamatosan működő rabbiképző
egyeteme hat éve együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával,
MTA-OR-ZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport néven. Az egyetemnek
egyébként is fontos célkitűzése, hogy az oktatás mellett a kutatást
és az ennek eredményeként elkészülő publikációkat támogassa –
mutatott rá.  A Magyar Tudomány Ünnepe novemberi eseményén például
hét konferenciát szerveztek.
    Kiadványaik közül kiemelte a több tucat szerző tanulmányából
összeállított évkönyvüket, a facsimile imakönyv sorozatot, valamint
az elmúlt hetekben napvilágot látott Spinoza kötetet, egy, a
szociális munkások tevékenységét analizáló- hatástanulmányt,
valamint a lengyeltóti zsidó temető sírfelirat- és motívumkincsének
elemzését.
    Schőner Alfréd elmondása szerint az egyetem költségvetése
nullszaldós, az államtól kapott normatív finanszírozás ennek a
nagyobbik része, a többit főhatóságuk, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége adja. A támogatásnak köszönhetően csak a
művelődéstörténet szakon és a doktorandusz-képzésen kell tandíjat
fizetni.

 

BreuerPress-MTI