Elektronikus személyazonosítás az EU-ban

Elektronikus személyazonosítás: egyszerű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz az egész Európai Unióban


Az Európai Unióban az állampolgárok mintegy 30 millió elektronikus személyazonosító kártyát használnak különféle közszolgáltatások igénybevételére, például társadalombiztosítási vagy munkanélküli ellátás igénylésére vagy adóbevallásra.
A Bizottság projektjének köszönhetően az uniós polgárok majd nem csak hazájukban, hanem az egész Európai Unióban igazolhatják személyazonosságukat, és használhatják nemzeti elektronikus személyazonosító rendszerüket (jelszóval, személyazonosító kártyával, PIN-kóddal és minden egyébbel együtt). A terv szerint e rendszereket nem cserélik le, hanem összehangolják és összekapcsolják egymással. A projekt három évig fog tartani, és 10 millió EUR összegű finanszírozásban részesül az Európai Bizottság részéről, valamint ugyanennyi hozzájárulást kap a részt vevő partnerektől is.
„Az elektronikus személyazonosság egyelőre nem szolgálja ki eléggé a mobil uniós polgárokat”, mondta Viviane Reding információs társadalmi és médiaügyi biztos. „Ez a projekt – a nemzeti elektronikus személyazonosító rendszerek fejlődését kihasználva, és előmozdítva az elektronikus személyazonosságnak a tagállamok közötti kölcsönös elismerését – egy lépéssel közelebb visz az Európai Unió országai közötti zökkenőmentes mozgáshoz, miként azt az európaiak egy határok nélküli egységes európai piactól elvárják .”
Az online közszolgáltatások EU-szerte gyorsan terjednek. A belga taxis on-line készítheti el és nyújthatja be adóbevallását, míg az észt ápolónő pillanatok alatt meggyőződhet nyugdíjjogosultságáról elektronikus személyazonosítója segítségével. E szolgáltatások előnyei azonban megszűnnek, ha az állampolgár egy másik ország szolgáltatásához kísérel meg hozzáférni hazai kártyájával.
Az Európai Bizottság, a huszonhét uniós tagállam közül tizenhárom (Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia) és Izland (az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Unióval létrejött megállapodás részes fele) közös munkával lehetővé fogják tenni a különböző nemzeti elektronikus személyazonosító rendszerek határokon átnyúló elismerését. A projekt több, határokon átnyúló kísérleti projekteket fog elindítani a létező nemzeti rendszerekből kiindulva. Léptéke és lendülete révén túl fog lépni a hagyományos korlátokon, és ösztönözni fogja az elektronikus személyazonosságnak az országok közötti kölcsönös elfogadását. A projekt résztvevői által kifejlesztett megoldásokat és szerzett tapasztalatokat minden tagállammal meg fogják osztani, a kísérleti projektben való részvételtől függetlenül.
Az új rendszer – a nemzeti rendszereket meghagyva – lehetővé fogja tenni, hogy az állampolgárok elektronikus úton biztonságosan igazolják személyazonosságukat, és nyilvános hozzáférési pontok, saját személyi számítógépük vagy – ideális esetben – bármely egyéb mobil eszköz segítségével kapcsolatba lépjenek a közigazgatással. Ez azt jelenti, hogy egy diák például hazai elektronikus személyazonosítóját használva iratkozhat be egyetemre külföldön. Létezik már néhány, határokon átnyúló szolgáltatás: ilyen például az a belga honlap, amelyen külföldi cégek jelentkezhetnek svéd állampolgárok alkalmazására. A projekt megvalósulása után ezt saját nemzeti elektronikus személyazonosító kártyájukkal tehetik majd meg.
Az üzleti, tanulmányi vagy üdülési céllal Európán belül utazó uniós polgároknak döntő előrelépés lesz, és a munkavállalók európai mobilitását is előmozdítja, ha az Európai Unióban bárhol egyszerű hozzáférés nyílik a közszolgáltatásokhoz.
Az Európai Unió versenyképességi és innovációs keretprogramjának célja, hogy előmozdítsa az európai vállalkozások versenyképességét. E keretprogramon belül az IKT szakpolitikai támogatási program azzal ösztönzi az innovációt és a versenyképességet, hogy a lakosság, a cégek és az állami szervek körében általánosabbá és optimálisabbá igyekszik tenni az IKT-k használatát.
Az elektronikus személyazonosítási projekt nagy léptékű kísérleti projekt: a részt vevő országok viszik véghez, és azt a célt szolgálja, hogy határokon keresztül is nyújtani lehessen az országos, regionális vagy helyi szinten már működő IKT-alapú szolgáltatásokat. A nagy léptékű kísérleti projektek ez utóbbiakra támaszkodva közös előírásokat alakítanak ki, amelyek azután továbbfejleszthetők, és szélesebb körben is elfogadást nyerhetnek, lehetővé téve, hogy a különböző nemzeti rendszerek kapcsolatba és kölcsönhatásba lépjenek egymással, miáltal az állampolgárok és a cégek a közös piac minden előnyét élvezhetik.
Ez a nagy léptékű kísérleti projekt, melynek neve STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed), az elektronikus személyazonosságnak az egész Európai Unióra kiterjedő elismerését kívánja megvalósítani, hogy ezáltal a cégek, az állampolgárok és az állami alkalmazottak bármely tagállamban használhassák nemzeti elektronikus személyazonosítójukat. A projekt megvizsgálja a leghasznosabb elektronikus személyazonosító szolgáltatásokat, meghatározva azokat a közös előírásokat, amelyek alapján a résztvevők egymás között elismerik a különböző nemzeti személyazonosítókat, és amelyekhez azután a többi ország is hozzáférést kap.
Forrás: europa.eu
BreuerPress info